Aktualności

11 luty - Objawienia w Lourdes - Niepokalane Poczęcie dla świata!

ir
9 lutego 2023

W dniu początku objawień Maryi w Lourdes św. Jan Paweł II ustanowił dzień chorego, dzień nadziei dla wszystkich cierpiących i potrzebujących uzdrowienia. W Lourdes Niebo ciągle przypomina o łaskach od Niepokalanej!


Bernadeta Soubirous to Święta, która czystym sercem spotkała Maryję, Niepokalanie Poczętą, od której czerpiemy również łaski uzdrowienia dla chorych, potrzebujących pomocy i wsparcia, a czasem cudu trudnego do wyobrażenia. W Lourdes działa niezwykle skrupulatna komisja lekarska ( Międzynarodowy Komitet Medyczny) , która po sprawdzeniu kolejnych niewytłumaczalnych medycznie i fizycznie zjawisk, orzeka że z punktu widzenia wiedzy medycznej zjawisko nie jest wytłumaczalne. Spośród tysięcy faktycznych uzdrowień kilkadziesiąt zostało w ten sposób zdecydowanie zaklasyfikowane.


Dla nas wierzących ważne jest faktycznie zadziałanie Boga w konkretnym człowieku w konkretnej sprawie. Nie potrzebujemy sprawdzania, kiedy doświadczymy obecności Bożej.  Tak jak doświadczyliśmy jej rok temu na pierwszych rekolekcjach Różańca Rodziców w  polskim Loretto pod Wyszkowem.


Kolejne rekolekcje na Górze św. Anny pokazały jak bardzo potrzebujemy dobrej formacji i wspólnej, wspólnotowej modlitwy. Teraz już planujemy rekolekcje w Sanktuarium w Kodniu w dniach 19-21 maja tego roku. O szczegółach i zgłoszeniach poinformujemy wkrótce.