Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

I Ogólnopolski Kongres Różańcowy - 6-8 września na Jasnej Górze! Zaproszenie dla wszystkich!
2017-08-23
Po raz pierwszy na zaproszenie OO. Paulinów z Jasnej Góry, odbędzie się Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Jest tak wiele tradycyjnych i nowych inicjatyw i intencji oraz zorganizowanych grup modlących się na Różańcu Świętym, że przyszło natchnienie abyśmy się u Matki Bożej Częstochowskiej spotkali wszyscy. Okazja jest wspaniała bo to 300 setna rocznica koronacji Jasnogórskiego Wizerunku Maryi, a jednocześnie setna rocznica objawień fatimskich oraz 140 rocznica objawień MB w Gietrzwałdzie. Czujmy się zaproszeni do obecności w tych dniach na Jasnej Górze. Łączymy się duchowo i planujemy pielgrzymowanie dla naszych grup modlitwy, dla naszych róż.
Kongres będzie miał część wykładową w połączeniu czuwaniami i modlitwą w dwóch pierwszych dniach oraz spotkanie ogólne dla wszystkich w dniu 8 września. Tak się składa że właśnie tego dnia wspominamy 16 rocznicę powstania Różańca Rodziców.
Chcemy jako Różaniec Rodziców aktywnie włączać się w to dzieło spotkania i modlitwy, radować się świadectwem żywego Kościoła, świadectwem miłości do Maryi i owoców modlitwy różańcowej.
Zapraszamy wszystkich rodziców, animatorów i osoby wspierające Różaniec Rodziców, ale również wszystkich innych chętnych do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Niech wspólna różańcowa modlitwa płynąca z Jasnej Góry i łącząca w sobie również modlitwę tysięcy i milionów rozsianych po całej ziemi, odmienia oblicze tego świata. Niech spotkanie napełnia nasze serca nadzieją i ufnością w moc płynącą ze wstawiennictwa Matki Bożej.
Animatorów RR prosimy również o kontakt z nami – poprzez emaile.
Chcemy poinformować, że ruszyły już zapisy na I Ogólnopolski Kongres
Różańcowy, który odbędzie się w dniach 6-8 września 2017 r. na Jasnej Górze.
Można to zrobić, dzwoniąc pod numer telefonu +48 34 377 74 14, w godz.
8.00-20.00.

Strona i Program I Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego
Maryjo, Królowo Świata, Królowo Pokoju, Królowo Aniołów, Wszystkich świętych, Królowo rodzin i tylu jeszcze wezwań!
2017-08-22
Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
22 sierpnia wspominamy królewski tytuł Maryi – naszej Matki i Królowej. Chcemy aby Jej obecność i królowanie obejmowały każdy obszar naszego życia. Uwielbiamy Boga w wyniesieniu Maryi do godności Królowej nieba i ziemi. To ukoronowanie naszych różańcowych tajemnic – rozważanych krok po kroku. Od zaproszenia do kroczenia drogami wiary i zaufania w I radosnej – aż po koronę Chwały w niebie. Tej drogi nie przechodzi się lekko, nie jest ona łatwa, a czasem bolesna do granic wytrzymałości. Ale z Maryją mamy pewność, że idziemy drogami naszego życia do Jezusa i z Jezusem. Będąc dziećmi Maryi Królowej doświadczamy też tego Jej królewskiego majestatu dla naszego życia i Jej matczynej, acz Królewskiej Miłości.
Maryjo, Królowo Różańca Świętego – módl się za nami!
Nowy system i nowa strona internetowa obsługująca Różaniec Rodziców – przerwy techniczne w dniach 26-27 sierpnia
2017-08-20
Kochani rodzice, animatorzy i wszyscy wspierający Różaniec Rodziców.
Od dłuższego czasu przygotowywaliśmy się do unowocześnienia i zmian na stronie internetowej Różańca Rodziców. Czasy i technologie się zmieniają, zatem powstała potrzeba zaktualizowania rozwiązań technicznych i konstrukcji strony internetowej Różańca Rodziców.
Staraliśmy się, aby dla użytkowników zmiany były minimalne, ale pojawi się nieco nowych funkcji i możliwości. Prosimy traktować nowy projekt strony z wyrozumiałością i przesyłać na adres admina wszelkie uwagi, które są istotne i mogą pomóc w jak najlepszym dopracowaniu ostatecznego kształtu.
Nowy układ strony internetowej oraz nowy system będą instalowane w dniach 26 - 27 sierpnia dlatego w tych dniach wystąpią ograniczenia w dostępie do strony. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, a przede wszystkim o modlitwę aby skutecznie i sprawnie udało się to wszystko uruchomić – na Większą Chwałę Boga i niejako w prezencie na święto Matki Bożej Częstochowskiej
Dziękujemy bardzo za wykonywaną nieustannie od lat pracę naszych administratorów systemu i prosimy Boga, aby On sam im w swojej szczodrości wynagrodził tyle żmudnej, niewidocznej, ale jak bardzo ważnej dla nas pracy!
Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie! Pamiętam o Tobie! Czuwam!
2017-08-14
Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
Wiemy komu zawierzyliśmy, wiemy kto nami się opiekuje i kto jest nam Matką i Królową!
Wielkość Narodu Polskiego bierze się z zaufania i wierności do Maryi jako Matki i Królowej.
Czujemy się Jej dziećmi i domownikami, czujemy się jej poddanymi i kochamy Maryję miłością dziecka ufającego w dobroć mamy!
Święto Wniebowzięcia w sposób szczególny te barwy miłości Polaków do Maryi wyciąga na wierzch i nimi maluje narodowy obraz. Szczęśliwa Polska cała bo w niej Maryi kwitnie chwała, szczęśliwa i bezpieczna pod matczynym płaszczem opieki, miłości i modlitwy.
Wniebowzięcie pokazuje też troskę Syna o Matkę i o Jej dzieci, a tysięczne razy doświadczamy tego w życiu naszych dzieci i rodzin.
To czas dziękowania i jednocześnie ufnego powierzania swoich codziennym ważnych i zwykłych spraw w Matczyne ręce Maryi!
To jest jednocześnie czas modlitwy i wielkiej pracy duchowej dla każdego z nas. Czas duchowej walki o właściwe pojmowanie miłości do Ojczyzny, Miłości do rodziny i Miłości do Boga. Modlimy się za wszystkich którzy dla Ojczyzny oddali życie, modlimy się za tych co nami rządzą, o światło Ducha Świętego w ich powołaniu oraz o ochronę przed zakusami złego ducha, przed każdym złudnym mniemaniem i szukaniem własnego dobra kosztem dobra wspólnego.
Modlimy się za siebie samych, za nasze rodziny i nasze dzieci – o wierne wypełnianie swojego powołania i zaufanie Bogu.
Maryjo – Królowo Polski, módl się za nami!

Audycja nt. Różańca Rodziców w Dom Józefa TV – Kalisz 4 maja 2017 rok
Modlitwa w intencji Ojcostwa w Gdańsku Oliwie! Kolejne spotkanie 11 sierpnia!
2017-08-09
Od grudnia 2016 roku w każdy drugi piątek miesiąca, w kościele pw. MB Królowej Korony Polskiej OO. Cystersów w Gdańsku Oliwie odprawiana jest Msza św. z modlitwą przebłagalną za grzechy przeciwko prymatowi ojcostwa, godności mężczyzny i kobiety, świętości życia i rodziny.

Kolejne spotkanie w piątek, 11 SIERPNIA od godz. 17:30 ZAPRASZAMY do kościoła OO. Cystersów pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w Gdańsku-Oliwie na Mszę św. z ​adoracją​ przebłagalną za grzechy​ przeciwko​ ​​prymatowi ojcostwa, godności mężczyzny i kobiety, ​świętości życia i rodziny​​.​

Będziemy także wspólnie się modlić o jak najlepsze przygotowanie, przeżycie i owoce ​​Wielkiej Kadyńskiej Pokuty i Modlitwy o Pokój, która odbędzie się 13 października br. w 100 rocznicę zakończenia Objawień Fatimskich u OO. Franciszkanów w Kadynach, z udziałem m.in. Misjonarza Miłosierdzia o. Jamesa Manjackala MSFS oraz zaproszonych gości i pielgrzymów, także z Rosji.

Serdecznie zachęcamy do osobistego uczestnictwa i modlitwy.

Przekażcie zaproszenie swoim krewnym, przyjaciołom, znajomym i każdemu w potrzebie.
Kazanie i Konferencja o ojcostwie ks. Jacka Nawrota z Mszy św. 9 czerwca - WARTO ODSŁUCHAĆ!

WAŻNE Dialog w małżeństwie – Spotkania małżeńskie – rekolekcje dla KAŻDEGO małżeństwa

.
We wspomnienie liturgiczne św. Jana Vianney (04.08) dziękujemy naszym proboszczom za ich poświęcenie!
2017-08-04
Proboszcz to ojciec parafii, jest dla nas kimś, kto się o nas troszczy i w bezpośredni sposób uobecnia Boga Ojca w naszym życiu! Każdy proboszcz troszczy się i modli za swoich parafian. Każdy oddaje całość swego serca i życia dla naszego dobra – zwłaszcza dla dobra duchowego.
Potrzeba im naszego wsparcia duchowego modlitwą, ale i życzliwości oraz pomocy w każdej z codziennych spraw.
Pomódl się za swego proboszcza, dziś i w każdy dzień, podziękuj Bogu za jego osobę i oddanie.
Dziękujemy Bogu zwłaszcza za tych proboszczów, którzy wspierają i pomagają rozwijać i propagować Różaniec Rodziców. I prosimy aby Bóg otwierał serca tysięcy nowych proboszczów na taką różańcową formę modlitwy rodziców w intencji dzieci.
Szczególnie modlimy się za proboszcza Archikatedry w Gdańsku Oliwie, naszego opiekuna, oraz za proboszcza z Góry Św. Anny wspierającego nas w rozlicznych działaniach na rzecz rozwój modlitwy.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JANA MARII VIANNEY’A ZA KAPŁANÓW

Święty Janie Mario Vianney’u z podziwem wspominamy twoje oderwanie się od rzeczy doczesnych, głęboką pokorę i akceptację upokorzeń; twoje męstwo w przeciwnościach i atakach szatana; twoją czystość, zjednoczenie z Bogiem i miłość do Eucharystii; twoje współczucie dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla chorych, ubogich i grzeszników.

Przyjdź z pomocą kapłanom z naszej parafii (diecezji) w dążeniu do nabycia tych cnót, którymi ty na co dzień żyłeś, tak aby mogli stać się kapłanami według Bożego Serca. Amen.

Homilia i Konferencja o ojcostwie ks. Jacka Nawrota - WARTO ODSŁUCHAĆ I KORZYSTAĆ!

Audycja nt. Różańca Rodziców w Dom Józefa TV – Kalisz 4 maja 2017 rok
Święty Alfons Maria de Liguori, rozpoczyna poczet wielkich świętych wspominanych w sierpniu – miesiącu trzeźwości
2017-08-01
Miesiąc sierpień jest jak co roku pełen wielkich i małych przeżyć i odkryć duchowych. Rozpoczynamy go z patronem prawników św. Alfonsem – który porzucił stan prawniczy, aby w czystości serca opiekować się duszami najbardziej potrzebujących i opuszczonych.
Rozpoczynamy również z Powstańcami Warszawskimi, walczącymi o najświętszą sprawę, bohaterami nieugiętymi przed wrogami Polski.
Sierpień to od dziesiątków lat miesiąc trzeźwości i modlitwy o trzeźwość Narodu Polskiego. My, Polacy, potrzebujemy wielkiej walki o uwolnienie od uzależnień, zwłaszcza od wielkiej i niszczącej plagi alkoholizmu – którą dostrzegał i zwalczał prymas Tysiąclecie Stefan Kardynał Wyszyński.
Potrzeba wielkiej modlitwy i ofiarowania naszej dobrowolnej abstynencji, za tych którzy źle się mają, za osoby uzależnione, zwłaszcza od alkoholu, ale i różnych innych uzależnień.
Dlatego w sierpniu NIE PIJĘ ALKOHOLU, NIE KUPUJĘ I NIE CZĘSTUJĘ!

Homilia i Konferencja o ojcostwie ks. Jacka Nawrota - WARTO ODSŁUCHAĆ I KORZYSTAĆ!
Święty Ignacy, módl się za nami!
2017-07-31
Święty Ignacy z Loyoli, założyciel Towarzystwa Jezusowego, popularnie zwanego Jezuitami, pozostawił nam bogactwo duchowości i metodę ćwiczeń duchowych jako drogi wzrastania,
Jednocześnie dał świetny przykład i wskazanie co do wierności jaką powinniśmy okazywać Ojcu Świętemu, Namiestnikowi Chrystusa na ziemi.
A wszystko to poprzez harmonijne połączenie wiary i rozumu, części duchowej człowieka z jego fizycznym i intelektualnym bogactwem traktowanym jako Boży dar.
Dla nas rodziców modlących się za swoje dzieci św. Ignacy pozostawił wspaniały skarb modlitwy medytacyjnej, rozważania Słowa Bożego w kontekście codzienności, oraz skarb codziennego rachunku sumienia. Ten rachunek rozpoczyna się od dziękowania Bogu za obdarowanie jakiego doświadczamy każdego dnia i każdej godziny. Wielkim darem są dla nas dzieci i za ten dar nieustannie chcemy Bogu dziękować.
Św. Ignacy jest też patronem matek w stanie błogosławiony, zatem bardzo bliski cudowi narodzin nowego życia, bardzo bliski naszym rodzicielskim troskom i sprawom.
Św. Ignacy, módl się za nami!

I specjalny prezent na okres letni: Audycja nt. Różańca Rodziców w Dom Józefa TV – Kalisz 4 maja 2017 rok
Panno Święta co w Ostrej Świecisz Bramie!
2017-07-28
Dziś moje drogi doprowadziły mnie do Ostrej Bramy w Wilnie, do Matki Miłosierdzia, która spogląda na swój wierny lud i chroni go, wyprasza łaski, zaprasza do siebie! Ten letni czas pielgrzymowania wiedzie nas w różne zakątki świata, do sanktuariów w tysiącach miejsc, abyśmy się przekonali że Bóg chce mieszkać w naszych sercach. Maryja zawsze nas do Niego prowadzi, zawsze wskazuje na Jezusa.
U Matki Miłosierdzia, Ostrobramskiej Maryi modliłem się za cały Różaniec Rodziców, rodziców i dzieci, animatorów i kapłanów w to zaangażowanych, o dalsze rozszerzanie dzieła i o owoce Pierwszego Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego, który odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 6-8 września tego roku.
Maryjo, Królowo Korony Polskiej, Królowo Różańca Świętego, Królowo Pokoju, módl się za nami!
Normalizacja postępuje, a stare broni się przed zmianami. Potrzebna nasza obywatelska modlitwa!
2017-07-20
Potrzeba naszego modlitewnego wsparcia dla rządzących!
Potrzeba modlitwy również za tych, których błędne mniemania uwiodły, aby tylko nie wprowadzać reformy wymiaru sprawiedliwości i całego polskiego systemu prawnego. Przez wstawiennictwo Królowej Polski módlmy się o światło Ducha Świętego dla wszystkich Polaków! Módlmy się o światło wiary i roztropności w podejmowanych działaniach przez wszystkich, którzy pracują na rzecz rozwoju Polski. Niech łaska Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela będzie z nami wszystkimi.

Polska doświadczyła w ostatnich dniach wielkiego uznania w oczach opinii światowej w czasie wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa oraz pary książęcej z Anglii, księcia Wiliama i księżnej Katerine. Zobaczyli oni wielkość i piękno polskiego narodu i wyrazili to wobec nas, a przede wszystkim wobec całego świata.
Polska podnosi się z kolan, uwalnia się po kilkudziesięciu latach z rozkradania majątku narodowego i uzależnienia od zagranicy. Teraz jest czas odnowy i budowania, teraz jest też czas, aby naprawić między innymi ustrój prawny wywodzący swe korzenie z komunizmu.
Widzimy jak bardzo przeszkadza to tym, którzy do tej pory przekonywali że Polska jest słaba i nic nie da się zrobić, a złodzieje i oszuści mogli nas jako kraj zupełnie swobodnie rabować.
Dlatego bardzo potrzebna jest nasza modlitwa za rządzących i za parlamentarzystów. Niech Bóg oświeca umysły i serca, niech udzieli nam w Polsce pokoju i jedności w naszym narodzie.
Módlmy się za pana Prezydenta Andrzeja Dudę, aby swoją osobą i działaniem służył Narodowi i jedności Polski. Módlmy się przez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej Najświętszej Maryi Panny, patronów naszej ojczyzny i naszych patronów.

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi