Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Świąteczne życzenia, na świąteczny czas!
2014-12-20
Niech Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi, przyjdzie do naszych serc, do naszych rodzin, wspólnot, parafii, do naszej ziemskiej Ojczyzny, Polski, i do wszystkich ludzi i narodów na całym świecie!. Niech tu zostanie na zawsze i niech przemieni nas do głębi i niech raczy obdarzyć nas swoją łaską i błogosławieństwem, (bo to jest w życiu najważniejsze). A tych z nas, co mają jeszcze wiele do zrobienia, niech darzy dobrym zdrowiem i wszelkimi siłami, aby żyć i działać z mocą i ochotą na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!
Ważne sprostowanie!
2014-12-18
Kochani Rodzice modlący się na Różańcu za swoje dzieci Drodzy Animatorzy,

W ramach materiałów pomocniczych do pobrania z naszej strony zaproponowaliśmy rozważania do tajemnic różańcowych. W jednej z tajemnic pojawiło się tam wezwanie do Maryi tytułem współodkupicielki. Jedna z mam modlących się z nami zwróciła na to uwagę, iż jest to wezwanie błędne, zbyt daleko idące i przytoczyła właściwe uzasadnienie za prof. Markiem Chmielewskim z KUL-u.

Kościół Katolicki uznaje 4 dogmaty maryjne: Boże Macierzyństwo, Niepokalane Poczęcie, Dziewictwo Maryi i Wniebowzięcie NMP. Był niegdyś postulowany dogmat o Wszechpośrednictwie i o Współodkupicielstwie Matki Bożej, ale stolica apostolska go nie uznała i nie zatwierdziła, jako kontrowersyjny. Szczególnie nie do przyjęcia jest współodkupicielstwo Maryi, jako tej która nie jest Bogiem, lecz stworzeniem Boga; niepokalanym, ale stworzeniem.

Uznając swój błąd (niezamierzony), chcąc pozostawać w pełnej zgodności z nauczaniem Kościoła usunęliśmy z naszych materiałów i proponowanych rozważań sformułowanie błędne >>Współodkupicielko<< i zastąpiliśmy je następującym brzmieniem:

>>Matko Bolesna, współcierpiąca z Synem, Maryjo!<<.

Dla sprostowania błędu, dla uniknięcia jakiejkolwiek kontrowersji prosimy, aby również w swoich materiałach i w jakichkolwiek materiałach pobranych z naszej strony internetowej i powielanych usunąć sformułowanie błędne i nie posługiwać się nim. Aktualnie w materiałach do pobrania została zamieszczona wersja poprawiona rozważań.

Za błąd i za zamieszanie przepraszam i proszę o modlitwę w naszej intencji o dobre posługiwanie w tej inicjatywie modlitwy.
Ireneusz Rogala
Modliliśmy się wspólnie, dziękowaliśmy i prosiliśmy Boga o dalsze łaski przez wstawiennictwo Maryi!
2014-12-09
W dniu Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia po raz kolejny dziękowaliśmy za wszelkie łaski jakie otrzymaliśmy w Różańcu rodziców i modliliśmy się na Mszy św. w Archikatedrze Oliwskiej. Różaniec z udziałem rodziców, przed Najświętszym Sakramentem poprowadził ks. proboszcz Waldemar Waluk, który następnie koncelebrował Mszę świętą i w homilii wskazał m. innymi wielkość powołania każdego z nas do świętości. Jak co roku, ponowiliśmy w łączności ze wszystkimi rodzicami na świecie nasz Akt Zawierzenia dzieci i naszą modlitwę Matce Bożej Oliwskiej ! Po mszy św. odmówiliśmy modlitwę nowenny do MB Oliwskiej polecając wszelkie nasze intencje Jej opiece.

Wiemy o tym że w wielu miejscach w Polsce w łączności duchowej rodzice na mszach świętych modlili się w intencji swoich dzieci. Bardzo wielu nawiedziło Katedrę Oliwską , m.innymi dojechali do nas moderatorzy z Grodziska Mazowieckiego, aby właśnie tego dnia być w tej wspólnocie modlitwy. A obecnie potwierdzonych zgłoszeń z Polski i z całego świata jak widać po liście róż jest już 53440 osób!
Ufamy iż każde westchnienie i modlitwa, a szczególnie te zanoszone w dniu Niepokalanego Poczęcia niosą naszym dzieciom i nam jako rodzicom dobro i przybliżają nas ku Bogu.

Dziękujemy CI Maryjo za wielkie rzeczy jakie czynisz w nas, w naszych rodzinach i dla naszych dzieci!
Specjalny dzień 8 grudnia, odnawiamy Akt Zawierzenia Dzieci w Archikatedrze Oliwskiej - ZAPRASZAMY!
2014-12-07
W dniu Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia, odnawiamy Akt Zawierzenia Dzieci w różańcu rodziców. Zapraszamy na Mszę św. w Gdańsku, w Archikatedrze Oliwskiej: o godzinie 17.30 Różaniec, a o 18 Msza św. z Aktem Zawierzenia! Gorąco zachęcamy do osobistego odwiedzenia Katedry Oliwskiej tego dnia, lub przynajmniej łączności duchowej w modlitwie!

Jakże wiele jest powodów aby Bogu i Maryi dziękować! Ilość róż i rodziców nieustannie zwiększa się, coraz więcej osób w bardzo wielu miejscach Polski i świata odpowiada na wieść o różańcu rodziców swoim zaangażowaniem. Jest bardzo wielu zaangażowanych animatorów i moderatorów, bardzo wielu kapłanów pomaga nam, prowadzi formację i opiekę nad poszczególnymi różami i środowiskami które tworzą się w parafiach. Dziękujemy za siedmioletnią opiekę ks. Zbigniewa Zielińskiego, który objął nową parafię w Gdańsku i dziękujemy za nowego proboszcza ks. Waldemara Waluka. Chcemy od samego początku objąć go naszą modlitwą.

Dziękujemy również wielu ludziom mediów, szerzących wiadomości o naszej wspólnocie modlitwy, Radio Maryja we wtorkowych audycjach dla małżonków i rodziców, Różaniec, Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego, radio EM z Katowic i wiele innych. Jest nas już kilkadziesiąt tysięcy a chcemy aby to były setki tysięcy rodziców! Aby ta modlitwa przepajała nasze rodziny i środowiska! To jest możliwe i potrzebne! Aby Bóg był poznawany i kochany, aby rodzice wiedzieli że mogą Maryji spokojnie powierzyć przyszłość i teraźniejszość swoich dzieci!

Niechaj tego dnia nasze serca będą szczególnie nastrojone na ufne powierzanie się Bożej Miłości przez ręce Maryi!
Adwent – czas oczekiwania, czas przygotowania – zapraszamy też na 8 grudnia do Oliwy!
2014-12-03
W niedzielę rozpoczęliśmy okres przygotowania na przyjście Pana. To czas szczególny w okresie roku i w naszych rodzinach. Jest to czas takiego uporządkowania spraw duszy i ciała, aby do wigilijnej wieczerzy zasiadać w pięknej harmonii. Cztery tygodnie tego czasu to może być i dużo, i mało – najlepiej zatem korzystać z wszystkich okazji do własnego nawrócenia i przygotowania się duchowego do Świąt Bożego Narodzenia.
Niechaj nie przysłaniają nam tej perspektywy codzienne zabiegi, sprzątania i poszukiwanie materialnych prezentów.
Ważną dniem będzie dla nas rodziców uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, którą obchodzimy szczególnie zawierzając nasze dzieci Matce Bożej pod opiekę i odnawiając ten Akt Zawierzenia.
W tym roku 8 grudnia wypada w poniedziałek i tego właśnie dnia zapraszamy do Katedry Oliwskiej na odnowienie Aktu Zawierzenia: różaniec św. o godz. 17.30 i następnie Mszę św. o godzinie 18.00 – zapraszamy wszystkich, którzy mogą przybyć z Gdańska, Trójmiasta i okolic oraz z całej Polski i z całego świata. A tych rodziców i te róże, które są rozproszone i nie będą w tym czasie w Oliwie zachęcamy do łączności duchowej i wspólnoty modlitwy. Wiemy z wielu źródeł że właśnie tego dnia w wielu miejscach są przez różaniec rodziców organizowane specjalne msze św. z odnowieniem Aktu Zawierzenia.

ZAPRASZAMY!
Rok życia Konsekrowanego, rok dziękczynienia i modlitwy o powołania i za powołania.
2014-11-30
Dziękujemy Bogu za wszystkie osoby, które odpowiedziały na zaproszenie do służby Bogu i człowiekowi. Potrzebujemy na drodze naszego wzrastania kapłanów i osób konsekrowanych, potrzebujemy źródeł łaski i modlitwy w naszym zlaicyzowanym świecie.
Jakże często prosiłem siostry Karmelitanki o modlitwę w poszczególnych intencjach. Jak wiele zawdzięczamy Siostrom Loretankom w ich dziele drukowania Różańca i książek religijnych.
A to przecież nawet niewielki ułamek tych co podjęli zaproszenie do Bożej służby!

Pamiętajmy o wszystkich zakonnikach i zakonnicach w swojej modlitwie i korzystajmy z ich posługi.
Nie szydzę z wiary, nie popieram aborcji – protest przeciw kampanii empiku z udziałem satanisty i aborcjonistki.
2014-11-28

Kochani rodzice, w czasie gdy przygotowujemy się do Świąt Narodzenia Pańskiego, różne instytucje próbują z tego zrobić jarmarczną okazję do kupowania i sprzedawania. Przeciw takiemu instrumentalnemu traktowaniu Świąt wypowiedział się ostatnio Arcybiskup H. Hoser wskazując na zachowanie sieci empik.
Nie wolno nam dopuścić aby ci, którzy korzystają z naszych pieniędzy, z naszej chęci podzielenia się radością w okresie świątecznym sprowadzili święta do bezmyślnego procesu kupowania prezentów, a do tego promowali wartości radykalnie sprzeczne z duchem tych Świąt poprzez zatrudnianie satanisty czy też zadeklarowanej aborcjonistki chwalącej się swoimi poczynaniami.
Dlatego zachęcamy do osobistego włączenia się do protestów organizowanych przez różne gremia. W Internecie protest jest zorganizowany przez sprawdzoną organizację CITIZEN GO i można w nim wziąć udział wchodząc na zamieszczony poniżej link:
http://citizengo.org/pl/swiatecznych-zakupow-nie-robie-w-empiku-podpisz-protest.

Robienie zakupów w empiku jest w tej sytuacji w jakiejś mierze finansowaniem satanizmu, satanisty i aborcjonistki. Jest jakimś współudziałem w złu jakie te osoby promują swoimi wypowiedziami i postawami.

Sam niewydarzony pomysł takich kampanii przez empik oraz reakcja po pierwszych protestach wskazują na niezrozumienie jak bardzo jest on zły i jak nie pasuje do polskiej kultury i do polskiego społeczeństwa.
O ojcostwie w Gdańsku - zapraszamy na rekolekcje do domu św. Maksymiliana w Gdańsku
2014-11-26
W imieniu o. Pawła oraz prowadzących rekolekcje ZAPRASZAMY wszystkich chętnych i potrzebujących na rekolekcje dotyczące ojcostwa.
Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Gdańsku www.dmk.pl

zaprasza

28 - 30 listopada 2014

na

Rekolekcje dla wszystkich, które poprowadzą GRZEGORZ GÓRNY

i o. dr ROBERT ZBIERAŃSKI OFM Conv.

Temat: O najważniejszej relacji ojciec - dziecko

Ojcostwo Boga jest miejscem, w którym człowiek może odnaleźć swoją wartość i siłę. Droga wiary trwająca całe życie jest drogą poznawania Boga Ojca przez wieź z Jezusem Chrystusem – Synem Ojca. Ikoną tej pierwotnej relacji jest naturalna więź dziecka z ojcem. W niej wzrasta poznanie dobrego Boga oraz własnej tożsamości i wartości. To tu buduje się siła i odwaga w działaniu. Doświadczenia grzechu zaciemniają jednak obraz dobroci Bożej w miłości ojcowskiej. Dlatego potrzebne jest oczyszczeni i nowe odczytanie tego obrazu – przyjęcie miłości ojcowskiej.

Na naszych rekolekcjach, gdzie będzie czas na katechezę i medytację biblijną, na spotkanie oraz modlitwę: Msze świętą, Sakrament Pokuty, adorację, modlitwę błogosławieństwa.

Proszę o zabranie ze sobą Biblii.

Cele:

pomoc w osiągnięciu zrozumienia Twojej relacji z ojcem

poznanie czym są więzy duszy i jaki mają wpływ na obecne życie

poznanie źródła trudności w relacjach

określenie wpływu ważnych wydarzeń na postawy, decyzje i zachowania

odkrywanie miłości, szacunku i akceptacji dla siebie

wejście na drogę wdzięczności za życie

Dla kogo?

Rekolekcje skierowane są do wszystkich, którzy nie odkryli jeszcze własnej godności i wartości w sercu Boga Ojca, ale chcą iść drogą przyjmowania i dawania daru życia.

ZAPISY:

telefonicznie: +48 609 113 117

e-mail: biuro@dmk.pl


Prowadzą:

o. dr Robert Zbierański OFM Conv., franciszkanin, pedagog, duszpasterz franciszkańskiej wspólnoty akademickiej w Gdańsku, prowincjalny moderator Ruchu Światło-Życie, zastępca dyrektora Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego.

red. Grzegorz Górny: mąż Angeliki Korszyńskiej-Górny (2 Tm 2,3), ojciec pięciorga dzieci; dziennikarz, pisarz, eseista, publicysta, reporter, autor filmów dokumentalnych, producent filmowy i telewizyjny; współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika Fronda (w l. 1994-2005 
i 2007-2012 roku). W l. 2005–2006 redaktor naczelny tygodnika Ozon. Autor m.in. zbiorów esejów pt. „Demon Południa” i „Anioł Północy”; felietonów miesięcznika W Drodze (2003-2009) wydanych w zbiorze pt. „Między matriksem a krucyfiksem”; tekstów albumów pt. „Ufam. Śladami siostry Faustyny”, „Ufający. Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”, „300 lat wytrwałości”, „Dowody Tajemnicy” oraz „Świadkowie Tajemnicy” nagrodzonej Feniksem 2013 (wyd. w USA pt. „Witnesses to Mystery”); zbioru wywiadów pt. „Jednostki specjalne” (m. in. z kard. Josephem Ratzingerem i Viktorem Orbánem); zbioru reportaży pt. „Ludzie z Doliny Śmierci”; książek „Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów przed Zagładą” oraz „Zbrodnia i medycyna”.

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek kolacją o godz.18.00, a kończą w Niedzielę obiadem o godz. 14.00.

Pokój i dobro!
o. Piotr Pliszka OFM Conv.
Dyrektor Domu Pojednania i Spotkań
im. św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. Świętej Trójcy 4
80-822 Gdańsk
tel. +48 508 44 22 89
dyrektor@dmk.pl
www.dmk.pl


Zagraj w >>Misję<< i poznaj tajniki bycia liderem - gra planszowa o Jezuitach!
2014-11-25
Ze strony Gościa Niedzielnego dowiedziałem się o najnowszej grze planszowej o Jezuitach - MISJA.
Napisano tam m. innymi:
>>Gra planszowa "misja" to pierwsza jezuicka planszówka. Wcielasz się w jedną z czterech postaci (Ignacy Loyola, Franciszek Ksawery, Stanisław Kostka lub papież Franciszek) i uczysz, na czym polega prawdziwe przywództwo. Władza nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do osiągnięcia celu - wspaniałej wizji świata. Gracze rozwijają infrastrukturę na terenie miasta, budują szpitale, szkoły i uniwersytety, wspierają biednych, a także prowadzą misje zakonu. Wszystko to osadzone w kontekście burzliwej i zaskakującej historii Towarzystwa Jezusowego.

Jako że gra jest przeznaczona dla 2-6 graczy to może być ciekawy prezent dla całej rodziny!
więcej na stronie www.gramisja.pl
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie… - tylko trzeba w to uwierzyć! I warto w to uwierzyć!
2014-11-23
Na koniec roku liturgicznego obchodzimy w Kościele święto Chrystusa Króla. Jakie to ma dla mnie znaczenie?! Każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, jakie znaczenie dla mojego życia, dla mojej rodziny, dla moich bliskich ma to że Jezus zwyciężył śmierć, że otworzył dla nas perspektywę zbawienia umierając za nas, za ciebie i za mnie , na krzyżu? Jakie ma znaczenie, że istnieje Jego Królestwo i On jest Królem?

Uczciwa odpowiedź na to pytanie prowadzi do kratek konfesjonału i do modlitwy. Prowadzi do otwarcia na źródła łaski jakie mamy w Kościele, prowadzi do sakramentów które nas leczą, oczyszczają i uzdalniają do jedność z Bogiem. Uzdalniają nas do przekroczenia swoich słabości w relacjach z innymi i zapraszają do stołu Pańskiego.

Wielkim skarbem jest dla nas rodziców droga Różańca Świętego prowadzącego nas w rodzicielstwie poprzez życie Świętej Rodziny. Ufnie, poprzez wstawiennictwo Maryi i Świętych, powierzamy siebie i nasze rodziny Bogu, wierząc że On jest źródłem miłości i wszelkiego Ojcostwa.
On jest rozwiązaniem naszych problemów i problemów naszych dzieci. On nas może poprowadzić w prawdzie i otoczyć opieką. On jest źródłem pociechy nawet w największej tragedii. On jest dobry i chce nam dobra udzielać!

W to Święto dziękujemy Bogu przez Chrystusa Króla, Pana i Zbawiciela za wszelkie dobro jakiego w tym roku doświadczyliśmy. Dziękujemy za łaski, które sobie uświadamiamy i za te których nawet nie jesteśmy świadomi. Dziękujemy za łaskę modlitwy, za Różaniec Rodziców, za pojednane rodziny i ochronione od zła dzieci, dziękujemy za każde zwycięstwo nad naszą słabością i grzechem i za każdy sakrament pojednania.

Bądź uwielbiony Boże Ojcze i błogosławiony, bądź uwielbiony i błogosławiony Chrystusie – Panie, Królu i Zbawicielu, bądź uwielbiony Duchu Święty, który nas oświecasz i prowadzisz do świętości.
Bądź uwielbiony Boże w Twoich Świętych, w Maryi, którą nam dałeś za matkę. Bądź uwielbiony w przykładzie wszystkich Świętych, za św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII, za bł. Ks. Jerzego, za bł. Karolinę Kózkównę. Bądź uwielbiony Boże w Kościele świętym!

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi