Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Zbliża się październik - miesiąc naszej Królowej Różańcowej! Czas szczególnej łaski!
2014-09-25
To dobry czas aby podziękować za wszelkie łaski, aby dzielić się świadectwem opieki Maryi. Dlatego zachęcam do nadsyłania świadectw działania modlitwy Różańca rodziców w waszych rodzinach i w losach waszych dzieci.

To jest również właściwy czas aby zadbać o rozwój swojej formacji, a z pewnością pomocne będą w tym pisma różańcowe i inne wydawnictwa:

TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ RÓŻANIEC

TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ ANIOŁA STRÓŻA

ORAZ ZAMÓWIĆ WARTOŚCIOWE KSIĄŻKI.

Zachęcam gorąco do nabywania i prenumeraty kwartalnika
KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO,
,
którego najnowszy numer właśnie otrzymałem. Jest w nim bardzo wiele świadectw nt. owoców modlitwy różańcowej i nowenny pompejańskiej. To jakby pomocna dłoń Maryi do nas wyciągnięta.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z serią wydawniczą
NOWE PORTRETY ŚWIĘTYCH.
To seria ośmiu książek w których we współczesny sposób opisane są ogromnie interesujące losy mniej i bardziej znanych Świętych Kościoła. To wspaniała lektura i świetna propozycja na prezenty, np. pod choinkę lub z okazji imienin.

WARTO SKORZYSTAĆ!
-------------------------------
Zagrożenie ratyfikacją Konwencji która pod pozorem ochrony kobiet wprowadza GENDER !
2014-09-24
Z uwagi na wprowadzenie do porządku najbliższych obrad Sejmu (24-26.09.2014 r.) ustawy wprowadzającej ideologiczną Konwencję Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, otrzymaliśmy informację o liście skierowanym do Marszałka Sejmu przez organizacje kobiece i prorodzinne, z wnioskiem o pilne spotkanie przedstawicieli tych ogólnopolskich organizacji z Marszałkiem Sejmu RP.

Sejm zmierza do pilnej ratyfikacji tej konwencji, chociaż nie była ona konsultowana ze społeczeństwem, w tym z organizacjami prorodzinnymi. Konwencja ta mimo zbliżającego się drugiego czytania ustawy ratyfikującej nie była nawet skierowana do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej oraz Sejmowej Komisji Edukacji celem zasięgnięcia ich opinii, choć jej treść dotyczy obszaru działania tych komisji.
Autorzy listu do Marszałka Sejmu wnoszą o wycofanie ustawy ratyfikacyjnej z najbliższych obrad Sejmu, skierowanie jej do właściwych komisji sejmowych, spotkanie oraz przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych.

Wszystkie niezależne opinie wskazują iż jest to wyjątkowo szkodliwa regulacja prawna, która uderza przede wszystkim w dobro rodziny i tradycyjne wartości obecne w polskim Narodzie! W czasie posiedzenia Sejmu widać wyraźnie złą wolę rządu w przygotowaniu informacji i wprowadzaniu konwencji. A sekretarz Stanu w Kancelarii PRM M. Fuszara cynicznie wskazuje jakoby miała ona wręcz służyć rodzinie! Posunęła się ona w swej hipokryzji nawet do wykorzystania wypowiedzi św. Jana Pawła II dla uzasadnienia wprowadzenia antychrześcijańskiej konwencji! Ciekawe że nie podąża za całością nauczania św. Jana Pawła II

POTRZEBNA JEST NASZA MODLITWA I PILNE ZAANGAŻOWANIE W STOSUNKU DO POSŁÓW KTÓRZY REPREZENTUJĄ NASZE REGIONY!

Dlatego wzywamy wszystkich rodziców do modlitewnego szturmu do Nieba, przez pośrednictwo Maryi i wszystkich naszych patronów, z głęboką troską o przyszłość naszych dzieci , rodzin i Polski, aby Bóg uchronił nas od tego zagrożenia!

TU MOŻNA PODPISAĆ PETYCJĘ PRZECIW RATYFIKACJ GENDEROWEJ KONWENCJI .

---------------------------------------
Zagrożenie gender realne, ale na szczęście nieco odsunięte w czasie ! Potrzeba stałej aktywności
2014-09-11
Drugie czytanie ustawy upoważniającej do ratyfikacji ideologicznej Konwencji RE o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zostało usunięte ze środowego (10.09.) porządku obrad Sejmu!
To tylko chwila na wzmożenie naszych zabiegów o usunięcie tego szkodliwego projektu z polskiego życia publicznego.

Im więcej słyszymy rzetelnych analiz tym bardziej widać jak bardzo szkodliwy jest to program ukryty pod pretekstem ochrony kobiet przed przemocą.
Apelujmy nadal do posłów i nieustannie się módlmy w intencji odsunięcia tego i innych zagrożeń normalnego wzorca życia społecznego i modelu rodziny w Polsce.!
Ratyfikacja Konwencji promującej Gender pod pretekstem ochrony kobiet - realne zagrożenie - podpisz petycję przeciw!
2014-09-07
Otrzymaliśmy ważny komunikat Human Life International - Polska

Drodzy Przyjaciele! Rodzice! Wychowawcy!

Konwencja Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, nazywana "konstytucją gender", może zostać ratyfikowana w Polsce już w najbliższym czasie.

W super ekspresowym tempie już w najbliższą środę 10 września jako pierwszy punkt programu obrad Sejmu jest przewidziane głosowanie nad jej przyjęciem. Będzie to tzw. drugie czytanie. Jest bardzo prawdopodobne, że jeszcze pod koniec obrad tego samego posiedzenia Sejmu zostanie przeprowadzone trzecie czytanie i dołączymy do krajów, które wprowadziły do swojego ustawodawstwa i życia społecznego ideologię gender.

Czy to jest cena za europejski awans premiera Tuska?

Następstwa będą bardzo poważne. Konwencja wprowadza nową definicję płci jako zjawiska kulturowego. Nakazuje "wykorzenianie” kultury, wiary i tradycyjnej rodziny pod pretekstem przestrzegania równości płci
(również tej z wyboru). Bardzo szybko będziemy zmuszeni do legalizacji związków jednopłciowych, akceptacji genderowych programów nauczania w szkołach, nastąpi wielka presja, aby zalegalizować aborcję na życzenie i atak na tzw. tradycyjną rodzinę. To prowadzi do tak poważnych zmian społecznych, że można je porównać do rewolucji kulturowej w Chinach.

Co możemy jeszcze zrobić?
Musimy się zmobilizować. Trzeba rozmawiać z posłami!!! W poniedziałki są oni obecni w swoich biurach poselskich. Prosimy, telefonujcie do nich, idźcie osobiście i uświadamiając problem, proście o odrzucenie tej ratyfikacji. Wielu posłów nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i następstw tego głosowania.

Będziemy uważnie śledzić, jak kto głosował w tej fundamentalnej sprawie, a kto był nieobecny!

Planowane jest też zorganizowanie pikiety pod Sejmem. TU MOŻNA PODPISAĆ PETYCJĘ PRZECIW RATYFIKACJ jaka zostanie wysłana do posłów .


Ze swej strony podejmujmy żarliwą modlitwę w tym czasie, a kto może prosimy również o post!


Już 13 lat rodzice modlą się za swoje dzieci w Różańcu Rodziców! 8 września 2014r .
2014-09-05
Co rozpoczęło się spontanicznym odruchem naszych serc i potrzebą uproszenia ochrony naszych dzieci przez wstawiennictwo Niepokalanej rozrasta się na cała Polskę i cały świat.
Idea powierzania Bogu losów dzieci, ich trudnych i ważnych spraw, ich przyszłości i ochrony przed zagrożeniami okazuje się w oczywisty sposób bliska sercom rodziców pod każdą szerokością geograficzną. Jest nas już ponad 50 tysięcy rodziców, a zaangażowanie w ten ruch modlitwy wzrasta i przybiera coraz to nowe, ciekawe formy.

Świadectwa błogosławionych owoców tej modlitwy potwierdzają nieustannie słowa św. Bernarda że >> ...nie słyszano, aby ten kto się pod opiekę Maryi oddaje został zawiedziony ...<< i czerpią z nich dalszą inspirację!

Tym bardziej chcemy Bogu za ten czas i za wszelkie łaski podziękować i do tego dziękowania Bogu zachęcamy. W rocznicę powstania Różańca rodziców, 8 września, rodzice pierwszej róży spotykają się na Mszy Świętej o godz. 18.00 w Archikatedrze Oliwskiej, aby Bogu dziękować i o dalszą opiekę, dalsze łaski prosić.

Zaś dwa dni wcześniej, w pierwszą sobotę września, zapraszamy również do Katedry Oliwskiej na wieczorne nabożeństwo do MB Oliwskiej ze świecami.
Tak dla Pokoju, nie dla wojny – apel Biskupów Polskich o modlitwę i post w intencji pokoju!
2014-08-31
W rocznicę wybuchu II wojny światowej Biskupi Polscy w bardzo konkretny sposób w liście wskazali nam zagrożenia i potrzebę modlitwy o pokój we współczesnym świecie!
Każdy z nas widzi wciąż narastającą eskalację przemocy i działania wojenne toczące się już w Europie i rozszerzające się na Bliskim Wschodzie.
Potrzebna jest nasza mobilizacja modlitwy i postu oraz wsparcia dla pokoju i działań na rzecz pomocy ofiarom wojny.
Matka w modlitwie i syn nawrócony – Św. Monika i Św. Augustyn
2014-08-28
To jest dla nas przykład wytrwałości w modlitwie i jej mocy. Ileż łatwiej nam którzy słyszeliśmy tak wiele świadectw mocy modlitwy rodziców na różańcu, może doświadczyliśmy jej i mamy możliwość dzielić się świadectwem.

I dzielmy się nim, dawajmy innym nadzieję, bo nie słyszano aby Maryja opuściła kogoś kto Jej wstawiennictwa wzywa pokornie się Jej opiece oddaje.
Dziedzictwo świętości Barnarda z Clairvaux wspominamy 20 sierpnia!
2014-08-20
Św. Bernard, który urodził się w rycerskim rodzie francuskim w 1090 r. wskazuje nam na możliwy w każdych warunkach wybór drogi świętości.
Potrzebna jest tylko współpraca z łaską Bożą i radykalna decyzja o wyborze i pozostaniu na tej drodze. Św. Bernard mimo posiadanych dóbr materialnych i wysokiego urodzenia nie wahał się w wieku 22 lat wstąpić do surowego opactwa cystersów w Citeaux. I tą decyzją pociągnął za sobą kilkudziesięciu swoich towarzyszy.
Dzięki jego pracy i współpracy z Bożą Łaską, dzięki radykalnemu przyjęciu reguły Św. Benedykta nastąpił wielki rozkwit zakonu cysterskiego przynoszącego ówczesnej Europie Boga i rozwój cywilizacyjny i cześć dla Maryi Panny. Jako swoją regułę przyjęli cystersi iż ich kościoły mają za patronkę Najświętszą Maryję Pannę, a do dziś znana, pamiętana i aktualna pozostaje modlitwa św. Bernarda
>>Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa,
Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko,
biegnę, do Ciebie przychodzę,
przed Tobą jako grzesznik
płaczący staję. O Matko Słowa,
racz nie gardzić słowami moimi,
ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. <<

Ta modlitwa i świadectwo świętości Barnarda z Clairvaux, niechaj nas inspirują do zaufania wstawiennictwu Maryi w Różańcu Rodziców.
Do zaangażowania w modlitwie i jej propagowania jako pomocy niezawodnej w naszym rodzicielstwie.
Pielgrzymujemy na Jasną Górę i do wielu innych Sanktuariów w Polsce!
2014-08-09
Nasze życie to pielgrzymowanie, i udział w pielgrzymce zawsze nam to uświadamia. Sierpień to miesiąc zdecydowanie >>PIELRZYMKOWY<< , choćby poprzez tak wiele pielgrzymek i pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. Od trzech lat też w Oliwie spotykamy się z pielgrzymami na pierwszo sobotnim nabożeństwie do MB Oliwskiej. W tym roku byli to pielgrzymi z Katowic i Tychów oraz indywidualni z Polski i z zagranicy. W przyszłym roku należy chyba zaplanować większe spotkanie – ponieważ pielgrzymi ZAWSZE są zachwyceni pobytem w tym czasie w Gdańsku, w Katedrze u MB Oliwskiej oraz samym nabożeństwem. Różaniec ze świecami wokół Katedry Oliwskiej, pięknie odnowionej i pamiętającej starodawne wieki wieczornym czasem - jest krótki - ale jak bardzo napełniony treścią, modlitwą i umocnieniem w wierze.
Zapraszamy za rok i już za miesiąc w pierwszą sobotę września.
A tymczasem łączymy się w sposób duchowy z pielgrzymami przemierzającymi setki kilometrów w dążeniu ku Maryi, która prowadzi nas do Jezusa!
Święto Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia
2014-08-05
Święto Przemienienia Pańskiego każe nam się zastanowić nad naszą wewnętrzną i zewnętrzną przemianą. To co było stare w łasce nawrócenia MUSI się przemienić na zupełnie nowe. Jeśli byłem smutny, chcę być teraz radosny, jeśli jeździłem szybko samochodem, chcę teraz specjalnie dokładnie przestrzegać ograniczeń prędkości, jeśli piłem alkohol nadmiernie – chcę teraz zachować radykalną abstynencję.
Niechaj Jezus w te dni będzie naszym umocnieniem na drodze radykalnej postawy nawrócenia i przemiany.
Ze skarbnicy tego święta i tej tajemnicy Przemienienia Jezusa czerpie szczególna modlitwa - Nowenna w intencji nawrócenia i przemiany współmałżonka.

Szczęśliwe małżeństwo jest jedną z tych wartości, które człowiek ceni sobie najbardziej. Jednak w dzisiejszym świecie niewielu ludziom udaje się zbudować trwały i szczęśliwy związek małżeński. Dzieje się tak dlatego, że coraz mniej osób odkrywa i rozumie Boży plan – najlepszy dla małżeństwa i rodziny. Dodatkowo małżeństwo w dzisiejszych czasach coraz częściej staje w obliczu przeróżnych zagrożeń i trudności, które musimy świadomie przezwyciężyć i pokonać dla dobra i szczęścia nas oraz naszych dzieci. Zagrożenia te są dziełem szatana, który doskonale wie, że kiedy zburzy nasze małżeńskie, osobiste szczęście, za jednym zamachem zniszczy też naszą duchowość i więź z Bogiem. A przecież najpiękniejszą rzeczą jaką możemy dać naszym dzieciom jest nasza, piękna miłość małżeńska. One tego potrzebują. Ta nowenna pomoże wam na nowo odkrywać piękno i harmonię waszej miłości małżeńskiej. Nam pomogła!

Nowennę w postaci małych książeczek można zamówić pod adresem:
http://ksj.pl/nowenna-o-przemiane-i-nawrocenie-wspolmalzonka.html .

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi