Wydarzenia

Adoracja Bez Granic - Różaniec Rodziców zaprasza na modlitwę do kościoła OO Cystersów na ul. Leśnej w nocy z piątku na sobotę o godz. 01.30 do 03.00 . Będziemy się modlić za nasze dzieci i za dzieci z Ukrainy!

26 marca 2022

Poruszeni słowami św. Matki Teresy z Kalkuty „… największym niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja. Jeżeli matce jest wolno zabić swoje dziecko, cóż może powstrzymać ciebie i mnie, byśmy się nawzajem nie pozabijali?” . Razem z biskupami świata i Papieżem Franciszkiem, w łaczności z całym Kościołem  i akcją Adoracja bez Granic, chcemy podjąć modlitwę o Pokój na świecie modląc się za nasze dzieci, za wszystkie dzieci Ukrainy, za dzieci nienarodzone, za obrońców życia i o nawrócenie tych którzy to życie niszczą i przeciwko niemu knują.


Chcemy modlić się również o zachowanie godności wszystkich naszych dzieci i wszystkich dzieci obejmowanych przez nas modlitwą. W łączności z wszystkimi rodzicami na świecie pragniemy modlić się o ochronę naszych dzieci przed wpływami i ideologiami niszczącymi ich godność.


Pragniemy powierzać wszystkich rodziców i wszystkie rodziny w ich powołaniu do wychowania dzieci w duchu dobra i piękna. Będziemy się modlić w duchu pokuty i zadośćuczynienia za wszystkie dzieci – również te odrzucone, porzucone, niechciane, zagubione i poranione, za które nikt się nie modli.


W duchu przebłagania za grzechy Rosji godzące w godność człowieka, będziemy się modlić również o nawrócenie:  naszych serc, nawrócenie w naszych rodzicach, naszych dzieci, a także nawrócenie tych którzy rozprzestrzeniają zło, aby Bóg dał im łaskę poznania i odrzucenia tego zła oraz łaskę żalu i zadośćuczynienia za zło.


Niepokalanie Poczęta Maryjo, Królowo Pokoju, Królowo Polski, - módl się za nami!

Nadchodzące wydarzenia