Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Miejsca święte, sanktuaria, pielgrzymowanie i formacja!
2015-06-30
Lipiec to miesiąc wakacji i pielgrzymowania do tak wielu sanktuariów w
Polsce, a także miesiąc licznych rekolekcji wyjazdowych. To jest bogactwo
polskiego kościoła, setki i tysiące miejsc formowania sumień, podejmowania
wysiłku przemiany i rozwoju. Szukajmy takich okazji rozwoju i korzystajmy z
nich obficie. Serdecznie zapraszamy wszystkich odwiedzających Trójmiasto i
polskie wybrzeże do nawiedzenia Katedry Oliwskiej i spotkania z MB Oliwską,
naszą patronką. A szczególna okazja to wieczorne nabożeństwo do MB Oliwskiej
w pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 21- szej. W lipcu 4 lipca. Zachęcamy
też do zaplanowania pielgrzymki na dzień 1 sierpnia, kiedy to właśnie
przypada kolejna pierwsza sobota.
Szesnastego lipca świętujemy wspomnienie NMP z Góry Karmel i Szkaplerza
Świętego. To kolejna wspaniała forma modlitwy maryjnej zakorzeniona w
polskiej tradycji, bardzo bliska wielu rodzinom i rodzicom. Szkaplerz Maryi
(czyli wierzchnia szata) obrazuje jakby tą troskliwą opiekę jaką ogarnia nas
Matka Boża. To też wyraz jedności Kościoła, łączności z Karmelem i to
łączności ponad przestrzenią i czasem.

26 lipca wspominamy rodziców NMP , św. Joachima i św. Annę - patronów
świętości w życiu codziennym, rodzinnym, we właściwym wypełnianiu naszych
rodzicielskich powinności. To oni wychowali Najświętszą Maryję Pannę - oni
umieli przyjąć i ochronić skarb jakim była Niepokalana. Chcemy podążać za
tym wzorem w naszym rodzicielskim powołaniu Czas wakacyjny może być
czasem błogosławionym, ale również czasem trudnym – w którym dzieci będą
podlegać szczególnym pokusom i zagrożeniom – np. ze strony sekt i okultyzmu.
Dlatego w tym czasie szczególną opieką modlitewną otaczajmy nasze dzieci i
całą młodzież wypoczywającą na wakacjach, a także ich opiekunów, również
harcerzy i wszystkich odpowiedzialnych za wakacyjny wypoczynek.
Piotr, Paweł, a dzień wcześniej Ireneusz – Święci od rzeczy wielkich!
2015-06-29
Kościół w 29 dniu czerwca obchodzi uroczystość Apostołów Piotra i Pawła. Uroczystość, która przywołuje niejako konstytucję Kościoła opartą na prymacie Piotra i powierzeniu mu pieczy nad Urzędem Nauczycielskim, oraz nauczaniu Pawła skierowanym do całego świata wskazującym misyjny charakter Kościoła. Te dwa wielkie filary Kościoła otoczone są wieloma innymi i pięknymi postaciami – wśród niech wspominamy wielkich, acz mniej znanych np. świętego Ireneusza. Te postacie w jakiś sposób tworzą klamrę dziejową. Święty Biskup Ireneusz to pierwszy apologeta w Kościele, jego główne dzieło Adversus heresiam (Przeciw herezjom) było przywoływane wielokrotnie przez św. Jana Pawła II i jest bardzo aktualne do dziś w zlaicyzowanym, zateizowanym, pogubionym świecie.

W świętych, w ich wspominaniu i odkrywaniu niezwykłych losów mamy zapisane wielkie bogactwo Kościoła Katolickiego. Mamy zapisaną jego łączność z dawnymi i nowymi laty, a wreszcie umocowanie Kościoła w Chrystusie, w tym co Jezus pozostawił ludziom i jak chce tego udzielać. Po prostu korzystajmy z tego bogactwa!

Modlitwa do św. Ireneusza z Lyonu za heretyków i o doskonałość naszej wiary

Dziękujmy Bogu za wszystkich naszych świętych patronów i za dar wielkich świętych Kościoła, a za ich przyczyną szukajmy pomocy, wsparcia i rozwiązywania naszych niełatwych spraw.
O co chodzi faktycznie z tym In vitro ?
2015-06-24
Otrzymaliśmy od Human Life International Polska zaproszenie do działania w celu poinformowania - co z tym In vitro i o co w tym wszystkim chodzi.
Ponieważ w przekazie medialnym w zasadzie nie podawane są fakty, a tylko jakaś polityczna ideologia zaistniała potrzeba dostarczenia rzetelnej wiedzy.
Dzięki ulotce, którą każdy z nas może sobie wydrukować na drukarce domowej możemy zarówno zapoznać się z podstawowymi informacjami, jak i przekazać je naszym znajomym, przyjaciołom oraz tym którzy będą tego potrzebować.
To ważne, ponieważ strona lewicowa chce jeszcze teraz, przed wyborami, przepychać ideologiczne ustawy, tak aby później odwoływać się do status quo.

Poniżej linki do materiałów:
< Akcja informacyjna – In Vitro pytania i odpowiedzi


< Ulotka – In Vitro pytania i odpowiedzi

< Konferencja prasowa w Sejmie RP nt Dlaczego nie dla ustawy o in Vitro
Nie boję się, gdy ciemno jest - Ojciec za rękę prowadzi mnie - 23 czerwca - dzień ojca!
2015-06-23
Wszystkim ojcom, z okazji ich święta, składamy serdeczne życzenia odnajdowania i wypełniania swego ojcowskiego powołania! Życzenia te oplatamy także naszą modlitwą za wszelkie dobro jakiego doświadczyliśmy i doświadczamy od naszych ojców. Modlimy się również za tych ojców, którzy przeżywają trudne chwile, aby Bóg ich wspomagał, dodawał sił i natchnień do pełni ojcostwa. Do dobra i miłości, tak aby stawali się tą opoką rodziny i domu.

>>
... Sanki są w zimę, rower jest w lato - Mama to nie jest to samo co Tato ... < Arka Noego – Nie boje się … Ojciec za rękę prowadzi mnie!
Sobota i niedziela 13 i 14 czerwca – byliśmy na Górze Św. Anny i w Gdańsku Oliwie!
2015-06-15
Trzecia pielgrzymka Różańca Rodziców do Sanktuarium na Górze Św. Anny byłą wspaniałym świętem radości i dziękowania Bogu i Maryi. Kilkuset rodziców, bardzo wielu z całymi rodzinami, razem z dziećmi przybyło aby przeżyć ten czas radości i dziękczynienia, aby się spotkać i wspólnie modlić.

Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą różańcem świętym, który w sposób szczególny wybrzmiał właśnie w dniu Niepokalanego Serca Maryi, a który dane mi było poprowadzić. To cudowna łaska modlić się wspólnie z setkami pielgrzymów, zawierzać losy swoich dzieci i rodzin, prosić o łaski i dziękować za tak wiele dobra jakie nas spotyka nieustannie.
I następnie Msza święta koncelebrowana ze wspaniałą oprawą liturgiczną oraz pięknym, poruszającym serca kazaniem proboszcza sanktuarium, ojca Ambrożego. Na zakończenie modlitwa zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, była ukoronowaniem spotkania liturgicznego. Bazylika wypełniona pielgrzymami po brzegi!
Na czas spotkania po liturgii organizatorzy zorganizowali Namiot, w którym dzieci uczestniczyły w specjalnym dla nich koncercie. A w tym czasie dla rodziców konferencję o zagrożeniach duchowych poprowadziła znana od wielu lat, również z naszych konferencji, Małgorzata Więczkowska - z portalu Edukcja Medialna .
Wiele świadectw mocy Bożej i opieki Maryi, wśród nich piękne świadectwo mamy, która rok temu zastanawiała się czy podoła obowiązkom animatora jednej róży, a w tym roku pomogła utworzyć już osiem róż rodziców!
Do Gdańska wieczorem i nocą wracałem uskrzydlony świadectwami, radością spotkania tak wielu radosnych, zaangażowanych i modlących się rodziców oraz nadzieją i wiarą umacnianą wstawiennictwem Matki Bożej.

W Gdańsku w niedzielę, w Katedrze Oliwskiej przeżywaliśmy wielkie święto naszej wspólnoty i kościoła jakim była uroczystość jubileuszu 50 lat kapłaństwa ks. prałata dr. hab. Andrzeja Kowalczyka , moderatora wspólnoty Marana-tha i Ojca Duchowego naszej modlitwy różańcowej. Nie byłoby Różańca rodziców, gdyby nie ten kapłan, nie ta wspólnota i nie jego charyzmatyczna, wytrwała i wierna posługa. Na uroczystej mszy świętej dziękowaliśmy za wszelkie łaski, za posługę i prosiliśmy o siły i wiele lat dalszej opieki na nami. Uroczyste Ciebie Boga Wysławiamy wyśpiewane przez wiernych wypełniających Katedrę, zabrzmiało radosnym i gorącym hymnem dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar tak wspaniałego kapłana.

Mamy w Polsce piękny Kościół, mamy za co dziękować Bogu! Niech Maryja nas prowadzi, niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkim!

Ireneusz Rogala
Zapraszamy na Górę Św. Anny - 13 czerwca 2015
2015-06-03
Różaniec rodziców się rozwija, staje się coraz bardziej znany i można powiedzieć - popularny!

W dniu 13 czerwca br. na Górze Św. Anny modlić się będą rodzice ze Śląska, z Zagłębia i z okolic, a nawet z innych regionów Polski.
Spotykamy się u św. Anny, na modlitwie i dzieleniu świadectwami. Spotykamy się aby dziękować i prosić o dalsze łaski i rozwój dzieła modlitwy rodziców i rodzin!
Rozpoczynamy modlitwą różańcową o godzinie 14.30 - a potem msza św, i dalszy program spotkania.

Zapraszamy WSZYSTKICH CHĘTNYCH, w imieniu własnym, proboszcza Góry św. Anny i animatorów z okolic, zaangażowanych w organizację!
Przyjedź wraz ze swoją różą i zapraszaj innych! Daj im okazję do poznania Różańca rodziców!

A poniżej relacja <Świadectwo nt. Różańca Rodziców z pielgrzymki do polskiego LORETTO k_Wyszkowa


Dodatkowo świadectwo nt. Różańca rodziców na Zjeździe Różańca rodziców i rodzin Diecezji Warszawsko - Praskiej
<Świadectwo nt. Różańca Rodziców - diecezja Warszawsko - Praska 23 maja 2015
Marsze dla Życia i Rodziny! Zaproszenie do Gdańska na 7 czerwca 2015!
2015-06-02
W przededniu Dnia Dziecka w całej Polsce w 140 miastach przeszły Marsze dla Życia i Rodziny. Media nie były w stanie - albo nie chciały pokazać tej ogromnej determinacji i masowej skali zaangażowania prorodzinnego.

W kolejnym tygodniu Przejdziemy wraz z Jezusem Eucharystycznym ulicami polskich miast i wsi.

Zaś z Gdańska przyszło zaproszenie na kolejna niedzielę na Marsz dla Życia i Rodziny:
Ulicami Głównego Miasta w Gdańsku w niedzielę 7 czerwca przejdzie VI Archidiecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny.
Zapraszamy o godz.14.30 przed Pomnik Poległych Stoczniowców na Plac Solidarności.
Marsz organizowany w Roku Jana Pawła II, ogłoszonym przez Parlament RP, będzie szczególną forma dziękczynienia,
w pierwszą rocznicę Kanonizacji Św. Jana Pawła II.
Głównym hasłem Marszu będzie: „Jan Paweł II – Promotor godności życia i rodziny”.
Natomiast głównym jego mottem słowa JP II: „…Bóg uczynił wielkim i niezastąpionym darem mężczyznę „dla” kobiety i kobietę „dla” mężczyzny oraz zadaniem w życiu małżeńskim...”. Ma to przede wszystkim odniesienie do prób redefiniowania małżeństwa, poprzez ratyfikowanie przemocowej Konwencji Rady Europy.
Marszowi towarzyszyć będą dwie akcje społeczne: Pieluszka dla Maluszka – uczestnicy przynoszą pieluszki jednorazowe dla Domu Samotnej Matki i Caritas oraz prowadzona przez wolontariuszy kwesta jako Dar dla Hospicjum.
W imieniu organizatorów:

Waldemar Jaroszewicz
Antoni Szymański

Zachęcamy do jak najszerszego włączenia się w ten Marsz i wsparcie modlitwą.
Świadectwo z okazji Dnia dziecka
2015-06-01
Właśnie otrzymaliśmy takie niezwykłe świadectwo - i zachęcamy do skorzystania z tej rady!

Jestem córką swoich rodziców.
Z pewnością jedną z wielu córek swoich rodziców zatroskanych o przyszłość i szczęście swoich dzieci.
W pewnym wieku niektórzy zatroskani rodzice pytają
swoje córki >kiedy wyjdą za mąż<.
W imieniu tych córek odpowiadam wszystkim rodzicom
>>Nie pytajcie się, a módlcie się!<<
Polecam :)
W ten właście sposób zaprosiłam moich rodziców do Różańca Rodziców.
To był początek Róży Jana Pawła II, moja Mama była w niej pierwsza.
Niedługo po tym spotkałam na swojej drodze innych rodziców, którzy byli zatroskani o to,
kiedy ich synowie się ożenią.
Zaproponowałam im Różaniec Rodziców. Oboje tych rodziców weszło do Róży Jana Pawła II.
Bardzo szybko, z polecenia, Róża się uzupełniła do końca :)
Rodzice modlą się wiernie, a ja jako >córka< podsyłam im kolejne tajemnice co miesiąc.
Pragnę się podzielić jednym z niezwykłych owoców naszej Róży Jana Pawła II.
Minęło dwa lata od powstania Róży Jana Pawła II, a w sercach
dzieci zrodziła się chęć założenia swojej Róży, w intencji, która była Źródłem Róży Jana Pawła II.
Mianowicie dziewczęta i panowie (dzieci tych rodziców) zaczęli
tworzyć swoją własną Różę, aby modlić się o Piękną Miłość.
Powstała Róża św. Filomeny dla kobiet i Róża św. Józefa Zakochanego dla mężczyzn, na zbliżonych zasadach żywego Różańca :)
Szczegóły i intencje w załączonych plikach (zgłoszenia na adres: roza-filomeny@zwybrzeza.pl).
Dzisiaj Maryja wszystkich nas łączy swym pięknym węzłem modlitwy.
A z grona róży >dzieci< powstało już kilka pięknych małżeństw :)
Chwała Panu!
Byliśmy w Loretto (polskim) na pielgrzymce Żywego Różańca i rodziny Loretańskiej - 16 maja 2015
2015-05-28
Z racji ważnych spraw dziejących się na poziomie krajowym z pewnym opóźnieniem podajemy informacje – relacje z pielgrzymki Żywego Różańca, czytelników miesięcznika Różaniec i rodziny Loretańskiej do Loretto, w okolicach Wyszkowa, która odbyła się 16 maja 2015r.
To już siódme takie spotkanie, odbywające się w sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej. To wspaniała okazja do spotkania się i podzielenia świadectwami. To też okazja do nawiedzenia przepięknego sanktuarium Matki Bożej w Loretto. Program spotkania został tak pomyślany, aby połączyć świadectwa z modlitwą i muzyką. Msza święta koncelebrowana przez ks. Szymona Muchę, krajowego moderatora Żywego Różańca, była jakby podsumowaniem i dziękczynieniem za wszelkie łaski i dobro. A wspomniany przez celebransa w homilii patron tego dnia św. Andrzej Bobola – był tego dnia jakby szczególnie blisko ze swoją modlitwą i wstawiennictwem o jedność Kościoła i za Polskę. Nic dziwnego, że modliliśmy się i za sprawy własne i za sprawy Kościoła i za Polskę. Po mszy była też okazja do podziękowania Siostrom Loretankom, za ich trud i wkład w propagowanie i szerzenie Różańca świętego. Dziękowaliśmy za ich całoroczną pracę determinację i wiarę. Dziękowaliśmy też za bogactwo materiałów formacyjnych – za miesięcznik Różaniec, za Anioła Stróża i za miesięcznik TAK Rodzinie!. Dziękowaliśmy też za bardzo bogatą ofertę wydawniczą książek skierowanych dla wszystkich w rodzinie począwszy od dzieci i młodzieży, przez rodziców aż do starszego pokolenia, dziadków.
Jako rodzice zostaliśmy z żoną zaproszeni do podzielenia się swoim świadectwem na temat Różańca rodziców, a ponieważ animator z Grodziska Mazowieckiego nagrał to i udostępnił w sieci to dla rozszerzania różańca rodziców podajemy link:
<Świadectwo nt. Różańca Rodziców z pielgrzymki do polskiego LORETTO
Zwycięstwo Andrzeja Dudy to pierwszy krok w zmienianiu Polski!
2015-05-25
Teraz Prezydentowi elektowi i całej Polsce potrzeba naszej modlitwy wspierającej to co zapoczątkowały wybory. Polskę można zmieniać i trzeba zmieniać, tak aby rzeczywiście stawała się godna swojej Królowej Maryi. Nasze zadanie to modlitwa o jak najwierniejsze wypełnianie Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego.
To prosty, choć niełatwy program. To zadanie i cel, który prowadzi nas do lepszego i godnego życia w Polsce.
Bogu niech będą dzięki za zwycięstwo, i niech Jego wola się wypełnia.
Maryjo, Wspomożycielko wiernych, módl się za nami,
Maryjo, Matko Kościoła, módl się za nami,
Maryjo, Królowo Polski módl się za nami!

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania
Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia
ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności,
abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady
i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie
nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża.

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi