Dołącz do Róży lokalnej

Drogi rodzicu, jeśli zapragnąłeś włączyć się do Różańca Rodziców, to jednym ze sposobów jest wpisanie się do róży tworzonej lokalnie. Takie róże powstają w parafiach, w kręgach znajomych i przyjaciół, w rodzinach i wspólnotach, czasem nawet w pracy czy też w szkole. Jeśli dowiesz się o takiej róży po prostu zgłoś się do animatora takiej róży, dowiedz się kto nim jest i poproś o wpisanie do róży. Jeśli wszystkie miejsca w róży są zajęte poproś o tworzenie kolejnej róży. Może być tak, że to właśnie ty staniesz się następnie animatorem takiej róży. Modlitwę zaczynamy Aktem Zawierzenia pierwszego dnia przystępując do RR. Animator przydzieli nam konkretną tajemnicę i będzie można u niego sprawdzić po jakimś czasie.

Jeśli nie znasz żadnej osoby i nie słyszałeś o róży rodziców w swojej okolicy pójdź do księdza proboszcza i po prostu zapytaj o taką modlitwę w parafii - czy już jest? Jeśli nie ma to zapytaj czy można by stworzyć taką różę, może ksiądz ci w tym pomoże. Nie zrażaj się kłopotami i trudnościami. Po prostu zaczynaj modlitwę i zapraszaj innych do tej modlitwy.

Im większej liczbie ludzi powiesz o Różańcu Rodziców tym więcej łaski Bóg udzieli twoim dzieciom. Jednym z zadań jakie mamy będąc w Różańcu Rodziców jest dzielenie się świadectwem pomocy jaką za sprawę tej modlitwy otrzymujemy dla naszych dzieci i naszych rodzin.

Róże działające lokalnie współpracują z parafią i z lokalnymi społecznościami. Animator wraz z członkami danej róży wybierają patrona róży - świętego lub błogosławionego, świętą lub błogosławioną. W dzień wspomnienia patrona naszej róży staramy się w parafii zorganizować mszę świętą w intencji naszych dzieci i wszystkich dzieci z parafii. Róża może zorganizować odmawianie w jakimś dniu różańca w parafii - oczywiście w porozumieniu z proboszczem. Można organizować pielgrzymki itp. Raz na rok wspólnie lub indywidualnie w dniu 8 grudnia w łączności z wszystkimi uczestnikami RR odnawiamy nasz Akt Zawierzenia.

Warto korzystać z materiałów formacyjnych ogólnie dostępnych - miesięcznik Tak Rodzinie, miesięcznik Różaniec lub dwumiesięcznik Miłujcie się.