Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Ojciec Święty Franciszek o ojcostwie do Kościoła i do Polaków!
2015-01-28
W ramach Katechez środowych Ojciec Święty mówił o ojcostwie, wskazywał szczególne znaczenie ojcostwa i jego rolę w rodzinie i wychowaniu dzieci.
Do Polaków powiedział m. innymi: >>- Moi drodzy, medytując nad rolą ojca w rodzinie ludzkiej, zdajemy sobie sprawę, że brak doświadczenia ojcowskiej miłości może stanowić przeszkodę w stworzeniu prawdziwej relacji z Bogiem, który jest Ojcem. Módlcie się zatem za wszystkich ojców, aby zawsze podejmowali ich odpowiedzialność i byli dla swoich dzieci znakiem miłości Boga <<
Módlmy się za ojców, o odnowienie haryzmatu ojcostwa i szczególnej odpowiedzialnej roli mężczyzn! Również o to aby zdecydowanie częściej podejmowali modlitwę w intencji swoich dzieci!
Polecamy też inicjatywę Tato.net, Jedna z mam wskazała nam pozycję, która może być pomocna w zrozumieniu roli ojca: Moc błogosławieństwa ojca - ksiażka

Jeszcze większą inspiracją do działania i modlitwy w intencji ojców niechaj będzie informacja jaką otrzymaliśmy od ks. K Poświaty z Gatowa z Białorusi. Tam powstała róża różańcowa ojców w intencji dzieci! Niechaj będzie to dla nas inspiracją do zapraszania tatusiów, ojców do wspólnej modlitwy i do modlitwy za dzieci !
Módlmy się za mężczyzn o odnowienie charyzmatu ojcostwa!
Nawrócenie św. Pawła – święto naszego codziennego nawracania!
2015-01-25
25 stycznia to dzień upamiętniający nawrócenie Apostoła Narodów św. Pawła, który może i dla nas stać się okazją do własnej refleksji nad nawróceniem.
Co to znaczy nawrócić się?! – To rozpoznać swoje wnętrze i te miejsca, gdzie brak pełnej harmonii z Bogiem i jego wolą. Może to być brak umiarkowania w jedzeniu, nadmierna pobudliwość do gniewu, chciwość i pożądanie dóbr materialnych. Mogą to być nieuporządkowane relacje w rodzinie i brak przebaczenie nawet dawnych zatargów i przewin, mogą to być zaniedbania i brak właściwej troski o wypełnienie swoich rodzicielskich lub małżeńskich zadań. Potrzebujemy wielkiej determinacji i pomocy Ducha Świętego w naszej decyzji nawrócenia, Odwróćmy się od tego co nas niszczy i nie pozwala żyć w harmonii z Bogiem i zwróćmy się właśnie do Boga. Do Jezusa w Kościele, w sakramencie pojednania i pokuty i w Eucharystii. Potrzebujemy Jego obecności w naszym życiu, bardziej niż pożywienia i powietrza, chociaż często nie zdajemy sobie z tego sprawy.

I na szczęście mamy nasze wsparcie w Maryi, Wspomożycielce wiernych i Pocieszycielce strapionych. Mamy naszą Królową Różańca świętego, która jest Ucieczką grzeszników, naszą patronkę Oliwską, która z taką dobrocią i miłością patrzy z obrazu w Oliwskim Feretronie. Chciejmy skorzystać z Jej Serca i Jej dobroci, oraz powiedzmy o tym innym potrzebującym.
Zaprotestuj przeciw zabijaniu przy pomocy pigułek - stop aborcji
2015-01-17
Pod naciskiem środowisk feministycznych i w interesie producenta deklarującego promocję farmakologii wczesnoporonnej w krajach „gdzie tradycyjne, społeczne i religijne, normy i polityka rządów ograniczyły dostęp do antykoncepcji awaryjnej”, Ministerstwo Zdrowia chce dopuścić do swobodnej sprzedaży środek „ellaOne”. Prezentuje się go jako „antykoncepcję awaryjną” jednak ma on działanie wczesnoporonne, wymierzone bezpośrednio w życie dziecka poczętego. Ministerstwo Zdrowia usiłuje uzasadnić swe posunięcie decyzją Komisji UE z 7 stycznia b.r. dopuszczającą ten środek do sprzedaży bez recepty. Przemilcza się jednak, że prawo unijne wprost stwierdza, że nie może modyfikować przepisów krajowych, które ograniczają lub nie dopuszczają środków wczesnoporonnych do obrotu.

Sprzeciw wobec udostępniania aborcji przy pomocy pigułek w Polsce! - tu kliknij
.

Organizatorem akcji jest CITIZEN GO.
Rodzice w AKCJI zapraszają na konferencję Moniki i Marcina Gajdów w Trójmieście!
2015-01-07
Korzystając z zaproszenia Towarzystwa Edukacyjnego LOKOMOTYWA w ramach programu >>Rodzice w AKCJI<< zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji Moniki i Marcina Gajdów która odbędzie w Trójmieście w dniu 17 stycznia w godzinach 10-16. Koszt uczestnictwa 30zł/os lub 40zł /małżeństwo.

Więcej informacji na stronie www.lokomotywa.edu.pl.

Zgłoszenia można przesyłać na adres internetowy: konferencje@lokomotywa.edu.pl

Organizatorzy zaznaczają, że opłata nie może być przeszkodą w uczestnictwie i wystarczy się z nimi na ten temat skontaktować. Adres dokłądny miejsca Konferencji zostanie podany wkrótce.
Towarzystwo Lokomotywa od lat współpracuje z nami, zaś tematyka i osoby prowadzące są gwarantami iż spotkanie będzie na pewno owocne.
Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli! Pomyśl o misjach! Wspieramy Misje!
2015-01-06
Dzięki wielu osobom zaangażowanym w odbudowanie kultury chrześcijańskiej w Polsce, po okresie komunizmu możemy dziś świętować Trzech Króli. I jak pamiętamy musiało od upadku komunizmu upłynąć kilkanaście lat zanim przywrócono to święto do oficjalnego kalendarza w naszym kraju. Odbudowanie i rozwijanie kultury i tradycji katolickich to dla nas jedno z najważniejszych zadań!

Dziś też świętujemy Dzień Pomocy Misjom – chcemy pamiętać o tych kapłanach, siostrach i osobach świeckich, którzy poświęcili swoje życie aby głosić Dobrą Nowinę tam gdzie jest taka potrzeba.

Chciałby osobiście zachęcić do wsparcia Ojców Michaelitów w ich dziele budowania centrum ewangelizacyjnego w miejscowości GATOWO pod Mińskiem na Białorusi.
Można to uczynić poprzez dowolną wpłatę na konto, ale najlepiej aby to była regularna wpłata nawet niewielkiej sumy ale regularna np. 10 lub 20 zł raz na miesiąc.
Więcej szczegółów i numer konta bankowego na stronie :
Gatowo - Pomóż zbudować kościół na Białorusi
.

Ważne aby mieli oni nasze wsparcie i modlitewne i materialne. Aby to wsparcie modlitewne było naszym udziałem w dziele ewangelizacji i misji, potrzeba konkretnych rąk i serc, i za te serca dziękujemy dziś Bogu. Chcemy ich wysiłki wesprzeć również w konkretny sposób – to jest datkiem materialnym.
I najlepiej jest kiedy jest to wsparcie regularne, np. raz na miesiąc 10 lub 20 zł na konkretnego misjonarza albo corocznie nieco większa kwota na konkretny projekt np. na początku roku. Z naszych tysięcy ofiarnych serc i tych niewielkich kwot można zbudować naprawdę skuteczną pomoc. Czasem tak niewiele potrzeba aby zmienić całe życie osób i społeczności lokalnych poprzez pomoc i działanie misji i misjonarzy.

I dodatkowo dwa bardzo ciekawe materiały do zapoznania się:jeden na portalu FRONDA:

Kardynał Burke O kryzysie męskości w Kościele.

oraz wideo:

O spowiedzi i wytrwałości w proszeniu - ks. Pawlukiewicz
Rozpoczęliśmy nowy rok, zaczynamy z Maryją Bożą Rodzicielką!
2015-01-01
Różaniec rodziców jest świadectwem Bożej łaski na współczesne czasy. Jest to dar Maryi dla nas, rodziców pragnących chronić swoje dzieci od zła, błogosławić im i obdarować je najlepszym darem – darem miłości płynącej przez nasze serca od BOGA.
Świadectwem łaski jest nieustannie powiększająca się liczba osób i róż – na koniec 2014 roku było to 2706 róż rodziców (czyli ponad 54 tys. osób) rozsianych po całej Polsce i świecie.
I jesteśmy znakiem nadziei mającej swe źródło w Bogu, we wstawiennictwie Maryi i świętych oraz w Kościele powszechnym.
Nadzieja wypływająca z modlitwy, ufnej, szczerej i autentycznej nie obiecuje iż nie będzie na świecie zła, ale mówi nam iż w Bogu wszystko na sens, nawet to co pozornie w tej chwili zdaje się nam bez sensu. Dzielmy się tym świadectwem radości i pokoju serca płynącego z modlitwy różańcowej rodziców z innymi jak najobficiej, abyśmy z naręczami pełnymi róż stanęli kiedyś przed Maryją.
Abyśmy upraszali naszym dzieciom wiele dobra i abyśmy umieli przemieniać ten świat (a w nim nasze własne serca) ku dobremu!
Maryjo – Święta Boża Rodzicielko pomagaj nam!
Św. Józefie - módl się za nami!

I specjalny prezent konferencja: O spowiedzi i wytrwałości w proszeniu - ks. Pawlukiewicz.
Bóg naprawdę zamieszkał pośród nas, w naszych rodzinach
2014-12-29
Na Niedzielę Świętej Rodziny – ostatnią niedzielę roku otrzymaliśmy od Konferencji Episkopatu Polski list do rodzin i o rodzinach. List który podsumowuje bliską przeszłość i wskazuje zadania na przyszłość.

To właśnie rodzina jest miejscem gdzie kształtuje się człowiek z pełnią jego człowieczeństwa. Między innymi to właśnie wskazano na Nadzwyczajnym Synodzie Biskupów w październiku.
Proces wychowania człowieka nie odbywa się samoistnie. Potrzeba dojrzałych w wierze rodziców, potrzeba świadectwa małżonków i całych rodzin – dla pełni człowieczeństwa i dla głoszenia Ewangelii w rodzinie i o rodzinie.
III Nadzwyczajny Synod Biskupów zauważa z wielkim niepokojem powiększającą się strefę samotności i wyobcowania. Doświadczają jej dzieci i młodzież, osoby starsze i schorowane, a nawet małżonkowie w relacji do siebie nawzajem. Jak stwierdzili w dokumentach soborowych Ojcowie synodalni, bardzo często jest ona konsekwencją odrzucenia Boga i trzeba powrócić do obecności Boga w życiu rodzinnym.

Czyż różaniec rodziców nie jest właśnie taką inicjatywą, namacalną i realizowaną przez samych rodziców. Dzieje się to z pomocą duchową i formacyjną kapłanów, ale to sami rodzice chcą się modlić za swoje dzieci i organizują się w tej modlitwie. Przy tym czynimy tak w pełnej łączności z Kościołem!

W liście KEP biskupi polscy przypominają. że każda rodzina potrzebuje siły duchowej, aby przeciwstawić się różnym prądom usiłującym zniszczyć jej istotę i odebrać jej radość Ewangelii. Taką siłę daje modlitwa rodzinna. To wspólne wołanie do Boga, który jest naszym Ojcem, pozwala odkryć głębię miłości złożonej w ręce ludzi. Dziś jednak nie wystarczy sama tylko modlitwa. Rodzice, wspólnoty parafialne, ruchy katolickie i stowarzyszenia muszą podejmować na bieżąco wyzwania stojące przed nami. >>Nie pozwólmy odebrać sobie nadziei, nie pozwólmy strącić się w przepaść samotności << przypomina często papież Franciszek.

Jeszcze przed zakończeniem starego roku docierają do nas sygnały o kolejnych zorganizowanych działaniach zagrażających dzieciom i młodzieży.
Są to np. projekty zmian w działaniu MEN mogące ograniczyć uprawnienia rodziców w tak ważnej sprawie, jaką jest wychowanie dzieci i obrona ich przed szkodliwymi ideologiami.
Wskazują na to opracowania i analizy, niestety ignorowane (jak większość sensownych wypowiedzi) przez MEN.
Dlatego poniżej zachęcamy do zaprotestowania przeciw kolejnemu ograniczeniu roli rodziców w procesie wychowania.
Petycja kierowana do sejmowej podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania

Trwając w oktawie Bożego Narodzenia, radując się z przyjścia Pana Jezusa, z Jego obecności w naszych domach i rodzinach zawierzajmy Mu to wszystko co leży nam na sercu, nasze wszelkie troski i pragnienia przez wstawiennictwo Maryi i Józefa – przez świętych rodziców, którzy są nam najlepszymi patronami!
ŚWIĘTO MŁODZIANKÓW MĘCZENNIKÓW
2014-12-28
„Solidarni z życiem”

ŚWIĘTO MŁODZIANKÓW
MĘCZENNIKÓW

Niedziela, 28 grudnia 2014 r.

MSZA ŚWIĘTA w intencji obrony ludzkiego życia
oraz
złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dzieci Poczętych:


Bazylika Świętej Brygidy w Gdańsku
godzina 18.30


Po Mszy św. wyruszy tradycyjna procesja ze świecami
do Konkatedry Mariackiej,
gdzie zostaną odśpiewane suplikacje


Przyjdź, aby podziękować Panu Bogu za Dar Życia
i przeprosić za wszystkie zamachy na ludzkie życie.


Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Civitas Christiana Oddział w Gdańsku
Pójdźmy wszyscy do stajenki - do Jezusa i Panienki! Boże Narodzenie - w naszych sercach i rodzinach!
2014-12-25
Niech Jezus Chrystus, narodzony z Dziewicy Maryi, w ubogiej stajence w Betlejem przemienia nasze serca, nasze rodziny, wspólnoty, parafie, naszą Ojczyznę Polskę i wszystkich ludzi i narody na całym świecie!. Niech tu zostanie na zawsze i niech przemieni nas do głębi i niech raczy obdarzyć nas swoją łaską i błogosławieństwem - bo to jest w życiu najważniejsze.
A tych z nas, którzy ciągle mają jeszcze wiele do zrobienia, niech obdarzy chwilą refleksji i zatrzymania w zabieganiu! Niechaj zatrzyma ich u swojego ubogiego żłóbka, pozwoli wsłuchać się w kolędy i odnaleźć prawdziwy pokój serca!

Aby żyć i działać z mocą i ochotą na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!
Podaruj na święta bliskim piękny prezent – miejsce w róży rodziców, podziel się wiadomością o różańcu rodziców!
2014-12-20
Do napisania tej wiadomości natchnęła mnie informacja o tym jak miedzy innymi szerzy się różaniec rodziców. Jedna z naszych najbardziej wytrwałych moderatorek ofiarowała swemu kuzynowi miejsce w róży rodziców jako prezent świąteczny! Dzięki temu zaczął się modlić i jest jej bardzo wdzięczny za tą wiadomość. Dodatkowo dzięki temu wśród jego znajomych wielu mogło poznać tą inicjatywę modlitwy i dalej obdarowywać swoje dzieci tym dobrem duchowy.

Jezus przychodzi do naszych domów i rodzin, przychodzi do miejsc pracy i miejsc publicznych, wieść o jego narodzinach, mimo iż przygłuszona handlowym szumem dociera do wszystkich. Dajmy Mu szansę, aby na stałe zamieszkał w jeszcze większej ilości rodzin, aby przychodził w codziennej modlitwie i naprawiał to co czasem niechcący popsuliśmy lub psujemy. Dajmy szansę przez zaproszenie Jego Matki do naszej codzienności w modlitwie różańcowej.

Zachęcam aby właśnie w czasie Świąt Narodzenia Pana Jezusa, obdarowywać swoich bliskich i znajomych takim prezentem duchowym, miejscami w nowo tworzonych różach - zaproszeniem do modlitwy w Różańcu rodziców, również poprzez Internet!

Dzielmy się świadectwem modlitwy - jak ona zmienia mnie i życie moich dzieci, jak nam pomaga! Dzielmy się tym dobrem z innymi, aby świat był choćby trochę bardziej otwarty na Boże Narodzenie!

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi