Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. Jeszcze w trakcie trwania rekolekcji do róży różańcowej zebrało się grono piętnaściorga rodziców, którzy zadeklarowali chęć modlitwy w intencji swoich dzieci. Obecnie w danej róży powinno zebrać się po 20 rodziców, ale można zaczynać już od kilku osób, a nawet jednej.

W trakcie tej modlitwy prosimy Pana Jezusa o uzdrowienie relacji rodzice-dzieci, o to aby skutki naszych (czyli rodziców) grzechów, nie dotykały dzieci oraz o pełnię błogosławieństwa Bożego dla dzieci.

w 2001 roku powstała pierwsza róża, w 2002 kolejna, w 2003 było już 5 róż.

Po artykule w "Miłujcie się!" (numer 5/2005) napłyneło kilkaset nowych zgłoszeń z kraju i z zagranicy i napływają wciąż nowe. W grudniu 2005 r. było już nowych kilkanaście Róż Rodziców, wciąż powstają nowe, obecnie jest ich ponad 600 (czyli ponad 12000 modlących się rodziców!), jednak liczba ta wciąż rośnie. Powstała również pierwsza róża poza granicami Polski - na kontynencie amerykańskim, w Winnipeg w Kanadzie.

Szczególnie zachęcamy do samodzielnego tworzenia róż we własnym środowisku, wspólnocie, parafii (za zgodą kapłana), rodzinie, kręgu znajomych itp. . Istnieją już róże we wspólnotach lokalnych, w szkołach itp. Wzór arkusza (MS Excel) do spisywania róży można pobrać z działu "Do pobrania"

Można również pobrać jest również Akt Zawierzenia modlitwy różańcowej rodziców za dzieci Matce Bożej oraz rozważania do poszczególnych tajemnic.