Aktualności

350 pielgrzymka Oliwska do Wejherowa!

ir
11 maja 2018

11 maja wyruszylismy do Wejherowa, a w niedzielę Wniebowstąpienia wróciliśmy z Maryją i za Maryją!  Ona nas poprowadziła do Jezusa, który czeka na Kalwarii  w Wejherowie. W naszej pieśni do MB Oliwskiej śpiewamy że On tam jest POKRZEPIENIEM DUSZ! Ruszamy w imię wiary w Boga, że Bóg jest naszym Ojcem i to najlepszym – takim który kocha miłością wspaniałą, piękna i odpowiedzialną. Ojciec Niebieski, jest dla nas wzorem postawy wobec dzieci. Maryja prowadzin nas każdego dnia!


Do tej relacji, dla odkrywania piękna Bożej miłości i jej stosowania w zwykłym domowym życiu potrzebujemy wiary, nadziei i miłości  i o to modlimy się rozpoczynając naszą pielgrzymkę z Maryją. Każdy   z nas powiedział TAK i dlatego idziemy z modlitwą na pielgrzymkę, aby modlić się dziękować i prosić, aby wyrazić nasze przywiązanie i miłość do Maryi. Miłość do Maryi, która w Oliwskim feretronie w jakiś szczególny sposób okazuje piękno miłości rodzica do dziecka. I pokazuje pełne pokoju i radości oblicze takiego spotkania dziecka z mamą,  z tatą – dziecka które na rękach rodziców czuje się kochane i bezpiecznie radosne, spoglądając jasno w przyszłość.


W naszej pielgrzymce Oliwskiej  ponieśliśmy swoje osobiste intencje i intencje CAŁEGO  RÓZAŃCA RODZICÓW.  Wszystkie intencje ogólne i szczegółowe, rodziców, dzieci i WSZYSTKICH rodzin w jakikolwiek sposób objętych ta modlitwą. Nie mamy żadnych wątpliwości że tylko dzięki łasce Boga i wspólnocie Kościoła tak wiele intencji można wymodlić, nasze zadanie jest proste – wyruszyć i iść – a Bóg czyni cuda i to On prowadzi wszystko ku dobremu. On może przemienić każde zło w dobro, tylko ufnie powierzajmy z Maryją losy naszych dzieci Ojcu, który jest w Niebie. A tych rodziców, którzy są z daleka – i nie mogą osobiście wziąć udziału z różnych przyczyn, prosilismy o duchowe towarzyszenie i wspieranie modlitwą naszego pielgrzymowania! W swiadectwach juest nowe wymodlone w dniu Wniebowstapienia!