Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Niezłomni, Obrońcy Polski i godności – Żołnierze Wyklęci, Narodowy Dzień Pamięci! 1 MARCA
2015-03-01
Wykonali swoje rozkazy do końca. Stawili komunistycznej władzy zbrojny opór w latach 1944 – 63 , mówi się że było ich ok. 200 tysięcy. Otrzymali za to >nagrodę< w postaci więzień, poniżenia aż do śmierci.
Polacy nie zapominają o swoich bohaterach. Wczoraj zobaczyłem tłumy młodych w Gdańsku i zrozumiałem jak wielki sens miała ich cicha walka o godność. I tak dzieje się setkach i tysiącach miejsc w Polsce. Niezłomni Żołnierze Wyklęci stoczyli setki bitew i potyczek o znaczeniu lokalnym, bez linii frontu i sztabu, w oderwaniu od siebie. Działali mimo ogromnej różnicy sił i obojętności wolnego świata, który nas sprzedał w Jałcie. Jak niegdyś powstańcy styczniowi, wygrali dla nas godność i dlatego należy im się nasza PAMIĘĆ.
Dziś, 1 marca Polacy, młodzi i starsi - spotykają się w wielu miejscach w Polsce, dołącz do nich aby uczcić pamięć bohaterów! !
CZEŚĆ WASZEJ PAMIĘCI!
O modlitwie zaufania i mocy Ewangelii.
2015-02-26

Módlmy się modlitwą zaufania,
O sposobach modlitwy w zaufaniu Bogu o. Józef Witko w homilii
którą można obejrzeć i wysłuchać pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=6KlaQ194P2k


O mocy proroctwa w Ewangelii ks. Michał Olszewski SCJ
pod adresem : https://www.youtube.com/watch?v=z4OFoQsy5-E
.
Niechaj nasza modlitwa Różańcowa będzie właśnie taką ufną codzienną modlitwą. Mamy haryzmat władzy rodzicielskiej.

Piszemy list do Marszałka Senatu ws. przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO - DALEJ SIĘ MODLIMY!
2015-02-23
Drodzy Rodzice i Animatorzy róż rodziców!

Potrzebna jest nasza aktywność i modlitwa. Odpowiedzmy jak najszerzej na apel p. Kowalewskiej z HLI

W dniach 4 – 6 marca br. Senat RP będzie głosował w sprawie ratyfikacji bardzo kontrowersyjnej, wręcz orwellowskiej, przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO.
Wprowadzenie w życie zapisów konwencji prowadzi do groźnych zmian społeczno-kulturowych oraz jest skierowane przeciwko rodzinie oraz prawu rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami. Będzie też promowała wszelkie związki >niestereotypowe< w tym tzw. > małżeństwa< jednopłciowe oraz wprowadzi do szkół biologistyczną edukację seksualną zawierającą promocję zachowań homoseksualnych.

W tej sprawie zwracamy się specjalnym Listem do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.
Inicjatywę tę prowadzi Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International Polska. Bardzo prosimy przyłączcie się!
Niechaj każdy z nas napisze List do Pana Marszałka Senatu! Zapewniamy, że list ten zostanie dostarczony do jego biura. Można to zrobić przez stronę:
http://www.naszestanowisko.pl/konwencjaCAHVIO/index.php

Wiele osób zupełnie się nie orientuje, jak poważne zagrożenia niesie ta przemocowa konwencja. Odpowiadając na wielkie zapotrzebowanie, przygotowaliśmy bezpłatną czarno-białą ulotkę informacyjną na ten temat. Można je pobierać ze strony http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/10179 . i samemu wydrukować. Gorąco zachęcamy, aby je rozdawać znajomym.

Prosimy o jak najszersze upowszechnienie naszej inicjatywy pisania Listu do Marszałka Senatu.
Zapraszamy też Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia na Facebooku:
www.facebook.com/klub.przyjaciol.ludzkiego.zycia

W imieniu Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia
– Human Life International Polska
Ewa H. Kowalewska
Pamiętaj o śmierci, pamiętaj o rzeczach ostatecznych – zadbaj o swoją świętość!
2015-02-18
Środą Popielcową rozpoczeliśmy czas postu, czas Wielkiego Postu. Jest to specjalny okres w życiu człowieka, który powinien być wykorzystany dla uporządkowania tego co trudne, tego z czym nie potrafiliśmy się uporać dłuższy czas. Post, czyli odmówienie sobie tego co się nam słusznie należy w imię ofiary i w celu zadośćuczynienia, pomaga nam zrozumieć osoby ubogie, cierpiące i zrozumieć sens naszego cierpienia.
Powinien nam otworzyć oczy na rzeczywistość zakrytą codziennością, krzątaniem i zapobiegliwością. Trzeba naszego aktu woli aby samemu pozbawić się pewnego dobra, przywileju lub przyjemności w imię zadośćuczynienia za nadużycie, za niewłaściwe użycie dla przywrócenia właściwej miary rzeczom.

Dopiero z pewnej perspektywy widzimy co było, co jest dobre a co złe.
Tegoroczny post na pewno musi mieć w intencjach modlitwy i zadośćuczynienia co najmniej trzy sprawy.
Modlitwę za rodziny i w obronie rodzin, o umocnienie tych którzy na rzecz dobra rodziny pracują i działają oraz o nawrócenie tych wszystkich którzy niszczą rodzinę, tradycję i kulturę życia.
I druga ogromnie ważna intencja to modlitwa o pokój w Europie i na świecie.
A trzecia, chyba najważniejsza i najbardziej bolesna to za mordowanych i prześladowanych chrześcijan na świecie. Pamiętajmy o tych wszystkich męczonych i mordowanych w imię Chrystusa, prześladowanych za Krzyż i za Ewangelię, dziękując Bogu za naszych kapłanów.

Niechaj ten post i ta modlitwa będą nam drogą do świętości życia w naszych rodzinach i środowiskach, wspólnotach, wsiach i miastach. I pamiętajmy, aby na tej drodze nigdy nie zostawić Chrystusa, nie opuścić Go, nie zagubić się i nie zgubić Jego drogi, także Drogi Krzyżowej!

WAŻNE!
Piszmy do senatorów RP, do Senatu i Marszałka Senatu w sprawie przemocowej Konwencji CAHVIO z postulatem jej odrzucenia!
Petycję, prośbę można wyrazić tutaj!
Modlimy się i działamy - Prośba do Senatorów o zatrzymanie przemocowej (genderowej) Konwencji CAHVIO
2015-02-17
W atmosferze szantażu politycznego, bez właściwej powagi i rozumnej refleksji, bez uwzględnienia tysięcy głosów sprzeciwu w dniu 6 lutego Sejm RP przegłosował ustawę o ratyfikacji ideologicznej Konwencji Rady Europy CAHVIO.
Obecnie Konwencją przemocową ma się zająć Senat. Już 25 lutego odbędzie się posiedzenie senackich komisji, a cały Senat może wypowiedzieć się na temat tego skrajnie kontrowersyjnego dokumentu już na początku marca. Z zapowiedzi widać iż struktury genderowe przygotowały całą strategię, aby przepchnąć tą Konwencję przez polski system legislacyjny.
POTRZEBNY JEST NASZ SPRZECIW, potrzebna jest nasza modlitwa i działanie!

Dlatego apelujemy do senatorów, aby zahamowali ratyfikację Konwencji jako dokumentu szkodliwego dla kobiet, rodzin i całego narodu.

Petycję, prośbę można wyrazić tutaj!.
Nowy miesięcznik FRONDA - źródło dobrych inspiracji społeczno kulturalnych >> Kto daje dzieciom Boga, daje im wszystko<<
2015-02-15
Nowy miesięcznik Fronda pod redakcją Grzegorza Górnego to projekt skierowany do warstwy średniej polskiego społeczeństwa, która nie chce się podporządkować tzw. poprawności politycznej i wynikającej z niej linii myślenia.
Ogromne kompetencje i wielka wiedza na temat procesów życia społecznego jaką pokazuje nieustannie redaktor naczelny G. Górny z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w nowym tytule prasowym.
Już pierwszy numer pokazuje niezależność myślenia, przywiązanie do wartości klasycznych i szerokie horyzonty poznawcze autorów. Grzegorz Górny zanany nam ze swej działalności publicystycznej, autor wielu książek i wystąpień, był m. innymi gościem naszej konferencji nt. Zagrożeń osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku.
To właśnie obraz zagrożeń, ale i wskazanie inspiracji do działania, do przeciwstawiania się poprawności politycznej, wskazywanie realnych dostępnych rozwiązań było tematem pamiętnego , porywającego wykładu na Uniwersytecie Gdańskim w 2013 roku.

Tego się spodziewamy po nowym miesięczniki Fronda pod jego redakcją. Potwierdza to pierwszy numer, który jest już do nabycia, w którym przeczytamy m. innymi wywiad z Dominiką Figurską, matką pięciorga dzieci a w nim takie słowa: > Często rozważam, jak możemy zabezpieczyć nasze dzieci na wypadek jakiegoś potężnego kryzysu, co im dać, gdyby nas zabrakło? Co im zostawić, żeby sobie poradziły? I przychodzi mi do głowy właśnie tylko ta jedna odpowiedź. Jedynie wiara da im wewnętrzną siłę potrzebną do przeżycia <<

Dlatego gorąco polecamy ten miesięcznik, aby również on pomagał nam w kształtowaniu dobrego środowiska wzrastania naszych dzieci!
Dzień chorych 11 lutego NMP Niepokalane Poczęcie z Lourdes
2015-02-11
W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża zjawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. Podczas osiemnastu zjawień (w okresie 11 lutego – 16 lipca) Maryja wzywała do modlitwy i pokuty.
11 lutego 1858 r. Bernadetta Soubirous wraz z siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże Starej Skały – Massabielle – na poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy dziewczyna została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się postać „Pięknej Pani” z różańcem w ręku. Odtąd objawienia powtarzały się.
Wiele cudów uzdrowienia duszy i ciała wydarzyło się przez tak wiele lat od tamtych czasów.
W czasach naszych Papież Jan Paweł II właśnie we wspomnienie MB z Lourdes ustanowił w 1992 roku dzień chorych w Kościele. To czas szczególny, czas odnajdowania Boga w naszym życiu właśnie w sytuacji choroby i cierpienia.

My w Gdańsku Oliwie mieliśmy okazję spotkać się z Niepokalanie Poczętą NMP pielgrzymującą w swej figurze i właśnie w tym dniu obecnej w Archikatedrze Oliwskiej. Jak blisko jest nas, jak ufnie można powierzyć Jej swoje życie i nawet najtrudniejsze sprawy.
Najświętsza Panno w Lourdes objawiona, módl się za nami.
Najświętsza Panno pokutę zalecająca, módl się za nami
Najświętsza Panno, uzdrawiające źródło wskazująca,módl się za nami
Najświętsza Panno potwierdzająca Swe Niepokalane Poczęcie,módl się za nami

Ave, Ave, Ave Maryja!.
Lutowy Różaniec - wspaniały miesięcznik dla naszej formacji – naprawdę warto przeczytać!
2015-02-07

Nieustannie zachęcamy do prenumeraty i czytania miesięcznika Różaniec wydawanego przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek z Rembertowa .

Wiele materiałów i prac publikowanych i opracowywanych przez Siostry może nam pomagać w odkrywaniu duchowości maryjnej i różańcowej.

Ale numer lutowy jest wyjątkowo dobry, właściwie całą zawartość pomaga aby stanąć w prawdzie o sobie samym i zmierzyć się ze swymi słabościami. Potrzebujemy takiej formacji, która pomoże nam odpowiedzieć sobie na różne pytania:

Dlaczego boli minie mój grzech, a może dlaczego nie boli?

Jak wrócić ze złej drogi, jak powrócić z upadku i upodlenia?

Dlaczego przebaczyć?

Jak podjąć decyzję o zmianie życia?

I jakby na deser piękny wiersz - obraz różańca w słowach.

Jeśli tylko możesz postaraj się, poszukaj i kup lutowy Różaniec – niech będzie w twoim domu, a może ktoś potrzebujący będzie miał okazję go przeczytać.
NAPRAWDĘ WARTO MIEĆ RÓŻANIEC!
Potrzebny szturm modlitwy wobec zagrożenia antyrodzinną Konwencją CAHVIO
2015-02-06
Drodzy rodzice!
Stało się zło!, posłowie PO, lewicy i część PSL, przegłosowali wprowadzenie w Polsce antyrodzinnej Konwencji RE CAHVIO. Wbrew tradycji i zdrowemu rozsądkowi!
Nasza modlitwa jest teraz szczególnie potrzebna .
Tylko od odpowiedzialności prezydenta RP zależy czy wejdzie ona w życie, czy w Polsce rozpocznie się wdrażanie obłąkanej ideologii gender i eksperymentów społecznych w pełnej skali wobec wszystkich obywateli.

Mamy nadzieję w Bogu i w Maryi, aby mimo wszystko nie weszła ona w życie. Módlmy się żarliwie i ofiarujmy w tej intencji nasz cierpienia, post wg. możliwości i modlitwy.
Wspierajmy osoby działające na rzecz zablokowania Konwencji i komunikujmy posłom, zwłaszcza koalicji rządzącej - jak bardzo obłąkane pomysły przegłosowali.

Przesyłajmy teraz nasz sprzeciw wobec tej Konwencji do Prezydenta RP.
Potrzebny szturm modlitwy wobec zagrożenia antyrodzinnej Konwencji CAHVIO
2015-02-05
Drodzy Przyjaciele!
Szanowni Państwo!
Mając świadomość, że w dniu 6 lutego Sejm RP może podjąć ostateczną decyzję w sprawie ustawy zezwalającej na ratyfikację Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, która pod pozorem przeciwdzialania przemocy wprowadza do życia społecznego ideologię gender, godzącą w małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, marginalizującą rodzinę, ograniczającą wpływ rodziców na wychowanie dzieci i niszczącą ład społeczny,
chcąc ocalić chrześcijański kształt naszej Ojczyzny, a także odnowić chrześcijaństwo w Europie i na świecie,
prosimy i błagamy:
osoby konsekrowane, księży, siostry,
rodziców i dziadków, nauczycieli, wychowawców,
młodzież i dzieci,
wszystkich, którym leży na sercu ocalenie chrześcijańskiej Polski,
o zjednoczenie się w wielkiej modlitwie w tych najbliższych dniach poprzedzających głosowanie nad ratyfikacją Konwencji w naszym parlamencie, a kto może - także o zjednoczenie się w poście w tej intencji.

> Jest jeszcze czas, aby wyprosić dar ocalenia,
stąd z wielką wiarą i ufnością wołajmy:

Ufamy Tobie Maryjo, Matko Boża i Tobie powierzamy polskie dzieci, młodzież, małżeństwa i rodziny.
Matko Boża, Królowo Polski!
Ocal Miłość i Życie, ocal dzieci, młodzież, małżeństwa i rodziny. Ocal Polskę, Europę, ocal świat!
Święty Józefie Obrońco Rodziny, Wspomóż Nas!
AMEN


W imieniu Forum Kobiet Polskich - Ewa Kowalewska
W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia - Paweł Wosicki
w imieniu Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio - Maria Ryś (prof. UKSW)

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi