Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Niedziela Palmowa - otwarcie Wielkiego Tygodnia - Pasja w Gościu Niedzielnym
2015-03-27
Jezus wjeżdża do Jerozolimy, tłumy wiwatują, słychać HOSANNA, WITAJ KRÓLU ŻYDOWSKI, HOSANNA.

Święcimy palmy, a Kościół czyta Ewangelię o Męce Pańskiej - o haniebnym procesie, biczowaniu, drodze krzyżowej, o ludzkiej niewierności i sprzedajności, o tych nielicznych którzy z Jezusem pozostali, o Krzyżu i Śmierci Jezusa.

Wprowadzeni jesteśmy do Wielkiego Tygodnia, do przeżywania Triduum Paschy.

Jedna z największych i najważniejszych produkcji w historii kina światowego - Pasja w reżyserii M. Gibsona, opowiada obrazem filmowym o tych wydarzeniach. Może być pomocą dla odkrywania wielkości tych dni dla każdego z nas. I z wielką radością przyjęliśmy wiadomość że jest i będzie w całej Polsce dostępna w wydaniu Gościa Niedzielnego właśnie na Niedzielę Palmową. Jest to wspaniały prezent dla czytelników od Gościa Niedzielnego, dla każdego z nas!

Dlatego zachęcamy aby nabywać i dzielić się tym dobrem z potrzebującymi.
Przed świętem Zwiastowania - modlimy się o życie i o nawrócenie wrogów życia.
2015-03-21
Zbliża się dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, wspomnienie jednej z najpiękniejszych chwil wszechświata. Oto człowiek o niewinnym czystym sercu odpowiada na Boże zaproszenie do współdziałania i poprzez to ludzkość zostaje obdarowana spotkaniem z nieskończonym Bogiem w swojej naturze.
Narodziny Jezusa pokazują i rozpoczynają drogą podobną do życia każdego z nas od poczęcia, przez narodziny i godne życie aż do śmierci i Zmartwychwstania. W taki sposób sam Bóg pokazuje i podkreśla wartość KAŻDEGO życia, każdej osoby ludzkiej – od poczęcia do naturalnej śmierci.
Jeszcze kilka lat temu nie było wątpliwości co do tej rzeczywistości, ale teraz coś co mógł wymyślić tylko chory umysł pod pozorami dobra wprowadza się do rzeczywistości naszego życia społecznego. Dziś posłowie nie potrafią obronić swoich sumień, a prezydent nie rozpoznaje zła i zagrożeń jakie niosą wprowadzane, antyludzkie rozwiązania prawne, takie jak konwencja przemocowa Rady Europy CAHVIO.

Potrzeba naszej ufnej i żarliwej oraz wytrwałej modlitwy w obliczu takich zmian i ataków na życie i rodzinę. Potrzeba determinacji i działania w walce o zachowanie godności osoby ludzkiej, każdej osoby, która ma życie. I tej najmniejszej jeszcze przed urodzeniem, i tej przewlekle chorej, staruszki która zapomniała prawie wszystko. Jeśli zapomnimy o słabych, biednych, chorych i potrzebujących nas, jak będziemy mogli się spodziewać iż o nas nie zapomną?

Na różnego rodzaju Konferencjach, spotkaniach i nabożeństwach wyrażamy naszą troskę o ochronę tej podstawowej wartości jaką jest życie człowieka i jego godność. Na Mszach świętych w całej Polsce będziemy modlić się o obronę życia, wiele osób podejmujemy duchową adopcję nienarodzonych a zagrożonych aborcją, pielgrzymujemy do sanktuariów, do Jezusa i Maryi ufnie powierzając im nasze losy i losy Polski oraz świata. Oto jeden z dni walnej bitwy o życie, bitwy która musi być zwycięska!
Niech nasza modlitwa wspomaga tych, którzy pracują dla życia i walczą o nie przeciw cywilizacji śmierci. Niech nasza modlitwa wspomaga też w nawróceniu tych, którzy się zagubili, którzy świadomie lub nieświadomie czynią zło. Niechaj Bóg oświeci ich umysły i serca łaską wiary i nawrócenia.
Uroczystość św. Józefa - Oblubieńca NMP
2015-03-19
W uroczystość św. Józefa polecajmy jego wstawiennictwu wszelkie nasze sprawy i bolączki. W marcowym numerze miesięcznika Różaniec jest moje świadectwo o tym jak św. Józef pomaga znaleźć pracę i w innych potrzebach.
Pamiętajmy o naszych mężach, ojcach, dziadkach i synach!

Módlmy się litanią do św. Józefa:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny Potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty Stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła Świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa do świętego Józefa

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią Swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w twej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.
Ważna Konferencja na KUL - WIELCY OBROŃCY ŻYCIA
2015-03-17
Wielkie dzieła i piękne idee dzieją się poprzez konkretne osoby. W naszej najnowszej historii mieliśmy to szczęście, że po stronie życia działały wielkie osoby, wielcy ludzie i piękne osobowości.
Pokazanie i przybliżenie tych wielkich obrońców Życia to tematyka VI Międzynarodowej Konferencji Imienia Ks. Prof. dr hab. Tadeusza Stycznia Organizowana z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pt. Wielcy Obrońcy Życia
Odbędzie się ona w poniedziałek 23 marca w Lublinie na KUL im. Św. Jana Pawła II w Auli Kardynała S. Wyszyńskiego. Ponizej program:
9.45 WPROWADZENIE W TEMATYKĘ KONFERENCJI – Dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL – Prorektor ds. Studenckich
10.00 OCHRONA ŻYCIA W POLSCE I NA ŚWIECIE: KAROL WOJTYŁA – JAN PAWEŁ II – Dr Marek Czachorowski – Lublin
10.30 BOHATERSKIE OBROŃCZYNIE ŻYCIA W AUSCHWITZ-BIRKENAU – Dr inż. Antoni Zięba PSOŻC Kraków
11.00 ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA W PRACY GINEKOLOGA-POŁOŻNIKA PROF. WŁODZIMIERZA FIJAŁKOWSKIEGO – Prof. dr hab. Bogdan Chazan, UJK Kielce
11.30 ODDANY ŻYCIU KAPŁAN I ETYK KS. PROF. TADEUSZ STYCZEŃ – Mgr Cezary Ritter KUL Lublin
12.30 TROSKA O ŻYCIE W POSŁUDZE TERESY STRZEMBOSZ – Dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL Lublin.
13.00 ARCYBISKUP KAZIMIERZ MAJDAŃSKI – WIĘZIEŃ DACHAU I ZAŁOŻYCIEL ISNaR – Ks. dr Krzysztof Wolski – prodziekan WSnR Łomianki.
13.30 SŁUŻBA ŻYCIU REALIZOWANA PRZEZ WALENTEGO MAJDAŃSKIEGO – Mgr lic. Agnieszka Dowejko – Instytut Świętej Rodziny. Łomianki
14.00 OBRONA ŻYCIA W POSŁUDZE DUSZPASTERSKIEJ KS. JANA ZIEI – Mgr lic. Maria Jolanta Wołochowicz i Mgr lic. Piotr Wołochowicz Misja Służby Rodzinie – Warszawa

Zapraszamy w imieniu organizatorów.
Bliższe informacje organizacyjne Dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL adres email: psychfiz@kul.pl
Teraz widać, że trzeba zmienić prezydenta który popiera antyrodzinne rozwiązania prawne!
2015-03-15
Niestety, prezydent RP mimo apeli wielu Polaków, organizacji prorodzinnych i Kościoła dołączył do grona propagatorów genderyzmu i podpisał ustawę ratyfikacyjna Konwencji przemocowej. Dał tym jasny dowód na to iż nie nadaje się na Prezydenta Rzeczypospolitej SEMPER FIDELIS. Nie jest mężem stanu, a jego zgoda to zgoda na antyrodzinne i przeciwne tradycji Polskiej rozwiązania prawne.
Tylko zmiana na stanowisku prezydenta może zablokować faktyczne wejście Konwencji w życie.

Dosadnie na portalu Fronda ocenił zachowanie prezydenta red. Tomasz Terlikowski >> Prezydent stracił okazję, by pokazać, że jest katolikiem. Podpisanie przez niego ustawy pozwalającej na ratyfikowanie genderowej konwencji jest dowodem na to, gdzie ma on nauczanie Kościoła.
Prezydent Bronisław Komorowski zupełnie jednoznacznie pokazał, gdzie ma Kościół katolicki i Jego nauczanie. Na nic zdały się apele biskupów i jasne stanowisko papieża Franciszka, który akurat o gender wypowiadał się wielokrotnie i bardzo mocno. Dla prezydenta, który wciąż powtarza, że jest katolikiem, nie miało to jednak znaczenia. On uznał, że wybiera ateistyczną i antyludzką ideologię w miejsce nauczania Jezusa Chrystusa.<<

Módlmy się za Polskę! i za polskie rodziny aby Bóg chronił nas przed złymi rządami i złym prawem.
Działamy i modlimy się w sprawie odrzucenia przez Prezydenta RP konwencji przemocowej - PILNE
2015-03-09
Drodzy Rodzice i Animatorzy róż rodziców!
Czas jest krótki.

Wobec forsowania Konwencji przemocowej potrzebne jest nasze działanie i nasza modlitwa.
Wprowadzenie w życie zapisów konwencji prowadzi do groźnych zmian społeczno-kulturowych oraz jest skierowane przeciwko rodzinie oraz prawu rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami.

Dlatego zachęcamy aby wysyłać do pana Prezydenta listy protestacyjne z prośbą o zawetowanie wprowadzenia tej Konwencji. poparcie-dla-prezydenckiego-weta-wobec-przemocowej-konwencji-rady-europy

Święci patronowie Polski , módlcie się za nami!

Maryjo, Królowo Polski módl się za nami.

Modlimy się nadal w sprawie nie przyjęcia konwencji przemocowej
2015-03-02
Drodzy Rodzice i Animatorzy róż rodziców!

Potrzebna jest nadal nasza modlitwa.
Senat RP głosami senatorów PO i PSL upoważnił Prezydenta RP do ratyfikacji antyrodzinnej, przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO.

Wprowadzenie w życie zapisów konwencji prowadzi do groźnych zmian społeczno-kulturowych oraz jest skierowane przeciwko rodzinie oraz prawu rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami. Będzie też promowała wszelkie związki >niestereotypowe< w tym tzw. > małżeństwa< jednopłciowe oraz wprowadzi do szkół biologistyczną edukację seksualną zawierającą promocję zachowań homoseksualnych.

Proces legislacyjny tej antyrodzinnej Konwencji pokazuje jak zakłamani i niesamodzielni są posłowie i senatorowie z rządzącej Polską koalicji.

Już tylko podpis prezydenta RP dzieli nas od wprowadzenia tej nieludzkiej i antyrodzinnej Konwencji do polskiego porządku prawnego.

Ofiarujmy nasze modlitwy i nasze cierpienia, aby Bóg nie dopuścił tego zła, o nawrócenie szerzących zło i umocnienie obrońców katolickiej cywilizacji i rodziny w Polsce!

Święci patronowie Polski , módlcie się za nami!

Maryjo, Królowo Polski módl się za nami.

Niezłomni, Obrońcy Polski i godności – Żołnierze Wyklęci, Narodowy Dzień Pamięci! 1 MARCA
2015-03-01
Wykonali swoje rozkazy do końca. Stawili komunistycznej władzy zbrojny opór w latach 1944 – 63 , mówi się że było ich ok. 200 tysięcy. Otrzymali za to >nagrodę< w postaci więzień, poniżenia aż do śmierci.
Polacy nie zapominają o swoich bohaterach. Wczoraj zobaczyłem tłumy młodych w Gdańsku i zrozumiałem jak wielki sens miała ich cicha walka o godność. I tak dzieje się setkach i tysiącach miejsc w Polsce. Niezłomni Żołnierze Wyklęci stoczyli setki bitew i potyczek o znaczeniu lokalnym, bez linii frontu i sztabu, w oderwaniu od siebie. Działali mimo ogromnej różnicy sił i obojętności wolnego świata, który nas sprzedał w Jałcie. Jak niegdyś powstańcy styczniowi, wygrali dla nas godność i dlatego należy im się nasza PAMIĘĆ.
Dziś, 1 marca Polacy, młodzi i starsi - spotykają się w wielu miejscach w Polsce, dołącz do nich aby uczcić pamięć bohaterów! !
CZEŚĆ WASZEJ PAMIĘCI!
O modlitwie zaufania i mocy Ewangelii.
2015-02-26

Módlmy się modlitwą zaufania,
O sposobach modlitwy w zaufaniu Bogu o. Józef Witko w homilii
którą można obejrzeć i wysłuchać pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=6KlaQ194P2k


O mocy proroctwa w Ewangelii ks. Michał Olszewski SCJ
pod adresem : https://www.youtube.com/watch?v=z4OFoQsy5-E
.
Niechaj nasza modlitwa Różańcowa będzie właśnie taką ufną codzienną modlitwą. Mamy haryzmat władzy rodzicielskiej.

Piszemy list do Marszałka Senatu ws. przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO - DALEJ SIĘ MODLIMY!
2015-02-23
Drodzy Rodzice i Animatorzy róż rodziców!

Potrzebna jest nasza aktywność i modlitwa. Odpowiedzmy jak najszerzej na apel p. Kowalewskiej z HLI

W dniach 4 – 6 marca br. Senat RP będzie głosował w sprawie ratyfikacji bardzo kontrowersyjnej, wręcz orwellowskiej, przemocowej Konwencji Rady Europy CAHVIO.
Wprowadzenie w życie zapisów konwencji prowadzi do groźnych zmian społeczno-kulturowych oraz jest skierowane przeciwko rodzinie oraz prawu rodziców do wychowywania swoich dzieci zgodnie z przekonaniami. Będzie też promowała wszelkie związki >niestereotypowe< w tym tzw. > małżeństwa< jednopłciowe oraz wprowadzi do szkół biologistyczną edukację seksualną zawierającą promocję zachowań homoseksualnych.

W tej sprawie zwracamy się specjalnym Listem do Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.
Inicjatywę tę prowadzi Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia – Human Life International Polska. Bardzo prosimy przyłączcie się!
Niechaj każdy z nas napisze List do Pana Marszałka Senatu! Zapewniamy, że list ten zostanie dostarczony do jego biura. Można to zrobić przez stronę:
http://www.naszestanowisko.pl/konwencjaCAHVIO/index.php

Wiele osób zupełnie się nie orientuje, jak poważne zagrożenia niesie ta przemocowa konwencja. Odpowiadając na wielkie zapotrzebowanie, przygotowaliśmy bezpłatną czarno-białą ulotkę informacyjną na ten temat. Można je pobierać ze strony http://www.hli.org.pl/drupal/pl/node/10179 . i samemu wydrukować. Gorąco zachęcamy, aby je rozdawać znajomym.

Prosimy o jak najszersze upowszechnienie naszej inicjatywy pisania Listu do Marszałka Senatu.
Zapraszamy też Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia na Facebooku:
www.facebook.com/klub.przyjaciol.ludzkiego.zycia

W imieniu Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia
– Human Life International Polska
Ewa H. Kowalewska

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi