Wydarzenia

Kurs Maranatha - poznacie Prawdę, a Prawda was wyzwoli! Najbliższe Rekolekcje Maranatha odbędą się w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza (ul. Lniana 19, Gdynia-Cisowa) w dniach 24-26 lutego 2023. To rekolekcje jakie były podstawą dotychczas prowadzonych rekolekcji dla Różańca Rodziców w roku ubiegłym. Rozpoczną się Mszą świętą w piątek 24 lutego 2023 o godz. 18.30 Zapisy możliwe pocztą elektroniczną przez e-mail: [email protected] lub telefonicznie: (+48) 513 951 243

25 lutego 2023

Najbliższe Rekolekcje Maranatha odbędą się w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza (ul. Lniana 19, Gdynia-Cisowa) w dniach 24-26 lutego 2023. To rekolekcje jakie by ły podstawą dotychczas prowadzonych rekolekcji dla Różańca Rodziców w roku ubiegłym.


Rozpoczną się Mszą świętą w piątek 24 lutego 2023 o godz. 18.30


Zapisy możliwe pocztą elektroniczną przez e-mail: [email protected] lub telefonicznie: (+48) 513 951 243


Kurs Maranatha zwany jest też Rekolekcjami Wyzwolenia w Jezusie Chrystusie.


Hasłem rekolekcji są słowa Jezusa „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32).


Wielu katolikom chrześcijaństwo kojarzy się tylko z nakazami i obowiązkami, tymczasem Jezus przyszedł po to, aby nas wyzwolić od zła. Zarówno duchowego jak i fizycznego. Na kursie chcemy ukazać, w jaki sposób Jezus chce nas wyzwolić i czego oczekuje od nas.


Cel kursu


Kurs ma na celu doprowadzić do wiary, względnie odnowić wiarę w Jezusa jako Pana i Zbawiciela, oraz do zawierzenia swojego życia Jezusowi tak, aby On mógł uwolnić od zła duchowego i fizycznego.


Celem kursu nie jest tylko lepsze poznanie nauki Jezusa, chodzi także o doświadczenie Boga. Św. Paweł Apostoł w liście do Efezjan pisze: „Nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w modlitwach, [Proszę w nich] aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem was wierzących na podstawie Jego potęgi i siły” (Ef 1,16-19). Apostoł pragnie, aby Efezjanie poznali „ogrom mocy” Boga „względem nas wierzących”.


Otóż celem kursu jest poznanie prawdy, która wyzwala i doświadczenie „ogromu mocy” Ojca, Syna i Ducha Świętego. To doświadczenie staje się na kursie możliwe dzięki słuchaniu Słowa Bożego, Eucharystii, medytacji, świadectw o działaniu Boga wśród nas i modlitwie o wylanie Ducha Świętego. Ze względu na kontekst modlitewny możemy ten kurs nazwać także rekolekcjami.


Kurs Maranatha został opracowany przez ks. Andrzeja Kowalczyka. Są to rekolekcje weekendowe.


Na kurs składa się łącznie 9 katechez, głoszonych wraz ze świadectwami przez osoby świeckie (członków wspólnoty).


Ważną rolę odgrywają też wspólne rozmowy, modlitwy, Msze święte, adoracja Najświętszego Sakramentu i sakrament pokuty.


Ogólny plan rekolekcji


   • piątek, godz. 18.30 - początek rekolekcji na Mszy św. wieczornej w kościele parafialnym

  • sobota, godz. 9:30 - 19:00

  • niedziela, godz. 10:00-15:00

Nadchodzące wydarzenia