Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Dzień Ojca - naszym ojcom dziękujemy za ich życie i za wszystko!
2016-06-23
A tego dnia możemy - i chyba powinniśmy podziękować Ojcu Naszemu, który jest w niebie!
Dziękujemy Ci za nasze życia Ojcze i za świat jaki nam dałeś, w którym możemy doświadczać Twojej Miłości.
Dziękujemy Ci za naszych bliskich i za każdą chwilę szczęścia i każde dobro jakim nas obdarzasz, Ojcze!
Dziękujemy Ci za opiekę i pomoc kiedy nam trudno, za pocieszenie i otuchę gdy nam smutno.
Dziękujemy za naszych ziemskich ojców!
Dla Życia - Marsz w Gdańsku
2016-06-21
Ulicami Gdańska przeszedł w niedzielę 19 tego czerwca Archidiecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny. „Życie jest cenne i piękne, rodzina jest piękna”. Tak jak w całej Polsce, w setkach mniejszych i większych miast!

Potrzebujemy obrony życia, obrony Rodzin w których to życie bierze początek. Potrzebna jest nasza aktywność bo dzisiejszy czas nie będzie trwał zawsze, a nawet dziś nie wszyscy rozumieją jak wielką wartością jest normalna, spokojnie i dobrze żyjąca rodzina. Rodzina w której czymś zupełnie normalnym jest czwórka dzieci, w której mama może poświęcić swój czas wychowaniu tych dzieci, a tato jest w stanie zapewnić im godne życie!
Św. Antoni, niebieski obywatel od znajdowania! Boga w swoim życiu!
2016-06-13
Ta wielka postać Kościoła, pokorny portugalski mnich, znany ze swej obecności w Padwie i z żarliwości w głoszeniu Ewangelii jest nieustannie żywym świadectwem działania Boga w świecie.
Ileż to drobnych i większych rzeczy udało się nam odnaleźć prosząc o pomoc św. Antoniego, ileż ważnych i dobrych decyzji podjąć! Ileż ważnych spraw rozwiązać zgodnie z wolą Bożą.
Św. Antoni znany był z kazań, które trafiały wprost do serca, a gdy ludzie nie chcieli go słuchać mówił do ryb w morzu i te całymi ławicami podpływały pod brzeg. Widzący ten wielki znak ludzie nawrócili się i przyjęli ze skruszonym sercem słowa Boga przeznaczone dla nich.
Święty Antoni ma w każdym niemal kościele swoją figurę i skarbonę. To święty interesowny, nie dla siebie wszakże ale dla ubogich, których jest niezmordowanym opiekunem. Zbiera jałmużnę i obdarowuje nią potrzebujących, a ze skarbca Bożego Miłosierdzia uprasza łaski dla każdego.
W dniu 13 czerwca obchodzimy wspomnienie liturgiczne tego Świętego Franciszkanina – dziękujmy mu za wszelkie łaski i prośmy o jego wstawiennictwo!
Serce Jezusa - wszelkiej chwały i czci najgodniejsze - zmiłuj się nad nami!
2016-06-03
W całym miesiącu czerwcu zwracamy się szczególnie ku Sercu Jezusa, ku całej głębi, pełni i tajemnicy Boga.

Zranione na Krzyżu, wydało z siebie Krew i Wodę dla każdego z nas.
W Nim właśnie mogą w pokoju spocząć nasze małe serca.
I z taką szczerą ufnością powierzajmy Sercu Jezusowemu nasze sprawy, duże i małe, nasze małżeństwa, rodziny i dzieci.

W litanii słyszymy m. innymi takie piękne wezwania:
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.


Jezu, Cichy i Pokornego Serca - uczyń serca nasze według Serca Twego!

Litania do Serca Jezusowego - śpiewana
Na 04 czerwca - Zaproszenie do Sanktuarium Góry św. Anny na IV regionalną Pielgrzymkę Różańca Rodziców
2016-06-02
Tegoroczna pielgrzymka regionalna Różańca Rodziców na Górę św. Anny odbędzie się w dniu 4 czerwca. Rodzice z rejonu Sanktuarium Góry św. Anny potrafili się zorganizować i w porozumieniu z Proboszczem już czwarty raz zapraszają wszystkich do wspólnej modlitwy, dziękczynienia, próśb w swoich intencjach oraz dzielenia się świadectwami owoców modlitwy i radosnego świętowania.
Na tej pielgrzymce będzie również gościł Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin ks. Przemysław Drąg.
Spotkanie rozpoczyna się od godziny 14.00 rejestracją grup (Plac Rajski).
14.30 okazja do spowiedzi świętej.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia w Bazylice św. Anny
15.15 Msza św. w Bazylice św. Anny w intencjach pielgrzymów

Po Mszy świętej odbędzie się radosne, rodzinne świętowanie w namiocie przed Domem Pielgrzyma.
A w tym m.innymi od godz. 17.00 rozpocznie się Koncert Baśniowej Kapeli,
W trakcie również świadectwa i prezentacja grup pielgrzymkowych.
W namiocie będzie ciasto - można przywieźć dla swoich najbliższych lub też zakupić na miejscu.
Z radością przekazujemy to zaproszenie od Ojca Ambrożego oraz Krysi i Piotra rodziny Deko - dla wszystkich rodzin i rodziców zaangażowanych w Różańcu Rodziców z rejonu Polski Południowej, ze Śląska i okolic. Zapraszają „byśmy spotkali się w miłym gronie i zbudowali się wzajemnie swoją obecnością i rozmową. A przede wszystkim byśmy wspólnie podziękowali Matce Bożej za otrzymane łaski uczestnicząc we Mszy Św.”
Zapraszamy ! Szczegółowo można zasięgnąć informację pod adresem : rozaniecrodzicowanna@gmail.com
Dzień dziecka – okazja do obdarowania dzieci najpiękniejszym darem - modlitwą!
2016-06-01
Od niemal 15 lat obdarowujemy nasze dzieci modlitwą w Różach Rodziców modlących się na sposób żywego różańca za swoje dzieci! Zaczynało się od jednej róży, piętnastu rodziców zatroskanych o rozwój swoich dzieci i ich bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelakim złem.
A Bóg pobłogosławił tej modlitwie i rozszerzał to dzieło przez te kilkanaście lat, obdarował nas wieloma łaskami w naszych rodzinach i dla naszych dzieci. Jesteśmy też obdarowani naszą Patronką Maryją, Matką Bożą Oliwską, Jej wstawiennictwem i wstawiennictwem setek świętych patronów dla tysięcy naszych róż. Jesteśmy obdarowani wspólnotą modlitwy, a często i wsparcia oraz formacji ze strony naszych kapłanów i pasterzy, ale również ze strony Wydawnictwa Sióstr Loretanek z Rembertowa.
Ostatnio jesteśmy obdarowani wsparciem miesięcznika > TAK Rodzinie < , który publikuje wiele materiałów wspomagających nas rodziców w zadaniach wychowania i formacji naszych dzieci i ich ochrony przed zagrożeniami.
Jest za co dziękować i wiemy że wiele róż a także wielu rodziców właśnie 1 czerwca modli się na Eucharystii dziękując Bogu i prosząc o dalszą opiekę.
Niech ten miesiąc poświęcony Sercu Jezusowemu będzie czasem szczególnych łask, podziękowania i modlitwy za dzieci!
Dar Maryi i Sióstr Loretanek dla Różańca Rodziców - miesięcznik TAK Rodzinie!
2016-05-21
Z radością przekazuję również informację, o nowej inicjatywie jaka zrodziła się po VIII pielgrzymce Rodziny Loretańskiej i czytelników miesięcznika Różaniec w dniu Zesłania Ducha Świętego . Wielokrotnie pisałem tu o formacji duchowej za pośrednictwem miesięcznika Różaniec, oraz o miesięczniku Tak Rodzinie, wydawanym przez Siostry Loretanki.


Po dłuższym czasie czytania tego miesięcznika i zastanowieniu się, po pielgrzymce i w dniu Zesłania Ducha Świętego przyszła refleksja, że miesięcznik Tak Rodzinie jest jakby wprost dedykowany zadaniom formacyjnym dla rodziców. Jest to świetnie redagowane i przygotowane dla nas – rodziców pismo wspierające rzetelną wiedzą i artykułami nasze zadania rodzicielskie. Poprosiliśmy więc, aby miesięcznik Tak Rodzinie stał się naszym pismem formacyjnym Różańca Rodziców - tak jak Różaniec jest pismem formacyjnym dla Żywego Różańca. I na naszą prośbę Siostra Dyrektor Wydawnictwa zgodziła się wstępnie, mamy nadzieję już na stałe na takie właśnie wsparcie naszej modlitwy różańcowej rodziców.


Zatem zachęcamy, aby już od miesiąca czerwca nabywać i propagować ten miesięcznik, aby wykupić prenumeraty. Ten pomysł i możliwość odbieramy jako kolejny dar Maryi dla nas rodziców – specjalny dar w Jej miesiącu. Nabywajmy, a najlepiej prenumerujmy to pismo dla siebie i dla swoich róż, postarajmy się aby było obecne również dla wszystkich rodziców, a zwłaszcza dla członków Różańca Rodziców w naszych parafiach, aby zamówić jakąś ilość i na stałe co miesiąc rozprowadzać je w swoich parafiach!
Niech nasze działania dla szerzenia Różańca Rodziców realizują się również poprzez wskazanie dobrych materiałów formacyjnych - w miesięczniku Tak Rodzinie!


Miesięcznik Tak Rodzinie i jego prenumeratę można zamówić:
przez Internet na stronie www.sklep.loretanki.pl lub przez e-mail: sklep@loretanki.pl
telefonicznie: (22) 673 58 39; (22) 673 46 93
lub:
u listonosza albo na poczcie (od 1 grudnia)
Pielgrzymka do Loretto - dziękowaliśmy i prosiliśmy!
2016-05-16
W sobotę 14 maja pod hasłem, Z Maryją uwielbiam Miłosierdzie Boże, odbyła się ogólnopolska pielgrzymka czytelników miesięcznika Różaniec i Rodziny Loretańskiej do Loretto koło Wyszkowa. Przyjechało kilkadziesiąt grup, autokarów z okolic bliższych i dalszych, ale również pielgrzymi indywidualni. Tegoroczna pielgrzymka naznaczona była potrójnymi rocznicami i okazjami. Pierwsze to Rok Miłosierdzia, drugie to 1050 rocznica Chrztu Polski, a trzecia to 150 rocznica narodzin bł. Ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela sanktuarium i zakonu Loretańskiego.
To sobotnie świętowanie w gronie Rodziny Loretańskiej rozpoczęliśmy Godzinkami do NMP a następnie wystąpieniami i konferencjami. Wielkie wrażenie wywarł na pielgrzymach przemawiający w mocy Ducha Świętego, w przededniu Święta Zesłania Misjonarz diecezji Warszawsko-Praskiej ks. Robert Wielądek. To Duch Święty pobudza i umacnia, uświęca i jest nam NIEZBĘDNY do życia duchowego! Wystąpienie zakończone modlitwą o działanie Ducha Świętego bardzo umocniło nas i rozpaliło serca.
Ważne dwa wystąpienia to Senator RP Czesław Ryszka, który nawiązując do spuścizny i dokonań oraz myśli bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego nt. walki duchowej prowadzonej w mediach pokazał współczesne zagrożenia i potrzebę naszej aktywności w tym miejscu. W drugim ciekawą inicjatywę Wydawnictwa Rafael, nakręcenia fabularyzowanego filmu dokumentalnego o Różańcu, a ściślej o zwycięstwach różańcowych przedstawił p. Marcin Węc z Krakowa.
Różaniec w części Radosnej z rozważaniami poprowadził ks. Kamil Falkowski z młodymi przygotowującymi się do ŚDM – co przypomniało nam o potrzebie wspierania tego wydarzenia i potrzebie stałej modlitwy i wsparcia duchowego młodzieży.
Msza św. Koncelebrowana, której przewodniczył ks. Biskup senior Kazimierz Romaniuk, była centralnym punktem spotkania. W wygłoszonej homilii ks. Biskup wspaniale zarysował potrzebę ufnej wiary w moc Boga działającą w każdym z nas, zwykłym człowieku. Kimże było owych dwunastu Apostołów z odległej prowincji wobec przepychu i mocy Imperium Rzymskiego, wobec uczonych retorów z Grecji i całej Synagogi Żydowskiej. A jednak to Oni ożywieni Duchem Bożym, mieli moc zmieniania słowem rzeczywistości i świadczenia o Prawdzie Zbawienia. Duch Święty nadał ich działaniom moc, a im samym odwagę i mądrość. Te wszystkie dary są i dla każdego z nas! Wystarczy poprosić i otworzyć swoje serce.
Ważne wystąpienie redaktora naczelnego miesięcznika Różaniec, ks. Szymona Muchy wskazywało na wielką odpowiedzialność Polski i oczekiwania Europy wobec nas, Naszym zadaniem jest ustrzec skarbu wiary, rozwinąć go i przekazać kolejnym pokoleniom, ale też wspierać Europę w jej powracaniu do Boga.
Pięknym i bardzo barwnym akcentem spotkania, który spotkał się z ogromnie życzliwym przyjęciem, był Zespół Sobótka z Czarnolasu grający radosną i bliską nam muzykę religijną i ludową.
Zakończenie spotkania to odmówiona w wielkim skupieniu i z żarliwością Koronka do Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymi odjeżdżali z Loretto podniesieni na duchu, radośni, wciąż żyjący atmosferą spotkania!
I my tam również byliśmy, aby doświadczyć tej matczynej troskliwości i miłości ze strony Maryi, powierzyć swoje sprawy, modlić się w wielu intencjach i dziękować za łaski otrzymywane tak obficie za pośrednictwem Różańca Rodziców. Spotkaliśmy rodziców z wielu stron i mieliśmy też okazję pocieszyć się wspólną modlitwą, rozmowami i spotkaniem.
Już dziś zapraszamy wszystkich za rok!


Pielgrzymka Oliwska 348 raz powróciła do Katedry!
2016-05-09
Przy dźwiękach orkiestry, z pieśniami i wielkim entuzjazmem po raz kolejny Pielgrzymka Oliwska prowadzona przez Feretron MB Oliwskiej powróciła w niedzielę 8 maja do Katedry Oliwskiej.
Tegoroczne wyjście do Wejherowa było zupełnie inne niż każdego roku, bo to był dzień pogrzebu naszego metropolity Arcybiskupa T. Gocłowskiego.
Ale historii i tradycji zmieniać nie wolno, pielgrzymowanie od setek lat jest świadectwem żywej wiary i tka samo było w tym roku.
Pielgrzymi po kilku dniach wysiłku i wzbogacenia duchowego z wielką energią - witani przez Proboszcza i parafian wrócili do domu, razem z MB Oliwską. Czymś wspaniałym jest właśnie ta energia i nadzieja, optymizm i radość wprost bijące od Pielgrzymów.
A na zakończenie, jeszcze przed uroczyście odśpiewanym Apelem Jasnogórskim i końcowym Błogosławieństwem coś co spotkać można tylko na Kaszubach, na Pomorzu – czyli tańczący a właściwie kłaniający się na powitanie Katedry Feretron MB Oliwskiej.
Dziękujemy Ci Matko za wszystkie łaski jakimi Bóg przez Ciebie nas obdarza!
Pierwszy Metropolita Gdański, nasz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski w swej ostatniej drodze - do Domu Ojca!
2016-05-05
Zmarły w niedzielę pasterz Archidiecezji Gdańskiej, był dla nas jak ojciec. Potrafił w prostych słowach zawierać wielkie myśli, które zawsze kierowały ku Bogu.
To on sam, własną ręką korygował ostateczne brzmienie Aktu Zawierzenia naszych dzieci, którym rozpoczynamy modlitwę w Różańcu rodziców. Poprawiał i uściślał ten tekst w 2007 roku, kiedy po raz pierwszy wydawaliśmy w druku obrazki z wizerunkiem MB Oliwskiej. Dlatego Kościół jest nam tak bliski, bo pasterze Kościoła z troską pochylają się nad sprawami naszych rodzin i to nad sprawami najważniejszymi. Dziękujemy Bogu za takiego pasterza!
Oprócz wszystkich wielkich przymiotów, o których będą mówić i pisać inni, był nam przyjacielem i troskliwym pasterzem. A teraz niejako symbolicznie w swoją ostatnią drogę wyruszy, tak jak 348 pielgrzymka Oliwska, która w dzień jego pogrzebu rozpocznie pielgrzymowanie do Wejherowa, w piątek 6 tego maja.
Dla Biskupa Tadeusza, naszego Biskupa i ojca diecezji ta droga kończy się w Domu Ojca, Boże przyjmij go do swojej Światłości! Dziękujemy za jego posługę, za wszystkie prace i prosimy o łaskę Nieba dla niego!

Na twarzach i w postawie osób nawiedzających Archikatedrę Gdańską w Oliwie, w ich modlitwie i często ukradkiem ocieranych łzach widać jak bardzo Ksiądz Arcybiskup Tadeusz był Kochany. Jak wiele dla nas wszystkich w Gdańsku, na Pomorzu i w Polsce zrobił!
On po prostu był dla nas! I swoją osobą, nawet teraz po śmierci pokazuje jak ważny jest Bóg w sercach Polaków i jak bliski i ważny dla nas Polaków jest Kościół i jego pasterze!
Niech Bóg będzie uwielbiony w całym dobru jakiego przez księdza Arcybiskupa Tadeusza mogliśmy doznawać!

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi