Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Za Konferencję w Gdańsku - Bogu niech będą dzięki!
2015-11-23
Tegoroczna IX Konferencja nt. zagrożeń osobowości człowieka na początku XXI wieku poświęcona hasłu KOCHAĆ I WYCHOWYWAĆ we wspaniały sposób wypełniła swoje zadania.

Rozpoczęliśmy tradycyjnie, mszą świętą w katedrze Oliwskiej – modląc się za uczestników i wykładowców, powierzając Bogu ten czas i owoce Konferencji. W konferencji w czasie mszy św. ks. Jan Uchwat wskazał na drogę małych kroków jako sposób realizacji wielkich celów. Tak właśnie chcemy czynić, osiągać wielkie efekty codzienną wytrwałą modlitwą i pracą.

W sobotę po uroczystym otwarciu i adresie powitalnym ze strony prof. Franciszka Makurata, gości powitała pani dziekan Wydziału Nauk Społecznych UG prof. Beata Pastwa-Wojciechowska – wskazując na potrzebę takiej Konferencji i otwartość Wydziału dla tej inicjatywy. Następnie zgromadzonych gości powitał senator RP Antoni Szymański, współpracujący z nami od wielu lat. W krótkim wystąpieniu wskazał na potrzebę uporządkowania zagadnień kulturowych i cywilizacyjnych niejako programowo zniekształconych przez poprzedni rząd i parlament. Sztandarowymi przykładami są tzw. konwencja przemocowa UE i przymus sześciolatków w edukacji, choć jest tego znacznie więcej.
Kolejne słowo powitalne wygłosił p. Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "S" Regionu Gdańskiego. Nawiązał do wielkich przesłań św. Jana Pawła II - Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni nie wymagali. Słowo od JE Arcybiskupa Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia zostało odczytane przez ks. Grzegorza Daroszewskiego, dyrektora Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych, który następnie poprowadził modlitwę rozpoczynającą Konferencję i pobłogosławił nam. Wielkim i ważnym znakiem tegorocznego spotkania była obecność wśród nas św. Jana Pawła II w postaci relikwii wystawionych na stole prezydialnym.

W części merytorycznej usłyszeliśmy najpierw wykład p. dr Magdalenę Błażek z UG na temat Źródeł poczucia własnej wartości. Okazuje się, że prawdy podawane od wieków przez Kościół są zgodne również wynikami badań naukowych prowadzonych zupełnie niezależnie. W kolejnym wystąpieniu terapeuta i współautor warsztatów rozwoju osobowości p. Jacek Racięcki w zasadzie zilustrował to pokazując jak podmiotowość człowieka i jego godność stanowią o nim samym i w jaki sposób można wspierać rozwój poprzez wskazanie prawdziwych źródeł wartości w celu odbudowania tego co wcześniej chcący, czy niechcący utracono. Dopełnieniem tego było wskazanie akcji DobryStrój jako praktycznej realizacji postulatów odnajdowania godności osoby w życiu codziennym.

Drugi blok obrad rozpoczęliśmy od wykładu Ewy Kowalewskiej na temat tzw. pigułki ,, dzień po ’’ i jej dramatycznie złych skutków społecznych i osobistych dla osób je wykorzystujących. Fakty destrukcji wywoływanej przez ten specyfik chemiczny - niemal powszechnie udostępniany młodzieży są porażające i przerażające. Wydaje się to wielką i przerażającą manipulacją i o takich właśnie aspektach, ale w ujęciu metodycznym. O manipulacji psychocybernetycznej mówił następnie Andrzej Wronka.

Kolejny wykład był chyba jednym z najbardziej oczekiwanych wystąpień z racji kryzysu ojcostwa. O ojcostwie jako zadaniu wypowiedział się ks. Dr Jacek Nawrot, pokazując różne aspekty ojcostwa, wskazując na odmienność roli ojca i roli matki w kształtowaniu chłopców i młodzieńców ku ojcostwu. Pełnia wypowiedzi i zilustrowanie tego różnymi przykładami stanowiła o wielkiej sile takiego ujęcia zagadnienia.

Kończący ten blok wystąpień wykład o przebodźcowaniu i potrzebie ciszy, o tym że współczesny człowiek boi się jej i dlaczego tak się dzieje poprowadziła dr. Karolina Siodmiak. To wystąpienie było niezwykle potrzebne i jakby otworzyło nas na zagadnienie natłoku bodźców i roli konieczności ich uporządkowania. Aż szkoda że mogliśmy na to poświęcić tak mało czasu.

W bloku Edukacja prof. UG dr hab. Anna Zawadzka przedstawiła wykład W poszukiwaniu szczęścia dziecka w materialistycznym świecie – a w nim szereg schematów którym podlegamy w naszych ocenach i działaniach. W świetnym wystąpieniu Renaty Mroczkowskiej o właściwej odpowiedzi na dylemat Być czy mieć jaką daje się realizować we właściwie zdefiniowanej szkole znalazł się w znacznej mierze ilustracja tez wcześniejszego wykładu.

Drugi dzień Konferencji w niedzielny poranek rozpoczęliśmy modlitwą prowadzoną przez opiekuna wspólnoty Maran-tha ks. prof. Andrzeja Kowalczyka. Potrzebujemy takiego wsparcia duchowego dla zajmowania się zagrożeniami i sposobami przeciwdziałania.
Pierwszy wykład tego dnia okazał się niemal fundamentalny. Wychodząc od historii stworzenia zapisanej w Biblii karmelita, O. Bertold Dąbkowski pokazał jaką wagę ma zachowanie czystości i jak wielkim zagrożeniem jest jej zlekceważenie. W oparciu o wybrane wydarzenia biblijne i cytaty wskazywał poszczególne elementy związane z ideą czystości cielesnej, nawet na sam język jakim się posługujemy. Pokazał również jak bardzo aktualne jest dziś wezwanie do czystości i jakim totalnym zagrożeniom podlegamy.

Jako moderator RR przedstawiłem stan aktualny i aspekty społeczne tak znacznego ruchu modlitwy.

Niejako podsumowaniem Konferencji stał się ostatni wykład przygotowany przez ks. A. Kowalczyka pt. Biblijne spojrzenie na działania organizacji liberalnych w edukacji. Wskazał on na zorganizowane struktury, które działają przeciw normalności, przeciw kulturze i cywilizacji chrześcijańskiej. Można to zilustrować słowami Świat swoje - a my swoje. Świat materialistyczny, zateizowany i antyludzki proponuje destrukcje dla człowieka, my mamy swoje wartości które dają szczęście i wolność ponieważ oparte są na prawdzie. A prawda ta wynika z Ewangelii i wiary. Wcześniej słyszeliśmy to w wykładach naukowych rozpatrujących szczegółowe tematy, a ks. Profesor ukazał to w kontekście cywilizacyjnym i ewangelicznym. I jak się okazuję jest to po prostu oczywiste.

Dla zilustrowania pozytywnych działań na rzecz cywilizacji życia i miłości usłyszeliśmy ostatnie wystąpienie pana Marcina Węc z inicjatywy www.WielkaZmiana.pl czyli inicjatywy która ma na celu zrealizowanie filmu dokumentalnego nt. Mocy modlitwy różańcowej zmieniającej świat.
Tegoroczna Konferencja pokazała nam jak bogate jest środowisko osób zatroskanych o rozwój osobowości młodych ludzi i ochronę ich przed zagrożeniami. Pokazała potencjał intelektualny i naukowy z którego warto i trzeba korzystać.

Bogu niech będą dzięki za tak wspaniałe spotkanie, które jak ufamy będzie miało dalsze błogosławione skutki. Dziękujemy wszystkim który pomogli i wspierali nas modlitwą. Ci z rodziców, którzy przyjechali, przybyli na ta Konferencję nie zawiedli się.
PRZECIW PORNOGRAFII w kulturze i reklamie - protest wobec porno we Wrocławiu
2015-11-20
Stowarzyszenie Twoja Sprawa i wiele innych organizacji podjęło ważny i słuszny protest przeciw bezczelnej obecności i promowaniu pornografii w kulturze.
Poniżej komunikat Stowarzyszenia:
Szanowni Państwo,
Plakat przedstawiający fragment ciała dziewczyny ubranej jedynie w przezroczyste majtki i trzymającej w nich rękę, reklamuje spektakl Teatru Polskiego we Wrocławiu. Z reklamą można zapoznać się TUTAJ. Spektakl jest przeznaczony wyłącznie dla widzów dorosłych, ale obsceniczny plakat umieszczony na licznych nośnikach na ulicach Wrocławia mogą oglądać także dzieci.

Plakat zawiera treści, które naszym zdaniem nie są odpowiednie dla najmłodszych mieszkańców miasta, są przejawem wulgaryzacji przestrzeni publicznej, seksualizacji dzieci, a wreszcie przykładem braku szacunku do rodzin mieszkających we Wrocławiu, szczególnie tych, które starają się chronić wrażliwość swoich dzieci.

Reklama spektaklu – naszym zdaniem – stoi w jawnej sprzeczności z misją społeczną, jaka powinna przyświecać publicznym instytucjom kultury. Warto dodać, że po opublikowaniu tego plakatu na Facebooku, profil Teatru Polskiego został zablokowany przez administratora. Z kolei zgodnie z orzecznictwem Rady Reklamy, billboardy i plakaty umieszczane w przestrzeni publicznej są traktowane jak reklamy skierowane do dzieci.

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanego przez nas listu i wysłania go mailem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, któremu podlega Teatr Polski we Wrocławiu (z kopią do działu marketingu teatru). Wszystko zajmie tylko kilka minut. STS przeciw promocji porno przez wrocławski teatr
Stowarzyszenie Twoja Sprawa


POPIERAMY!

Popieramy też protest przeciw samemu spektaklowi w czasie którego na scenie - pseudoaktorzy porno odtwarzają akty pornograficzne! Nie wolno nam stać z założonymi rękoma wobec takiej brutalizacji życia i kultury w Polsce - przez teatr, który ma w nazwie Polskę!
Poniżej można też złożyć protest przeciw samemu spektaklowi z elementami porno:
STOP porno we wrocławskim teatrze

Módlmy się o uwolnienie Polski od tego typu ekscesów, o nawrócenie sprawców tych działań i o piękno i dobro w polskiej kulturze.
Różaniec Rodziców
Konferencja o zagrożeniach młodego człowieka - zapraszamy do Gdańska !
2015-11-10
Drodzy Rodzice i Animatorzy Róż rodziców, mdlących się za swoje dzieci!
W imieniu organizatorów Konferencji o zagrożeniach duchowych zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku .

W tym roku odbędzie się ona tradycyjnie na Uniwersytecie Gdańskim w budynku Biblioteki głównej w Gdańsku Oliwie w dniach 21-22 listopada. Będzie poprzedzona Mszą św. w Katedrze Oliwskiej w piątek 20 listopada o godz. 18-tej.

Program jest niezwykle bogaty, a zaproszeni goście gwarantują bardzo wysoki poziom merytoryczny. Jest to też często rzadka okazja do bezpośredniej rozmowy i wymiany swoich doświadczeń oraz wysłuchania unikalnych wykładów. Konferencja ma charakter naukowy, ale i popularyzatorski, w związku z czym prezentowane będą przekrojowe tematy dotyczące spraw wychowania i rodzicielstwa.

Hasłem tegorocznej Konferencji jest Kochać i wychowywać. Błędy, skutki, prewencja<, a to przecież w pełni odzwierciedla program formacyjny naszej modlitwy.
Dlatego zachęcamy do licznego udziału osoby z całej Polski i z zagranicy.

Patronat honorowy nad Konferencją przyjęli:
JE Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódż, Metropolita Gdański;
JM Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Bernard Lammek.
Obecność zapowiedział również senator RP Antoni Szymański - wybitny obrońca rodziny.


Program i wszelkie informacje organizacyjne można uzyskać ze strony Konferencji: http://konferencja.rozaniecrodzicow.pl


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa – zgłoszenie można wysłać przez Internet za pomocą formularza ze strony Konferencji za pomocą formularza jw.

Zapraszamy też do wspierania duchowego modlitwą oraz w miarę możności wsparcia materialnego organizacji tej Konferencji. Prosimy też o wysyłanie wiadomości o Konferencji do WSZYSTKICH znajomych i zainteresowanych tematyką – o rozszerzanie informacji na ten temat w swoich środowiskach.

W czasie konferencji będzie można nabyć wiele interesujących pozycji literatury z zakresu poruszanych tematów.
ZAPRASZAMY!

W imieniu organizatorów

Ireneusz Rogala
rozaniecrodzicow.pl

Oktawa Wszystkich Świętych - okazja do odpustu zupełnego -
2015-11-02
W listopadzie, w dniach od 1 do 8, mamy okazję codziennego
uzyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych, gdy pobożnie nawiedzimy cmentarz i równocześnie pomodlimy się w ich intencji.

To wielki przywilej dany nam poprzez Kościół od Boga.
Korzystajmy z niego w miarę możności jak najczęściej.
Dzień Wszystkich Świętych - pokazali nam drogę do Nieba
2015-10-31
Listopad zaczyna się wezwaniem do świętości w naszym życiu. Codziennie o to modlimy się w Różańcu rodziców, aby drogę do świętości w naszym życiu codziennym odkrywać - najpierw dla siebie, a następnie dla dzieci. Nasze dzieci czerpią dobro z nas, mają wzorce postepowania przede wszystkim w nas - rodzicach. W dzień Wszystkich Świętych mamy okazję, aby podsumować swoje życie. To swoisty rachunek sumienia w odniesieniu do rzeczy najważniejszych. Możemy też w sposób szczególny prosić o wsparcie naszych patronów w niebie, również patronów naszych róż, i wszystkich Świętych Bożych.
Potrzebujemy radykalnej decyzji naszego serca, aby ciągle się nawracać, aby pytać swego sumienia, czy dobrze postępuję jako rodzic i weryfikować to w Konfesjonale, na spowiedzi. Prośmy Wszystkich Świętych o wsparcie w naszym życiowym powołaniu do rodzicielstwa, o czystość naszych serc i ich przemianę ku dobremu. Świętość to służenie innym i dobro dla innych w zwykłych sprawach – które z dnia na dzień z roku na rok stają się niezwykłe. Niech realizuje się w naszej codzienności poprzez przebaczenie, nawrócenie i pojednanie w naszych relacjach rodzinnych.

Nasza droga do świętości zanurzona jest w codzienności. W tych zadaniach jakie Bóg stawia przed nami aktualnie. Rok temu pisałem, że niezwykle potrzebna była nasza modlitwa w intencji Synodu Biskupów poświęconego sprawom rodziny. Teraz widzimy jeszcze wyraźniej – potrzeba naszej modlitwy za Biskupów i uczestników Synodu – za biskupów i za kapłanów.
Niezwykle potrzebna jest modlitwa za Polskę, za polityków i o jedność narodu, o to aby rządzący właściwie pojmowali te zadania przed jakimi postawiła ich Opatrzność i aby sprostali wyzwaniom współczesnego świata. Wierzymy, że poprzez modlitwę tak wielu ludzi w Polsce, to Duch Boży kierował Polakami, abyśmy wybierali ludzi sumienia i wartości zdecydowanie katolickich! Tu się realizuje w zdecydowany sposób trzecia intencja naszej modlitwy - o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci.
Nowy Biskup dla Gdańska - ks. Bp. Zbigniew Zieliński przyjął świecenia biskupie w Katedrze Oliwskiej
2015-10-24
Ojciec święty Franciszek mianował ks. prał. Zbigniewa Zielińskiego, proboszcza bazyliki Mariackiej w Gdańsku, biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej. Uroczystość przyjęcia sakry biskupiej odbyła się w dniu 24 października od godz. 18 do 21 tej w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku Oliwie. Święceń udzieli Arcybiskup Gdański Sławoj Leszek Głódź.

Dla nas jest to szczególna radość z racji tego iż w czasie kiedy ks. Biskup Zieliński był w latach 2007-2014 proboszczem parafii Archikatedralnej w Oliwie był również opiekunem Różańca Rodziców i nadał swoisty wymiar formacyjny tej modlitwie.
Ufamy, iż w nowym powołaniu Bóg obdarzy Biskupa Zbigniewa wieloma łaskami i powierzamy jego osobę w naszych modlitwach i w dniu święceń i na całą posługę biskupią.
Październik miesiąc i czas różańcowych zwycięstw!
2015-10-13
Codziennie modlimy się na różańcu za swoje dzieci i dzieci innych rodziców w naszej róży. Codziennie prosimy aby nasze grzechy i zaniedbania nie były im kulą u nogi, aby nasze porażki nie były ich porażkami. Codziennie oddajemy nasze dzieci pod opiekę Maryi, aby prowadziła je do Jezusa. Takie świętobliwe słowa, ale jakże prawdziwe w kontekście rocznicy objawień fatimskich i kolejnej rocznicy Zwycięstwa pod Lepanto!!!
To przecież troje małych dzieci o czystych sercach zatrzymało ateizm w Portugalii. To pokorna modlitwa niewinnych dzieci ale i wiara całych tłumów w obecność Maryi i Jej pomoc pozwoliła na to aby moc Boga się objawiła. Wojna nie dotknęła Portugalii, a rządy masońskie, bezbożne zakończyły się pokojowym oddaniem władzy. To modlitwa Kościoła zjednoczonego pod przywództwem Papieża, za wstawiennictwem Maryi Królowej Różańca Św. przyniosły zwycięstwo nad turecką nawałą, nad przeważającymi siłami floty nieprzyjacielskiej pod Lepanto. A nas w Różańcu Rodziców jest ponad 60 000, i nieustannie przybywa, w całej Polsce i w świecie! Naszą misją jest dawanie nadziei innym poprzez rozszerzanie tej modlitwy.

Potrzebujemy zwyciężać ku dobremu, potrzebujemy modlić się, potrzebujemy czystości serca i wytrwałości w modlitwie. Potrzebny jest różaniec każdego z nas, codziennie. Za nasze dzieci i za ich środowisko wzrastania, za rodziny i relacje w naszych rodzinach. O łaskę wiary i odnawiania oraz umacniania wiary, o łaskę nawrócenia grzeszników i łaskę nawrócenia naszych serc.
Razem ze św. Rodziną, Jezusem, Maryją i Józefem świętym troskamy się o naszą przyszłość, o przyszłość rodzin i naszych dzieci. Modlimy się również za tych którzy pracują na rzecz obrony rodziny przed atakami zła, przed atakami zaplanowanych struktur zła przeciw rodzinie.

Nasza modlitwa niech obejmuje również ten czas przed wyborami parlamentarnymi w Polsce i same wybory. Prośmy Ducha świętego o natchnienia ku dobremu i przemianę serc, o umocnienie szlachetnych i prawych kandydatów i ich zwycięstwo, tak aby rządy w Polsce sprawowali ludzie dobrzy, uczciwi i szlachetni.

Błogosławione dzieci z Fatimy Franciszku i Hiacynto, módlcie się za nami, św. Janie Pawle II, św. Jadwigo Śląska, bł. ks. Jerzy Popiełuszko módlcie się za nami
Papież Rodziny – św. Jan Paweł II.
2015-10-11
Dzień papieski jest jakby przypomnieniem Bożego Ojcostwa i potrzeby obrony rodziny przed zaplanowanymi na wiele lat i realizowanymi działaniami aby ją rozbić i zniszczyć, aby ją wyrugować z życia społecznego.
W liście do rodzin święty Jan Paweł II napisał m. innymi te słowa:
Rodzina bierze początek w miłości, jaką Stwórca ogarnia stworzony świat, co wyraziło się już „na początku”, w Księdze Rodzaju (1,1), a co w słowach Chrystusa w Ewangelii znalazło przewyższające wszystko potwierdzenie: „Tak [...] Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3,16).
Oraz inne:
Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem.
A dalej:
Przysięga małżeńska określa, a zarazem ustanawia to, co jest dobrem wspólnym małżeństwa i rodziny. „Biorę ciebie... za żonę — za męża — i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci”22. Małżeństwo jest szczególną komunią osób. Rodzina — na gruncie tej komunii — ma stawać się wspólnotą osób. Nowożeńcy podejmują to zadanie „wobec Boga i Kościoła” (…)Słowa przysięgi małżeńskiej orzekają o tym, co stanowi wspólne dobro — naprzód małżeństwa, z kolei zaś rodziny. Dobrem wspólnym małżonków jest miłość, wierność i uczciwość małżeńska oraz trwałość ich związku „aż do śmierci”.

Mamy skarby nauczania Św. Jana Pawła II, szczególnie cenne dla nas, teraz gdy rodziny sa tak bardzo atakowane przez cywilizację śmierci, ze wszystkich strony i we wszystkich wymiarach. Dlatego w Różańcu Rodziców modlimy się za dzieci, ale obejmujemy modlitwą również WSZYSTKIE relacje w rodzinie, wszystkich członków rodziny aby wyrastające dzieci w naszych rodzinach doświadczały miłości i dobra. Św. Janie Pawle II, MÓDL SIĘ ZA NAMI!
Różaniec Rodziców się rozwija, rozszerza i powiększa! Maryja zwycięża i pomaga nam zwyciężać nasze słabości!
2015-10-05
Od początku października i już w końcu września obserwujemy ogromny ruch na naszej stronie internetowej. Różaniec rodziców bardzo się rozwija i jest coraz bardziej popularny.
Na początku października otrzymaliśmy wspaniały prezent od dobrych ludzi, mamy kolejną partię obrazków MB Oliwskiej z Aktem zawierzenia. Można je u nas bezpłatnie otrzymać wysyłając większą kopertę z adresem zwrotnym i znaczkami - proszę tylko napisać ile sztuk potrzeba - zachęcam aby zawsze brać zapas – będziemy mogli obdarzyć obrazkami większą ilość osób.
Z popularnością naszej strony wiążą się czasem również kłopoty techniczne - niektóre serwery pocztowe odrzucają mailing z naszej strony. My wysyłamy emaile z tajemnicą i prośbą o potwierdzenie - ale czasem z przyczyn technicznych mogą nie dochodzić (np. wpadają do skrzynki SPAM, lub nawet są odrzucane - dotyczy to ok. 3 % mailingu).
Dlatego istnieje możliwość sprawdzenia i potwierdzenia w zakładce >>Moja róża<< na naszej stronie internetowej. Za kłopoty nie z naszej winy wszystkich przepraszamy!

Prosimy też o modlitwę, aby jak najszybciej została uruchomiona nowa strona internetowa – nad czym prace trwają.
W dzień św. Franciszka otwarcie Synodu o rodzinie!
2015-10-04
Hasło tegorocznego synodu to: //Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym//
Ojciec Święty zawsze podkreślał znaczenie rodziny i małżeństwa, które są podstawową komórką społeczeństwa i Kościoła. Mamy nadzieję i modlimy się o to aby Synod jasno wypowiedział się na temat sakramentalności i świętości małżeństwa. Małżeństwo to nie tylko jakiś ludzki ideał, ale Boży dar. Niektórzy twierdzą, że oblubieńcza relacja między Chrystusem a Kościołem to tylko pewna metafora. Ale zgodnie z nauczaniem Kościoła jest to istotny element sakramentu. Ten Synod jest bardzo ważny dla przyszłości rodziny i Kościoła.

Kościół broni godności człowieka, mającej swe oparcie w Bogu Stwórcy. To Bóg daje nam swoją łaskę i wszystko, co niezbędne, aby osiągnąć szczęście naturalne, a także nadprzyrodzone, w wieczności. To Bóg nadaje sens naszemu istnieniu poprzez obdarowanie nas swoją Miłością i miłością wzajemną w małżeństwie, w rodzinie i w świecie.
Potrzebna jest ta nasza modlitwa, modlitwa rodzicielska, ojców i matek, modlitwa małżonków i dziadków, modlitwa dzieci o czystych sercach. Potrzebna jest modlitwa całych rodzin.

Nie dawajmy się też oszukać mediom które będą starały się skupić uwagę na jakichś pobocznych sprawach, a nie powiedzą o istocie Synodu, o trosce o świętość rodziny i człowieka.

Królowo rodzin, módl się za nami;

Królowo Różańca Świętego módl się za nami.

Królowo świata, módl się za nami;

Święta Rodzino z Nazaretu, módl się za nami;

Jezusie, Maryjo, Józefie święty, módlcie się za nami.

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi