Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

To nie czas na neutralność - Módlmy się za Ojczyznę! Za konkretne osoby!
2016-01-19
Naszą reakcją na eskalację agresji europejskiej wobec Polski, nowego rządu i Prezydenta jest modlitwa. Dlatego dołączamy się do apelu wielu środowisk o modlitwę za Ojczyznę.
Za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki módlmy się za Polskę, Prezydenta, rząd, polityków i wszystkich Polaków, by w duchu miłości Ojczyzny zjednoczyli się w służbie dla dobra wspólnego. Niech Duch Święty oświeci serca i umysły rodaków rozdartych niezgodą, która jest krwawiącą raną w sercu naszej Ojczyzny. Niech miłość nieprzyjaciół przezwycięży podziały i stanie się fundamentem budowania pomyślnej przyszłości dla Polski.

Polecajmy Bogu te intencje przez wstawiennictwo błogosławionego męczennika ks. Jerzego Popiełuszki:

Modlitwa za Ojczyznę ks. Jerzego Popiełuszki

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!

Pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności,

by prosić o Twoje błogosławieństwo.

Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca.

Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy.

I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego.

Amen.

http://www.zapolske.pl/cg
Na podanej stronie można odszukać nazwisko konkretnego polityka i zadeklarować modlitewne wsparcie w intencji jego działań.
Niech modlitwa będzie naszym działaniem dla Polski na cały Nowy Rok.
Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie – niedziela Chrztu Pańskiego
2016-01-10
W czasie Chrztu Bóg wypowiedział takie zdanie do każdego z nas. To jest obdarowanie nas darem Życia Bożego i darem Wiary.
Jako rodzice zawierzający swoje dzieci Bogu i Maryi robimy wszystko, aby naszym dzieciom skarb Wiary przekazać. Wobec zalewu systemowego zła, zalewu kultury ateizmu czy tez pogaństwa nasza modlitwa potrzebna jest codziennie, codziennie potrzebne jest jej rozszerzanie i propagowanie. Po Miłosierdzie Boże możemy sięgnąć poprzez bramę Wiary.
Módlmy się zatem i dzielmy wiarą na co dzień.
To działa - już działa - ZOBACZ JAK:
Niesamowity klip naszych piłkarzy ręcznych – duma i waleczność serc – Polska jest piękna!
Objawienie Pański, odradza się tradycja chrześcijańska w Polsce i pomagamy Misjom
2016-01-06
Dzięki wielu osobom zaangażowanym w budowaniu kultury chrześcijańskiej w Polsce, po okresie komunizmu możemy dziś świętować Objawienie Pańskie czyli Trzech Króli. Pamiętamy że od upadku komunizmu upłynęło kilkanaście lat zanim przywrócono to święto do oficjalnego kalendarza w naszym kraju. Odbudowanie i rozwijanie kultury i tradycji katolickich to dla nas jedno z najważniejszych zadań! Obecnie mamy ku temu warunki, mamy normalny rząd, dbający o dobro Polski i Polaków. Mamy Prezydenta godnie reprezentującego Polskę i wyrażającego wolę Narodu. Mamy sejm i senat z większością opowiadającą się za tradycyjnymi, polskimi i ludzkimi wartościami.
Jest jednak wiele do zrobienia, trzeba powrócić do normalności w wielu dziedzinach życia naszego narodu. Dlatego tak ważna jest nasza modlitwa i świadectwo tradycyjnych wartości wyrażane właśnie w pochodach Trzech Króli w niemal całej Polsce.
Módlmy się za Polskę, za siebie nawzajem i za rządzących aby Bóg ich prowadził, aby dawał im dobre natchnienia i siły do ich realizacji. Prośmy Boga o pojednanie i pokój w Polsce oraz o to aby chronił nasz kraj przed zakusami złego. Przez wstawiennictwo naszych narodowych patronów, a przede wszystkim za wstawiennictwem naszej Królowej, Matki Boga, Maryi.


Dziś też mamy Dzień Pomocy Misjom – pamiętamy o tych kapłanach, siostrach i osobach świeckich, którzy poświęcili swoje życie, aby głosić Dobrą Nowinę tam gdzie jest taka potrzeba.
Chciałby osobiście zachęcić wszystkich członków Różańca rodziców i poszczególne róże do wsparcia Ojców Michaelitów w ich dziele budowania centrum ewangelizacyjnego w miejscowości GATOWO pod Mińskiem na Białorusi.
Można to uczynić poprzez dowolną wpłatę na konto, ale najlepiej aby to była regularna wpłata nawet niewielkiej sumy, ale regularna np. 10zł, 20 zł lub więcej raz na miesiąc.
Więcej szczegółów i numer konta bankowego na stronie :
Gatowo - Pomóż zbudować kościół na Białorusi
.

To jest jedno z miejsc, takich miejsc i takich misjonarzy są tysiące. Ważne aby mieli oni nasze wsparcie i modlitewne i materialne. Aby to wsparcie modlitewne było naszym udziałem w dziele ewangelizacji i misji, potrzeba konkretnych rąk i serc, i za te serca dziękujemy dziś Bogu. Chcemy ich wysiłki wesprzeć również w konkretny sposób – to jest datkiem materialnym.
I najlepiej jest kiedy jest to wsparcie regularne, np. raz na miesiąc 10 lub 20 zł na konkretnego misjonarza albo corocznie nieco większa kwota na konkretny projekt np. na początku roku. Z naszych tysięcy ofiarnych serc i tych niewielkich kwot można zbudować naprawdę skuteczną pomoc. Czasem tak niewiele potrzeba aby zmienić całe życie osób i społeczności lokalnych poprzez pomoc i działanie misji i misjonarzy.
Życzenia noworoczne 2016 – dla rodziców i dla Polski
2016-01-01
Czas to dar jakim każdy z nas został obdarowany w obfitości. W dniu pierwszym Nowego roku wspominamy dzień naszych narodzin na świecie i narodzin w czasie Chrztu świętego - narodzin do życia z Chrystusem.
Ostatnio słyszałem stwierdzenie, które urzekło mnie swa prostotą. Jest powiedzenie w języku polskim – z kim przestajesz, takim się stajesz - . My chcemy przestawać z Panem Jezusem i z Maryją, chcemy się stawać Chrystusowi, dlatego w różańcu rozważamy cząstki jego życia, i życia Świętej Rodziny.
I właśnie takiej pełni radości z obecności Jezusa w życiu każdego z nas życzę, u progu Nowego roku 2016, wszystkim rodzicom modlącym się na różańcu za swoje (i powierzane) dzieci, dzieciom, rodzinom i wszystkim ludziom dobrej woli.
Polsce i nam wszystkim Polakom życzyć wypada aby ten ważny czas jubileuszu Chrztu Polski, nawiedzenia przez Papieża naszego kraju zakończył się narodowym odnowieniem Ślubów Jasnogórskich i Zawierzeniem naszego kraju królowaniu Serca Jezusowego. Abyśmy otwierali się na wypełnienie planów Bożego Miłosierdzia wobec Polski i Polaków. Abyśmy odnaleźli pełnię naszego powołania do świętości – również w życiu społecznym i narodowym.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko, Królowo Pokoju!
Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły, Gloria in exelcis Deo!
2015-12-24
Kochani rodzice i animatorzy róż modlący się za swoje dzieci!
Dziękujemy Bogu za ten rok modlitwy, troski i zaufania złożonego w Bogu przez serce Maryi.
W noc wigilijną otwieramy nasze serca na Bożą obecność, na przyjście Jezusa do naszych rodzin i domów, do naszej codzienności, a przede wszystkim do naszych serc. Otwieramy nasze serca na naszych najbliższych, zwłaszcza na miłość małżeńską jaką chcemy obdarowywać nasze dzieci wraz z modlitwą. Niechaj te Święta Narodzenia Pańskiego będą dla nas czasem przemiany, przebaczenia, pojednania, pokoju i radości w imię przychodzącego Jezusa.
Bądźmy dla siebie wzajemnie światłami oznajmiającym światu o Narodzeniu Jezusa w Betlejem!
Życzymy sobie wzajemnie zdrowia i radości a my do tych życzeń dołączamy się z modlitwą!
Módlmy się za Ojczyznę!
2015-12-16
Naszą reakcją na eskalację agresji poprzedniej ekipy wobec Polski i jej nowego rządu i Prezydenta jest modlitwa. Dlatego dołączamy sie do apelu wielu środowisk, w tym FRONDY o modlitwę za Ojczyznę.
Za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki módlmy się za Polskę, Prezydenta, rząd, polityków i wszystkich Polaków, by w duchu miłości Ojczyzny zjednoczyli się w służbie dla dobra wspólnego. Niech Duch Swięty oświeci serca i umysły rodaków rozdartych niezgodą, która jest krwawiącą raną w sercu naszej Ojczyzny. Niech miłość nieprzyjaciół przezwycięży podziały i stanie się fundamentem budowania pomyślnej przyszłości dla Polski.

Polecajmy Bogu te intencje przez wstawiennictwo błogosławionego męczennika ks. Jerzego Popiełuszki:

Modlitwa za Ojczyznę ks. Jerzego Popiełuszki

Wszechmocny Boże, Ojców naszych Panie!

Pochylamy pokornie nasze głowy, by prosić o siłę wytrwania i mądrość w tworzeniu jedności,

by prosić o Twoje błogosławieństwo.

Wszystkich polecamy Twojej szczególnej opiece, Twojej mocy uzdrawiającej ludzkie serca.

Chcemy wszystkim naszym winowajcom przebaczyć, jak Ty przebaczasz nam nasze winy.

I zbaw od złego nas wszystkich. Wysłuchaj, Panie, prośby ludu swego.

Amen.

http://www.zapolske.pl/cg
Na podanej stronie można odszukać nazwisko konkretnego polityka i zadeklarować modlitewne wsparcie w intencji jego działań.
Niech modlitwa będzie naszym działaniem dla spokoju w Polsce przed świętami Bożego Narodzenia i na cały Nowy Rok.

Wizerunek Maryi z Guadalupe - cud trwający od wieków
2015-12-12
Wiemy z historii Kościoła, że 12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi św. Juanowi Diego. Mówiła w jego ojczystym języku Nahuatl. Maryja ubrana była we wspaniały strój: w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. Najświętsza Pani zwróciła się ona do Juana Diego: - Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okażę współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś-.

Początkowo biskup Meksyku nie dał wiary Juanowi. Juan więc poprosił Maryję o jakiś znak, którym mógłby przekonać biskupa. W czasie kolejnego spotkania Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza. Rosły tam przepiękne róże kastylijskie. Madonna poleciła Juanowi nazbierać całe ich naręcze i schować je do tilmy (to rodzaj indiańskiego płaszcza, opuszczony z przodu jak peleryna, a z tyłu podwiązany na kształt worka). Juan szybko spełnił to polecenie, a Maryja sama starannie poukładała zebrane kwiaty. Juan natychmiast udał się do biskupa i w jego obecności rozwiązał rogi swojego płaszcza. Na podłogę wysypały się kastylijskie róże, a biskup i wszyscy obecni uklękli w zachwycie. Na rozwiniętym płaszczu zobaczyli przepiękny wizerunek Maryi z zamyśloną twarzą o ciemnej karnacji, ubraną w czerwoną szatę, spiętą pod szyją małą spinką w kształcie krzyża. Jej głowę przykrywał błękitny płaszcz ze złotą lamówką i gwiazdami, spod którego widać było starannie zaczesane włosy z przedziałkiem pośrodku. Maryja miała złożone ręce, a pod stopami półksiężyc oraz głowę serafina. Za Jej postacią widoczna była owalna tarcza promieni.

Ten sam płaszcz św. Juana Diego, wiszący do dziś w sanktuarium wybudowanym w miejscu objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Na obrazie nie ma znanych barwników ani śladów pędzla. Na materiale nie znać upływu czasu, kolory nie wypłowiały, nie ma na nim śladów po przypadkowym oblaniu żrącym kwasem. Oczy Matki Bożej posiadają nadzwyczajną głębię. W źrenicy Madonny dostrzeżono niezwykle precyzyjny obraz dwunastu postaci.
Największym cudem Maryi była pokojowa chrystianizacja meksykańskich Indian. Czas Jej objawień był bardzo trudnym okresem ewangelizacji tych terenów. Pierwsze nawrócenia Azteków nastąpiły około 1524 roku. Ochrzczeni stanowili jednak bardzo małą i nie liczącą się grupę. Po objawieniu Indianie nawracali się setkami tysięcy i milionami.

Maryja brzemienna na obrazie z Guadelupe jest dla nas wezwaniem do obrony nienarodzonych i właśnie 12 grudnia wspominamy ten cud objawienia się Maryi brzemiennej.

Guadelupe odwiedziła również kopia MB Częstochowskiej w pielgrzymce od oceanu do oceanu – wielkie świadectwo miłości do Maryi poprzez kontynenty świata.
Maryja od oceanu do oceanu - zapowiedź filmu dokumentalnego o peregrynacji kopii obrazu MB Częstochowskiej po świecie

Audycja - od oceanu do oceanu - więcej informacji o peregrynacji kopii obrazu MB Częstochowskiej po świecie


Pomódl się za Polskę, ofiaruj modlitwę za polityka!
2015-12-09
Drodzy rodzice różańcowi,
w ramach naszej modlitwy w trzeciej intencji modlimy się o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci. Na to środowisko szczególny wpływ mają rządzący naszym krajem i krajami w których żyjemy.
Polaków i osoby żyjące w Polsce zachęcamy wraz z "Naszym Dziennikiem" do modlitwy za Polskę i polityków. Zachęcamy do włączania się do akcji całymi rodzinami i wspólnotami, czy też naszymi różami. Wybierzmy takiego polityka, którego będziemy wspierać przez całą kadencję Sejmu i Senatu. Może to być poseł lub senator z naszego regionu.
Szczegóły na stronie:
http://www.zapolske.pl/cg
Na podanej stronie można odszukać nazwisko konkretnego polityka i zadeklarować modlitewne wsparcie w intencji jego działań (na pierwszej stronie wyświetlają się nazwiska Członków Rządu oraz pana Prezydenta. Pozostałe są dostępne po nietrudnym wyszukaniu). Zachęcam do tego, aby modlić się nie tylko za polityków, którzy już działają na rzecz obrony życia i rodziny, ale też za tych, którzy na razie tych wartości nie podzielają.
Ta akcja jest po to, aby w Polsce działo się lepiej i aby rządzący mieli siłę do mądrych decyzji w sprawach związanych z obroną życia i rodziny, energię do ofiarnej pracy oraz odwagę do bronienia Polski i Polaków przed polityczną "poprawnością". Im lepsze robi ktoś rzeczy, tym bardziej bywa atakowany i dlatego potrzebuje wsparcia.
Potraktujmy tę akcję jako formę zaadoptowania polityka na czas jego kadencji.
Zachęćmy do takiej modlitwy bliskie nam osoby! Niech całe rodziny modlą się za swoich przedstawicieli (z imienia i nazwiska), podobnie wspólnoty.
Jeśli możemy uczynić coś tak konkretnego dla Polski, to zróbmy to poprzez naszą modlitwę, mocą naszej wiary, wzywając łaski Boga!
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia, odnawiamy Akt Zawierzenia Dzieci w Archikatedrze Oliwskiej - ZAPRASZAMY!
2015-12-07
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia, odnawiamy Akt Zawierzenia Dzieci w Różańcu Rodziców. Zapraszamy na Mszę św. w Gdańsku, w Archikatedrze Oliwskiej: o godzinie 18-tej Msza św. z Aktem Zawierzenia! Gorąco zachęcamy do osobistego odwiedzenia Katedry Oliwskiej tego dnia i do łączności duchowej w modlitwie dla tych którzy są oddaleni i będą się modlić w swoich parafiach i środowiskach!

Jakże wiele jest powodów aby Bogu i Maryi dziękować! Ilość róż i rodziców nieustannie zwiększa się, coraz więcej osób w bardzo wielu miejscach Polski i świata odpowiada na wieść o różańcu rodziców swoim zaangażowaniem. Jest bardzo wielu zaangażowanych animatorów i moderatorów, bardzo wielu kapłanów pomaga nam, prowadzi formację i opiekę nad poszczególnymi różami i środowiskami które tworzą się w parafiach. Dziękujemy za opiekę i posługę naszym kapłanom i biskupom. Dziękujemy Bogu za poszerzenie intencji o relacje w naszych rodzinach i za dzieci odrzucone, pozostawione sobie samym.
Dziękujemy również wielu ludziom mediów, szerzących wiadomości o naszej wspólnocie modlitwy, Radio Maryja we wtorkowych audycjach dla małżonków i rodziców, Różaniec, Gość Niedzielny, Królowa Różańca Świętego, portal www.edukacjamedialna.pl, radio EM z Katowic i wiele innych. Jest nas już ponad sześćdziesiąt jeden tysięcy, a chcemy aby to były setki tysięcy rodziców! Aby ta modlitwa przepajała nasze rodziny i środowiska! To jest możliwe i potrzebne! Aby Bóg był poznawany i kochany, aby rodzice wiedzieli że mogą Maryi spokojnie powierzyć przyszłość i teraźniejszość swoich dzieci!

Niechaj tego dnia nasze serca będą szczególnie nastrojone na ufne powierzanie się Bożej Miłości przez ręce Maryi!
Wychować swoje dzieci w wierze – piękne świadectwo rodziców Prezydenta RP.
2015-12-05
Właśnie wyszła książka Rodzice Prezydenta w której możemy zobaczyć piękny przykład i niemal przepis na wychowanie wspaniałych dzieci. Jeszcze nie czytałem, ale posłuchałem prezentacji na temat tej książki i chciałbym już teraz gorąco ją zarekomendować.
Posłuchacie sami:
O książce z rodzicami prezydenta

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi