Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Kanonizacja Jana Pawła II - chwała Boga objawiona w największym z Polaków! Łączymy się z pielgrzymami w modlitwie!
2014-04-23
Wielu pielgrzymów z Polski wyrusza na szlak zmierzający na plac świętego Piotra na dzień Kanonizacji >>naszego<< papieża.
Dołączamy do nich w sposób duchowy, modlimy się o bezpieczną podróż, lecz przede wszystkim modlimy się o duchowe owoce tego pielgrzymowania.
Dziękujemy Bogu za dar osoby Jana Pawła II dla Polski i świata. Dziękujemy za piękny czas Jego obecności i nauczania. On czynił nas lepszymi i wciąż wstawiał się za nami. Teraz ufamy w niebie , zapewne nie ustaje w modlitwie za Polskę i Polaków, za młodzież i za starszych, za Kościół i za wszystkich potrzebujących, choćby byli najzimniejszymi łotrami!

Różaniec rodziców jest wypełnianiem testamentu Jana Pawła II, jest kontynuacją Jego nauczania i podążaniem za papieskim wskazaniem Różańca Świętego jako ważnej pomocy na drodze Zbawienia.

Łączmy się duchowo z pielgrzymami, prosząc przez wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II o szczególne błogosławieństwo dla rodzin, rodziców i dzieci objętych naszą modlitwą oraz o jak najszerszy jej rozwój w Polsce i na świecie!
Rezurekcja – Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał!
2014-04-20
Jezus Zwyciężył! To dokonało się, dla nas dwa tysiące lat temu i ma znaczenie dla nas dziś i na zawsze!
Niechaj pełnia życia jaką przynosi Jezus do naszych serc rozpromienia je światłem Bożej Miłości, aby nie było tam żadnego miejsca dla zła.

W tym wspaniałym dniu dziękujemy Bogu za łaski jakimi nas obdarza i za nasze dzieci!
Wielka Sobota - dzień zadumanego oczekiwania, Wieczór Światła i dzwonów zwiastujących Zmartwychwstanie Pańskie!
2014-04-19
Grób cichy i zamknięty, głaz zatoczony i Jezus, którego szukam co dnia w swoim życiu, dziś jest w tym grobie.

Jestem przy Tobie, pamiętam i czuwam …

Daj nam Panie stanąć u Twego boku i nie zwątpić mimo śmierci i grobu.
Ty jesteś Drogą
Ty jesteś Prawdą
I To Ty jesteś Życiem


Mimo wszystkich kłamstw świata, idę za tobą z moim księdzem i moim biskupem i papieżem
Idę za Tobą z moim Kościołem i w moim Kościele.

W Wielki piątek rozpoczęliśmy nowennę przed Świętem Bożego Miłosierdzia.
To Krew Jezusa wylana na Krzyżu jest zapłatą naszego zbawienia.

Dziś Jezus szykuje naszą ucztę dziś w Jego imię świecimy pokarmy.
Ale to On sam jest naszym pokarmem, naszym życiem!

Droga Krzyżowa Wielkiego Piątku - Kłaniamy Ci się Panie Jezu i błogosławimy Ciebie!
2014-04-18
Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Idziemy drogą męki i upadania i powstawania.
Spotykamy Matkę i spotykamy drugiego człowieka,
Który nam pomoże, albo któremu trzeba pomóc.

Daj nam Panie stanąć u Twego boku i nie zwątpić mimo śmierci i grobu.
Ty jesteś Drogą
Ty jesteś Prawdą
I To Ty jesteś Życiem


Mimo wszystkich kłamstw świata, idę za tobą z moim księdzem i moim biskupem i papieżem
Idę za Tobą z moim Kościołem i w moim Kościele.
Od Eucharysti, przez Krzyż i grób do Zmartwychwstania!
2014-04-18
Święty czas paschalnego Triduum, przejścia od śmierci do życia. Jezus pozostaje z nami w ustanowieniu Eucharystii, a my dziękujemy za kapłańskie ręce niosące nam Chrystusa. To nasza duchowa podróż, która ma wykroczyć poza granice śmierci. To od naszego otwarcia, twojego i mojego, od osobistego kroku wiary zależy jak przeżyję ten czas i czy to faktycznie będą dla mnie Święta Zmartwychwstania Pańskiego, a w końcu jak przeżyję swoje życie!
Idę za pojmanym i niegodziwie osądzonym Chrystusem drogą krzyżową. To On niesie krzyż przeznaczony dla mnie.
Na Jego barki spadają razy biczowania i podnosi się z upadku, aby podźwignąć i mnie.
Stajemy w końcu przed tajemnicą Golgoty, klękam przy Krzyżu i chcę tu pozostać. Oto śmierć która była przeznaczona dla mnie spotyka Jezusa.
Złożony w grobie przyciąga mnie do siebie ciszą i miłością zamkniętą w nadziei. On jest zawsze ze mną a brama śmierci nie może Go ogarnąć.
Tu przy Twoim Grobie, w tej świętej ciszy, chcę oddawać Tobie moje życie, wszystko, aż do końca.
Jezu ufam Tobie!


W ten czas Świętowania Zmartwychwstania Pańskiego składamy wszystkim rodzicom modlącym się za swoje dzieci, wszystkim animatorom róż rodziców i wszystkim kapłanom, opiekunom róż rodziców najlepsze życzenia. Niech krew Chrystusa wypływająca z Jego Ran, będzie nam obroną i mocą. Niechaj pokój który jest w Jego Zwycięstwie nad Śmiercią napełnia nasze serca nadzieją która zawieść nie może!
Jeden procent podatku – na wsparcie tych, którzy dbają o dobro naszych dzieci!
2014-04-16
Zbliża się koniec okresu rozliczeń podatkowych i jako obywatele mamy prawo zadecydować o niewielkiej jednostkowo kwocie 1 procenta naszych podatków – na co zostanie przeznaczony.

Jako rodzic e dbający o dzieci i angażujący się w ochronę ich przed negatywnymi czynnikami z zewnątrz mamy pewnie wiele inicjatyw wartych wsparcia.

Z naszego punktu widzenia szczególnie dwie inicjatywy wydają się godne polecenia.
Są to:
STOWARZYSZENIE TWOJA SPRAWA
- dbające o usuwanie destrukcyjnych treści z obszaru reklam i życia publicznego , oraz ochronę młodych ludzi przed porno biznesem

Oraz

STOWARZYSZENIE RZECZNIK PRAW RODZICÓW
znane głównie z opozycji wobec źle przygotowanej reformy szkolnictwa, ale prowadzące również wiele innych działań na rzecz dobra dzieci i na stałe monitorujące działania ministra edukacji

Serdecznie polecamy te dwie organizacje do wyboru i wsparcie ich działań i zaangażowania swoim jednym procentem podatków.
NIEDZIELA Palmowa
2014-04-12
Wjazd Jezusa do Jerozolimy rozpoczyna Wielki Tydzień.
Palmy i hosanna, to wyraz uznania dla Jezusa jako króla, ale to tylko ludzkie uznanie, to takie które
za chwilę zmieni się w UKRZYŻUJ!
W niedzielę palmową słyszymy odczytaną pasję - mękę i śmierć Jezusa.
Niech nas to uzdolni do pokory i przeżycia duchowego triduum paschy!
Katynia i Smoleńska nie wolno nam zapomnieć i pozostawić bez rzetelnego, dokładnego zbadania i wyjaśnienia!
2014-04-11
Cztery lata temu, 10 kwietnia, w przeddzień Święta Bożego Miłosierdzia w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach tragicznie zginął kwiat polskich elit łącznie z Prezydentem Rzeczypospolitej i byłym Prezydentem na wychodźstwie. Polskie państwo poprzez działania premiera i rządu oddało do zbadania i wyjaśnienia tą sprawę w ręce Rosji. Oddało suwerenność nad losami swoich obywateli w ręce systemu opresji i kłamstwa jak to dzisiaj dobitnie widać. I do tej pory wszelkimi sposobami broni tej decyzji.
Tymczasem elementarny odruch człowieczy nakazuje pamięć tragicznie zmarłych i zachowanie godności tych osób poprzez rzetelne podejście do wyjaśnienia tej tragedii.

Ta tragiczna ofiara Narodu Polskiego powinna światu wskazywać na bezimienne ofiary Katynia i innych agresywnych totalitarnych działań Rosji. Na ofiary II wojny światowej poległe i umęczone z rąk sowieckich oprawców na całym sowieckim terytorium, ale i na cierpienia narodów sąsiednich - dawniejsze i współczesne.

Ta tragedia i dzisiejszy stan relacji międzynarodowych wskazują coraz większą potrzebę modlitwy za Polskę!
Módlmy się za Polskę, aby czyhające zło dobrem zwyciężyć. Święci i błogosławieni nasi patroni módlcie sie za nami, Królowo Polski módl się za nami.

Ojciec Święty Franciszek o sakramencie małżeństwa i wspólnocie małżeńskiej w modlitwie
2014-04-03
Podczas Środowej Audiencji Generalnej 2 kwietnia, Ojciec Święty Franciszek umacniał małżonków wypowiedzią o sakramencie małżeństwa.
-Naprawdę zadziwiający jest ten plan, jaki jest nierozerwalnie związany z sakramentem małżeństwa! Realizuje się on w prostocie a także kruchości ludzkiej kondycji. Dobrze wiemy jak wiele trudności i prób zaznaje życie dwojga małżonków…Ważne jest utrzymywanie żywej więzi z Bogiem, która jest podstawą więzi małżeńskiej – z naciskiem wskazał Ojciec Święty.
Powiedział on również o wartości modlitwy małżeńskiej i tej dbałości o codzienne przebaczanie sobie i codzienne budowanie małżeńskiej miłości i jedności.
Papież Franciszek mówił m.innymi:

Jakże bardzo potrzebujemy powrotu do rodzinnej modlitwy! Na początku i na końcu dnia, przed posiłkami, w najtrudniejszych chwilach i wydarzeniach życia… Możemy odkryć na nowo modlitwę różańcową, która pozwala nam odczuć obecność Maryi, Królowej Rodzin i która wraz z Józefem, Swym Oblubieńcem jest wzorem każdej naszej rodziny…Ponadto w centrum nie może zabraknąć celebrowania Eucharystii, przeżywanej wspólnie w niedzielę: stąd ze stołu Słowa i Ciała Chrystusa małżonkowie czerpią siły, by się nawzajem kochać, pomagać sobie i przebaczać nawzajem w życiu każdego dnia. Pod tym względem szczególnie trzeba pamiętać o małżonkach przeżywających trudności, aby Bóg zechciał im pomóc swoją miłością i napełnił ich swoim miłosierdziem.

To dla nas niezwykle ważny sygnał abyśmy odnawiali nasze małżeńskie relacje w modlitwie za siebie i modlitwie wspólnej.
I również w modlitwie za dzieci.
Dzień Świętości Życia – Bóg nas obdarował tym co najpiękniejsze – życiem!
2014-03-25
Wśród wielu dni dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny opowiada nam jedną z najpiękniejszych chwil wszechświata. Oto człowiek, młoda, niewinna dziewczyna z narodu żydowskiego odpowiada na Boże zaproszenie do spotkania i współdziałania. Ludzkość zostaje obdarowana spotkaniem z nieskończonym Bogiem w swojej naturze.
Jezus idzie drogą każdego z nas od poczęcia, przez narodziny i godne życie aż do śmierci i Zmartwychwstania. I w ten sposób pokazuje wartość KAŻDEGO życia, każdej osoby ludzkiej.

Potrzeba naszej determinacji i walki o zachowanie godności osoby ludzkiej, każdej osoby, która ma życie. I tej najmniejszej jeszcze przed urodzeniem, i tej przewlekle chorej, staruszki która zapomniała prawie wszystko. Jeśli zapomnimy o słabych, biednych, chorych i potrzebujących nas, jak będziemy mogli się spodziewać iż o nas nie zapomną?

Na mszach świętych w całej Polsce modlimy się o obronę życia, wiele osób podejmuje duchową adopcję, oto jeden z dni walnej bitwy o życie, bitwy która musi być zwycięska!
Niech nasza modlitwa wspomaga tych którzy pracuja dla życia i walczą o nie przeciw cywilizacji śmierci. Niech nasza modlitwa wspomaga też w nawróceniu tych, którzy się zagubili, którzy świadomie lub nieświadomie czynią zło. Niechaj Bóg oświeci ich umysły i serca łaską wiary i nawrócenia.

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi