Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie… - tylko trzeba w to uwierzyć! I warto w to uwierzyć!
2014-11-23
Na koniec roku liturgicznego obchodzimy w Kościele święto Chrystusa Króla. Jakie to ma dla mnie znaczenie?! Każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, jakie znaczenie dla mojego życia, dla mojej rodziny, dla moich bliskich ma to że Jezus zwyciężył śmierć, że otworzył dla nas perspektywę zbawienia umierając za nas, za ciebie i za mnie , na krzyżu? Jakie ma znaczenie, że istnieje Jego Królestwo i On jest Królem?

Uczciwa odpowiedź na to pytanie prowadzi do kratek konfesjonału i do modlitwy. Prowadzi do otwarcia na źródła łaski jakie mamy w Kościele, prowadzi do sakramentów które nas leczą, oczyszczają i uzdalniają do jedność z Bogiem. Uzdalniają nas do przekroczenia swoich słabości w relacjach z innymi i zapraszają do stołu Pańskiego.

Wielkim skarbem jest dla nas rodziców droga Różańca Świętego prowadzącego nas w rodzicielstwie poprzez życie Świętej Rodziny. Ufnie, poprzez wstawiennictwo Maryi i Świętych, powierzamy siebie i nasze rodziny Bogu, wierząc że On jest źródłem miłości i wszelkiego Ojcostwa.
On jest rozwiązaniem naszych problemów i problemów naszych dzieci. On nas może poprowadzić w prawdzie i otoczyć opieką. On jest źródłem pociechy nawet w największej tragedii. On jest dobry i chce nam dobra udzielać!

W to Święto dziękujemy Bogu przez Chrystusa Króla, Pana i Zbawiciela za wszelkie dobro jakiego w tym roku doświadczyliśmy. Dziękujemy za łaski, które sobie uświadamiamy i za te których nawet nie jesteśmy świadomi. Dziękujemy za łaskę modlitwy, za Różaniec Rodziców, za pojednane rodziny i ochronione od zła dzieci, dziękujemy za każde zwycięstwo nad naszą słabością i grzechem i za każdy sakrament pojednania.

Bądź uwielbiony Boże Ojcze i błogosławiony, bądź uwielbiony i błogosławiony Chrystusie – Panie, Królu i Zbawicielu, bądź uwielbiony Duchu Święty, który nas oświecasz i prowadzisz do świętości.
Bądź uwielbiony Boże w Twoich Świętych, w Maryi, którą nam dałeś za matkę. Bądź uwielbiony w przykładzie wszystkich Świętych, za św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII, za bł. Ks. Jerzego, za bł. Karolinę Kózkównę. Bądź uwielbiony Boże w Kościele świętym!

Wspominamy lilię czystości, bł Karolinę Kózkównę
2014-11-18
Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia - kolędy. Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem ...
Wybieramy Polskę samorządową katolicką!
2014-11-10
Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania....

św. Jan Paweł II, papież
\
Listopad zaczął się dla nas wszystkich wielkim wezwaniem do świętości w naszym życiu. Po to modlimy się w Różańcu rodziców, aby drogi świętości odkrywać - najpierw dla siebie, a następnie dla dzieci. W trzeciej intencji ogólnej modlimy się o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci. To środowisko będą kształtować między innymi wybrani 16 listopada samorządowcy.
Dlatego niezwykle potrzebna jest teraz modlitwa za Polskę, za polityków i o dobrych polityków.

O dobry samorząd, który będzie wspierał normalne rodziny i tradycje polskie i katolickie, który będzie się przeciwstawiał wszelkiej abberacji.
Tegoroczny listopad to okazja do świętowania Niepodległości m. innymi właśnie poprzez wybory przedstawicieli do władz samorządowych. Niech kieruje nami Duch Boży abyśmy wybierali ludzi sumienia i wartości zdecydowanie katolickich!
Oktawa Wszystkich Świętych - wierzę w świętych obcowanie, Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
2014-11-02
W tym czasie w sposób szczególny wspominamy naszych zmarłych, bliskich, z rodziny i przyjaciół. W Oktawie modlimy się ZA ICH DUSZE O NIEBO. Nawiedzając pobożnie cmentarz i modląc się w intencji zmarłych możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać dla nich Odpust Zupełny!

Nasza modlitwa i ofiarowanie odpustu za duszę zmarłej osoby w tym czasie ma szczególną wartość.
Polecamy w modlitwie wszystkich zmarłych rodziców i zmarłe w ciągu ostatniego roku dzieci, za które się modliliśmy.

Nasza modlitwa może pomóc wielu osobom potrzebującym pogodzenia się z samym sobą i z wolą Opatrzności Bożej.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
Taki duży i taki mały może Świętym być!
2014-11-01
W Niebie bal, radość i życie. W dzień Wszystkich Świętych dziękujemy Bogu za ich opiekę i wstawiennictwo. I dziękujemy Bogu za każdy okruch dobra i piękna jakim poprzez Świętych obdarzył swój Kościół.
Ze św. Janem Pawłem II na kremówkach i w zabiegach o wolność człowieka, o życie nienarodzonych i dobro normalnych rodzin.
Z Bł. Ks. Jerzym Popiełuszko w intencji Ojczyzny i o godność każdego człowieka. Ze św. Augustynem o Boga w ludzkich sercach. Ze św. Franciszkiem za każdego ubogiego i w intencji przyrody.
Z Maryją o wspomożenie każdego grzesznika, który się nawraca i tego który chce się nawrócić,
Ze św. Stanisławem Kostką za młodzież w Polsce i na świecie. Z bł. Wincentym Kadłubkiem o piękno polskiej Kultury. Ze św. Andrzejem Bobola o pojednanie Kościołów wschodnich z Katolickim.
Ze św. Anną i Klarą, ze św. Barbarą o bezpieczeństwo i Jadwigą o wszystkich studentów i profesorów uczelni. Ze św. Benedyktem za Europę, że św. Ignacym z Loyoli w obronie Papieża.
Ze św. Dominikiem o czystość wiary z różańcem w ręku.
Ze św. Maksymilianem i św. Apostołami,

A przecież ich nie wyliczymy tutaj z całą plejadą cnót ukazywaną i praktykowaną w życiu.

Z nimi wszystkimi chcemy walczyć o dobro w tym życiu aby w przyszłym świętować te zwycięstwa jakie w końcu uda się odnieść.
Wszyscy Święci módlcie się za nami!
Koniec października - 31.X - okazja do dziękowania, a nie halloween!
2014-10-30
Jak co roku miesiąc październik stał się wielką okazją do wejścia w głębię modlitwy różańcowej. W tym miesiącu szczególnie wiele na różańcu uprosić można, a również podzielić się świadectwem z osobami potrzebującymi pomocy duchowej.

Różaniec staje się w jakiś sposób fenomenem polskiej duchowości, on prowadzi nas do włączania się w życie kościoła. W tym roku do Różańca rodziców w samym październiku przystąpiło ponad tysiąc osób!
Różaniec zaprasza przede wszystkim poprzez prostotę, głębię i dostępność dla każdego – ale również poprzez łaski wylewane strumieniami na modlących się wiernych.
Różaniec bardzo często staje się pierwszym lub jednym z pierwszych kroków nawrócenia.

Dlatego, gdy odwiedzą nas dzieci nieświadome roli swojego udziału w halloween, zaprośmy je do jednej dziesiątki różańca za zmarłych z rodziny. Niechaj to będzie tajemnica Zmartwychwstania, znak zwycięstwa nad śmiercią! Dajmy im szansę i bądźmy na to od razu przygotowani!
APEL STOP PROMOCJI OKULTYZMU! - PILNE!
2014-10-27
ZAMIESZCZAMY WAŻNY APEL I INFORMACJĘ ABY ZASTOPOWAĆ OKULTYZM, W OBECNYM CZASIE ZAWŁASZCZA tzw. HALLOWEEN

Ze względu na coraz szerszą promocję okultyzmu i magii w środkach społecznego przekazu odbywającą się z okazji tak zwanego „święta Halloween” jako Diecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt – zwracam się do Dyrekcji Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczycieli, Katechetów i przede wszystkim Rodziców o zatrzymanie fali propagowania ideologii obcej chrześcijaństwu.

W tym czasie kiedy Kościół przygotowuje się do obchodów Uroczystości Wszystkich Świętych w Szkołach i Placówkach Oświatowych odbywają się zabawy i apele związane z pogańskimi obchodami święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Jest to tym bardziej karygodne, że uczestniczą w tym niczego nieświadome dzieci, które zachęca się w myśl poznawania innych kultur do przebierania za upiory, wiedźmy i opływające krwią straszydła. Taka postawa dla nieukształtowanego dziecka może być przyzwoleniem i bezkrytycznym otwarciem na okultyzm i magię.

Twórca współczesnego satanizmu Anton Lawey w swojej książce „Biblia Szatana”, która stała się instruktarzem dla współczesnych grup satanistycznych i okultystycznych – napisał, że noc z 31 października na 1 listopada jest największym świętem lucyferycznym. Nikt z nas nie chce przecież świadomie popularyzować satanizmu. Pamiętajmy że w tą noc dokonuje się według kronik policyjnych najwięcej aktów ofiarowania i poświęcenia ludzi (zwłaszcza niemowląt) i zwierząt siłom osobowego zła.

Kościół w swoim nauczaniu opartym na Bożym Objawieniu przestrzega przed angażowaniem się w jakiekolwiek formy okultyzmu i magii. Uczynił to w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punktach 2116 i 2117, w Nocie Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Toskanii na temat magii i demonologii (Florencja, 1 czerwca 1994 r.) oraz w dokumencie przygotowanym wspólnie przez dwie komisje i dwie kongregacje Stolicy Apostolskiej: „Jezus Chrystus dawcą wody żywej” (Watykan, 3 lutego 2003 r.).

Wielu Biskupów zaniepokojonych fascynacją okultyzmem wydało na ten temat oświadczenia, między innymi Biskup Włocławski Wiesław Mering ubolewając, że w ostatnich latach przeżywanie uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest zakłócane przez satanistyczny Halloween. „Co będzie z obecnym pokoleniem, czy nauczymy go szacunku do zmarłych?” – pytał hierarcha dodając, że „jeszcze nie tak dawno pierwsze dni listopada kojarzyły nam się z zadumą, modlitwą, przemierzaniem wielu kilometrów, aby nawiedzić mogiły bliskich a dziś ta tradycja zanika (…) Sataniści w dniu 1 listopada najbardziej szydzą sobie z świętości, odprawiają czarne msze, bezczeszczą ciała zmarłych – dodał. Hierarcha zaapelował do rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby świadectwem swojego życia uczyli szacunku do zmarłych, cmentarzy, miejsc świętych. – „Nawet najbardziej niewinna zabawa z dynią, kościotrupem, czy trumną jest szalenie niebezpieczna” – przestrzegał Biskup Mering. Swoją homilię zakończył stwierdzeniem, że „nie da się dwom panom służyć, Bogu i bestii. Dla chrześcijanina rytmem życia są Jezusowe błogosławieństwa”. (Homilia na Uroczystość Wszystkich Świętych, Katedra Włocławska 1 listopada 2007 r.)

Konferencje Episkopatów, np. w Anglii i Walii zachęcają do stworzenia w tym czasie alternatywy: przebierania się za świętych z różnych krajów, aby pokazać chrześcijańską radość życia, a nie okultystyczną fascynacje śmiercią. Na koniec warto wspomnieć słowa Gdańskiego Kuratora Oświaty, który zachęca do kultywowania rodzimych tradycji, a nie obcych ideologii (List z 20 października 2009 r. – odpowiedź na zapytanie Diecezjalnego Duszpasterza Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt w sprawie organizowania obchodów Halloween w szkołach)

/-/ Ksiądz Grzegorz Daroszewski
Diecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin
zagrożonych działalnością sekt, GDAŃSK
Szerzymy Różaniec również w materiałach formacyjnych! - akcja dobra na PAŹDZIERNIK
2014-10-27
Jeśli chcemy docierać z dobrą nowiną, ze świadectwem o łaskach płynących z modlitwy różańcowej, rozszerzajmy również dostępność Miesięcznika Różaniec w naszych parafiach. Wszędzie tam, gdzie nie ma w parafii dostępnego Różańca można zaproponować proboszczowi jego wprowadzenie do dostępnej prasy katolickiej. Można stać się jego apostołem i promotorem, Jak to zrobić?
Krok 1 - uzgadniamy z ks. proboszczem żeby pozwolił dostarczać Różaniec do parafii w ilości np. 10 lub 20 szt + 1 szt. dla ks. proboszcza
Krok2 - Zamawiamy u sióstr Loretanek tą ilość z prośbą o możliwość zwrotu gdyby większa ilość się nie sprzedała. Ale 10 - 20 szt. powinno pójść.
Krok 3 - Dostarczamy księdzu przed pierwszą niedzielą miesiąca i doglądamy aby zawsze był dostępny. Po sprzedaniu rozliczamy się i z księdzem i z Wydawnictwem. Na początku warto wyłożyć swoje pieniądze na pierwsze zamówienie (jeśli jest taka możliwość) aby Siostry nie czekały na przelew.
Po 3-4 miesiącach stanie się to w parafii zwyczajem. A nakład może pójść nieco w górę.

Taki sam manewr dokonujemy z Aniołem Stróżem oraz kwartalnikiem Królowa Różańca świętego,,

To nasz parafialny apostolat materiałów formacyjnych o różańcu oraz dla dzieci.
Proszę o przekazanie informacji do nas jeśli ktoś takie działanie zrealizuje i jak poszło, aby dzielić się doświadczeniami!

TU MOŻNA ZAMÓWIĆ RÓŻANIEC .

TU MOŻNA ZAMÓWIĆ ANIOŁA STRÓŻA .


TU MOŻNA ZAMÓWIĆ kwartalnik Królowa Różańca Świętego, ,A TU MOŻNA ZAMÓWIĆ WARTOŚCIOWE KSIĄŻKI
.

SURSUM CORDA! Działajmy z determinacją!
Tydzień misyjny wezwaniem do wspierania misji i misjonarzy!
2014-10-20
Rozpoczęliśmy tydzień misyjny w Kościele i w tym czasie szczególnie zachęcamy do entuzjazmu dla misji i wspierania misjonarzy oraz dzieł misyjnych modlitwą, ofiarowanym cierpieniem i pomocą materialną .
Każdy może mieć swoje sposoby wpierania misji
My mamy kilka bliskich nam inicjatyw misyjnych:

Adopcja na odległość i Dzieła misyjne realizowane przez Salezjanów

lub Adopcja na odległość prowadzona przez Zgromadzenie Pallotynów i Siostry Pallotynki

Innym wielkim dziełem, które prowadzą na Białorusi księża Michaelici z Polski jest budowa
Centrum Pastoralnego w Gatowie k/ Mińska

Są jeszcze znani ze swej pracy misyjnej WERBIŚCI i możliwość zamówienia Mszy św. Wieczystych
za konkretne osoby z przeznaczeniem ofiar w intencji Misji .


I jeszcze innym jest wspieranie Sióstr Karmelitanek modlących się w intencjach misyjnych - polecam gorąco m. innymi
Siostry Karmelitanki z Ełku - często wspierające nas swą modlitwą.
Szerzymy Różaniec również w materiałach formacyjnych! - akcja dobra na PAŹDZIERNIK
2014-10-15
Jeśli chcemy docierać z dobrą nowiną, ze świadectwem o łaskach płynących z modlitwy różańcowej, rozszerzajmy również dostępność Miesięcznika Różaniec w naszych parafiach. Wszędzie tam, gdzie nie ma w parafii dostępnego Różańca można zaproponować proboszczowi jego wprowadzenie do dostępnej prasy katolickiej. Można stać się jego apostołem i promotorem, Jak to zrobić?
Krok 1 - uzgadniamy z ks. proboszczem żeby pozwolił dostarczać Różaniec do parafii w ilości np. 10 lub 20 szt + 1 szt. dla ks. proboszcza
Krok2 - Zamawiamy u sióstr Loretanek tą ilość z prośbą o możliwość zwrotu gdyby większa ilość się nie sprzedała. Ale 10 - 20 szt. powinno pójść.
Krok 3 - Dostarczamy księdzu przed pierwszą niedzielą miesiąca i doglądamy aby zawsze był dostępny. Po sprzedaniu rozliczamy się i z księdzem i z Wydawnictwem. Na początku warto wyłożyć swoje pieniądze na pierwsze zamówienie (jeśli jest taka możliwość) aby Siostry nie czekały na przelew.
Po 3-4 miesiącach stanie się to w parafii zwyczajem. A nakład może pójść nieco w górę.

Taki sam manewr dokonujemy z Aniołem Stróżem oraz kwartalnikiem Królowa Różańca świętego,,

To nasz parafialny apostolat materiałów formacyjnych o różańcu oraz dla dzieci.
Proszę o przekazanie informacji do nas jeśli ktoś takie działanie zrealizuje i jak poszło, aby dzielić się doświadczeniami!

TU MOŻNA ZAMÓWIĆ RÓŻANIEC .

TU MOŻNA ZAMÓWIĆ ANIOŁA STRÓŻA .


TU MOŻNA ZAMÓWIĆ kwartalnik Królowa Różańca Świętego, ,A TU MOŻNA ZAMÓWIĆ WARTOŚCIOWE KSIĄŻKI
.

SURSUM CORDA! Działajmy z determinacją!

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi