Aktualności

Święto Ofiarowania Pańskiego MB Gromnicznej

ir
2 lutego 2023

W Święto Ofiarowania Pańskiego wraz z Józefem i Maryją ofiarujemy nasze dzieci Bogu, wspominając sakrament Chrztu świętego i nasze Akty Zawierzenia. Dziękujemy Bogu za wszystkie osoby Konsekrowane – zakonników i zakonnice. Tego dnia  święcimy gromnice, znak obecności Jezusa przez Maryję w naszym życiu i domu.                                                     Dziękujemy Bogu za osoby, które poświeciły swoje życie  Bogu dla nas  i dla Kościoła. Jak wielkie rzeczy czyni ta armia Boga cicha i pokorna w tysiącach klasztornych domów, w posłudze biednym, samotnym , opuszczonym, chorym,  w posłudze dzieciom i młodzieży, a również w pracy dla Polski, świata i Kościoła. To służba przede wszystkim modlitwą, gdy innym już nie starcza sił lub wytrwałości albo już o Bogu zapomnieli. Dziękujemy Bogu za siostry zakonne habitowe i bezhabitowe, za braci i ojców różnych charyzmatów zakonnych, za tą rzeszę dobrych i pokornych sług na których opiera się świat.                                                    Szczególnie dziękujemy Siostrom Loretankom za ich pracę i zaangażowanie w propagowaniu Różańca, za pisma Różaniec,  miesięcznik Tak Rodzinie, i Anioł Stróż. .   Dziękujemy za dzieła wydawnicze i wsparcie jakie dla Różańca Rodziców otrzymujemy.


Nawiązując do Miłości Boga i Kościoła chcemy rozważać i pamiętać o tym jak bardzo jesteśmy obdarowani przez posługę osób konsekrowanych - zakonników i zakonnic. Konsekracja to wyjątkowa droga życiowa, to oddanie Bogu siebie dla innych. Dlatego chcemy poprzez naszą modlitwę wyrazić miłość do tych osób, do Kościoła i do Jezusa, który w Kościele działa. Modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, aby jak najwięcej młodych dziewcząt i chłopców odpowiadało na łaskę powołania otwartym sercem.  Jako wspólnota modlitwy Różaniec Rodziców chce być oparciem dla posługi osób konsekrowanych. To osobiście do każdego z nas skierowane jest zaproszenie, aby wspierać modlitwą i materialnie osoby, które poświęciły się na służbę Bogu. One niejako w naszym imieniu oddały swoje życie Bogu. Niech Bóg będzie w ich życiu uwielbiony!