Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Tydzień misyjny wezwaniem do wspierania misji i misjonarzy!
2014-10-20
Rozpoczęliśmy tydzień misyjny w Kościele i w tym czasie szczególnie zachęcamy do entuzjazmu dla misji i wspierania misjonarzy oraz dzieł misyjnych modlitwą, ofiarowanym cierpieniem i pomocą materialną .
Każdy może mieć swoje sposoby wpierania misji
My mamy kilka bliskich nam inicjatyw misyjnych:

Adopcja na odległość i Dzieła misyjne realizowane przez Salezjanów

lub Adopcja na odległość prowadzona przez Zgromadzenie Pallotynów i Siostry Pallotynki

Innym wielkim dziełem, które prowadzą na Białorusi księża Michaelici z Polski jest budowa
Centrum Pastoralnego w Gatowie k/ Mińska

Są jeszcze znani ze swej pracy misyjnej WERBIŚCI i możliwość zamówienia Mszy św. Wieczystych za konkretne osoby z przeznaczeniem ofiar w intencji Misji .

I jeszcze innym jest wspieranie Sióstr Karmelitanek modlących się w intencjach misyjnych - polecam gorąco m. innymi
Siostry Karmelitanki z Ełku - często wspierające nas swą modlitwą.
Szerzymy Różaniec również w materiałach formacyjnych! - akcja dobra na PAŹDZIERNIK
2014-10-15
Jeśli chcemy docierać z dobrą nowiną, ze świadectwem o łaskach płynących z modlitwy różańcowej, rozszerzajmy również dostępność Miesięcznika Różaniec w naszych parafiach. Wszędzie tam, gdzie nie ma w parafii dostępnego Różańca można zaproponować proboszczowi jego wprowadzenie do dostępnej prasy katolickiej. Można stać się jego apostołem i promotorem, Jak to zrobić?
Krok 1 - uzgadniamy z ks. proboszczem żeby pozwolił dostarczać Różaniec do parafii w ilości np. 10 lub 20 szt + 1 szt. dla ks. proboszcza
Krok2 - Zamawiamy u sióstr Loretanek tą ilość z prośbą o możliwość zwrotu gdyby większa ilość się nie sprzedała. Ale 10 - 20 szt. powinno pójść.
Krok 3 - Dostarczamy księdzu przed pierwszą niedzielą miesiąca i doglądamy aby zawsze był dostępny. Po sprzedaniu rozliczamy się i z księdzem i z Wydawnictwem. Na początku warto wyłożyć swoje pieniądze na pierwsze zamówienie (jeśli jest taka możliwość) aby Siostry nie czekały na przelew.
Po 3-4 miesiącach stanie się to w parafii zwyczajem. A nakład może pójść nieco w górę.

Taki sam manewr dokonujemy z Aniołem Stróżem oraz kwartalnikiem Królowa Różańca świętego,,

To nasz parafialny apostolat materiałów formacyjnych o różańcu oraz dla dzieci.
Proszę o przekazanie informacji do nas jeśli ktoś takie działanie zrealizuje i jak poszło, aby dzielić się doświadczeniami!

TU MOŻNA ZAMÓWIĆ RÓŻANIEC .

TU MOŻNA ZAMÓWIĆ ANIOŁA STRÓŻA .


TU MOŻNA ZAMÓWIĆ kwartalnik Królowa Różańca Świętego, ,A TU MOŻNA ZAMÓWIĆ WARTOŚCIOWE KSIĄŻKI
.

SURSUM CORDA! Działajmy z determinacją!
Październik miesiącem zwycięstw różańcowych!
2014-10-14
Tegoroczny październik pokazuje ogromną potrzebę modlitwy za dzieci i mobilizację wielu środowisk i rodziców. Róż przybywa niemal co dnia raz jedna, innym razem kilka. Wielu mówi i szerzy różaniec rodziców – tą potrzebę ochrony duchowej i obdarowania modlitwą swoich dzieci. Mówią i świadczą bo sami otrzymali pomoc, wsparcie i pokój serca! Jest nas już niemal 52 tysiące rodziców! A samych animatorów Róż rodziców jest ok. 1500!
W 97 rocznicę objawień fatimskich, 13 X 2014r. w Gdańsku Żabiance w sanktuarium MB Fatimskiej odbyło się diecezjalne spotkanie Żywego Różańca. Przepięknie oprawiona Msza święta, koncelebrowana przez kilkunastu kapłanów wraz z księdzem biskupem Wiesławem Szlachetką poprzedzona została procesją różańcową wśród bloków osiedla. Z modlitwą, śpiewami, odmawianiem różańca i świecami prowadzona przez Krzyż i Poczty Sztandarowe. To napawa wielkim entuzjazmem i optymizmem, że tysiące ludzi chce się modlić i wspólnie dawać świadectwo swego przywiązania i zaufania do Boga i Maryi.
Szczególne podziękowania należą się Siostrom Loretankom, które przyjechały z Warszawy, aby dać świadectwo miłości do Maryi, zwycięskiej mocy Różańca świętego i pokazać bogactwo materiałów formacyjnych przez siebie przygotowywanych!
W październiku koniecznie należy pamiętać o dokonaniu prenumeraty miesięcznika RÓŻANIEC
TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ RÓŻANIEC .
TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ ANIOŁA STRÓŻA .


TU MOŻNA ZAMÓWIĆ WARTOŚCIOWE KSIĄŻKI
.SURSUM CORDA!
Rocznica objawień fatimskich okazją do nawrócenia nawet dla największych grzeszników!
2014-10-13
Objawienia w Fatimie zakończyły się spotkaniem wielkiej rzeszy osób. W tłumie byli wierzący i niewierzący. Byli ludzie Kościoła i żołnierze oraz żandarmi mający za zadanie w jakiś sposób przeciwdziałać wydarzeniom. Byli również masoni i ateiści chcący wydrwić i wyśmiać naiwną wiarę >>pospólstwa<<.
Tymczasem tchnienie Łaski Bożej zmieniło wszystkie serca i zmieniło historię Portugalii, a także w jakiejś mierze historię całego świata. Maryja prosiła dzieci o modlitwę w intencji nawrócenia grzeszników, o modlitwę i o ofiarowanie umartwień i cierpienia. A Bóg potwierdził to wielkim i zupełnie wszystkich zaskakującym cudem >>SPADAJĄCEGO SŁOŃCA<<. Nikt z obecnych nie miał wątpliwości, że to cud ręką Bożą uczyniony, osobę Maryi wynoszący w chwale! Łaska Boża jest dla każdego z nas!
Te prośby Matki Bożej są nadal aktualne i skierowane do każdego z nas!

Rocznica Fatimy to dla nas szczególne wezwanie do modlitwy i ofiarowania cierpienia za grzeszników zatwardziałych, zwłaszcza tych którzy aktywnie zwalczają Kościół i wszelkie normalne wartości ludzkie. To dla nas również okazja do uproszenia łask i własnego nawracania się oraz umocnienia wiary.
Bądź pozdrowiona Panno Maryjo i módl się za nami.

Dzień Papieski! Powiedz o żywym pomniku św. Jana Pawła II innym.
2014-10-12
Czy można pamiętać o naszym św. Janie Pawle II częściej niż raz, kilka razy w roku? Na przykład codziennie?
Jako „żywy pomnik” zbudowany naszemu świętemu można traktować Różaniec Rodziców.

Pamiętamy zawołanie św. Jana Pawła II: „Totus Tuus Maryjo”. Pamiętamy jak nasz Papież ukochał modlitwę różańcową, jak ubogacił Różaniec tajemnicami światła i zachęcał do odmawiania tej modlitwy. Widzieliśmy, jak wiele różańców wręczył w czasie licznych audiencji w Watykanie i podczas swoich pielgrzymek. Pamiętamy też, jak bardzo kochał dzieci i młodzież, z jaką troską się o nich wypowiadał.
Rodzice modlący się za swoje dzieci na Różańcu oddają swoje dzieci pod opiekę Maryi – najlepszej Matki.
„Żywy pomnik” św. Jana Pawła II jakim może być Różaniec Rodziców – to wypełnienie prośby naszego Papieża do Polaków, aby modlili się na różańcu a jednocześnie oddanie hołdu i podziękowania Papieżowi Polakowi za cały Jego pontyfikat, za wszystko co zrobił dla Polski, Polaków i całego świata.
Dlatego dziś w dniu papieskim zachęcamy do podzielenia się wiadomością o tym żywym pomniku z innymi!
Królowo Różańca Świętego - módl się za nami!
2014-10-07
Każdego dnia oddajemy Ci Maryjo cześć i pozdrawiamy z miłością. Ufamy w obronę Twej modlitwy i opieki Maryjo!
Prosimy za siebie, za swoich bliskich, za Polskę i o pokój na świecie. W łączności z papieżem Franciszkiem prosimy w intencji rodzin i o najlepsze owoce synodu biskupów nt. rodziny.
Ty Maryjo jesteś tak blisko nas i tak nam bliska, Ty ukazujesz Jezusa i jak matka za rękę nas bierzesz aby do Niego doprowadzić! Ty królujesz w tylu sanktuariach w Polsce, zapraszaj wszystkich do siebie i pociągaj! Dziękujemy CI za wszystkie łaski!
Ogólnopolska modlitwa w intencji praw rodziny i ochrony życia - 3-4 października!
2014-10-02
Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Z wielkim niepokojem obserwujemy, nasilającą się w ostatnim czasie, aktywność skrajnie lewicowych środowisk, które forsują w Parlamencie rozwiązania prawne uderzające w prawo do życia każdego człowieka od chwili poczęcia, a także naruszające autonomię rodziny i jej niezbywalne prawa, w tym prawo do wychowania dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że środowiska te dysponują potężnymi środkami, zarówno finansowymi jak i propagandowo-politycznymi. Naszą odpowiedzią, oprócz czynnie wyrażanego sprzeciwu obywatelskiego i działalności edukacyjnej, powinna być żarliwa modlitwa w obronie fundamentów, na których zbudowana jest nasza cywilizacja.
Apelujemy o organizowanie i włączenie się w modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w nocy z 3 na 4 października (proponujemy rozpoczęcie czuwania o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim i zakończenie poranną Mszą Św.). W czasie czuwania zanośmy prośby o powstrzymanie szczególnie niebezpiecznych projektów ustaw i rozwiązań, godzących w prawo do życia i prawa rodziny:
• projektu ustawy legalizującej procedurę „in vitro”, uderzającej zarówno w prawo do życia od momentu poczęcia jak i w sposób poważny naruszającą godność osoby ludzkiej;
• projektu ustawy ratyfikującej Konwencję Rady Europy ws. przemocy wobec kobiet, uderzającej w prawa rodziny i będącej w swej istocie zobowiązaniem do przyjęcia rozwiązań prawno - społecznych opartych o ideologię gender;
• demoralizacji młodego pokolenia poprzez narzucanie permisywnej edukacji seksualnej typu B dzieciom i młodzieży.
Z radością informujemy, że inicjatywę tę podejmują już obrońcy życia w wielu miejscach w całej Polsce, w tym m.in.: w Częstochowie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie, Gdańsku i wielu innych miejscowościach.
Apelujemy do wszystkich obrońców życia i ludzi dla których przyszłość naszej Ojczyzny jest sprawą ważną, o włączenie się w tę, tak potrzebną inicjatywę modlitewną.
Niniejsza inicjatywa modlitewna zyskała aprobatę i poparcie Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski Księdza Biskupa Jana Wątroby.
Niech szczególną zachętą do włączenia w tą modlitwę będą słowa św. Jana Pawła II zapisane w encyklice „Evangelium vitae”: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”.
Za Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Paweł Wosicki, prezes
Antoni Szymański, wiceprezes
Antoni Zięba, wiceprezes
Anna Dyndul, sekretarz
Piotr Zajkowski, członek zarządu
Zbliża się październik - miesiąc naszej Królowej Różańcowej! Czas szczególnej łaski!
2014-09-25
To dobry czas aby podziękować za wszelkie łaski, aby dzielić się świadectwem opieki Maryi. Dlatego zachęcam do nadsyłania świadectw działania modlitwy Różańca rodziców w waszych rodzinach i w losach waszych dzieci.

To jest również właściwy czas aby zadbać o rozwój swojej formacji, a z pewnością pomocne będą w tym pisma różańcowe i inne wydawnictwa:

TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ RÓŻANIEC

TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ ANIOŁA STRÓŻA

ORAZ ZAMÓWIĆ WARTOŚCIOWE KSIĄŻKI.

Zachęcam gorąco do nabywania i prenumeraty kwartalnika
KRÓLOWA RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO,
,
którego najnowszy numer właśnie otrzymałem. Jest w nim bardzo wiele świadectw nt. owoców modlitwy różańcowej i nowenny pompejańskiej. To jakby pomocna dłoń Maryi do nas wyciągnięta.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z serią wydawniczą
NOWE PORTRETY ŚWIĘTYCH.
To seria ośmiu książek w których we współczesny sposób opisane są ogromnie interesujące losy mniej i bardziej znanych Świętych Kościoła. To wspaniała lektura i świetna propozycja na prezenty, np. pod choinkę lub z okazji imienin.

WARTO SKORZYSTAĆ!
-------------------------------
Zagrożenie ratyfikacją Konwencji która pod pozorem ochrony kobiet wprowadza GENDER !
2014-09-24
Z uwagi na wprowadzenie do porządku najbliższych obrad Sejmu (24-26.09.2014 r.) ustawy wprowadzającej ideologiczną Konwencję Rady Europy o przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, otrzymaliśmy informację o liście skierowanym do Marszałka Sejmu przez organizacje kobiece i prorodzinne, z wnioskiem o pilne spotkanie przedstawicieli tych ogólnopolskich organizacji z Marszałkiem Sejmu RP.

Sejm zmierza do pilnej ratyfikacji tej konwencji, chociaż nie była ona konsultowana ze społeczeństwem, w tym z organizacjami prorodzinnymi. Konwencja ta mimo zbliżającego się drugiego czytania ustawy ratyfikującej nie była nawet skierowana do Sejmowej Komisji Polityki Społecznej oraz Sejmowej Komisji Edukacji celem zasięgnięcia ich opinii, choć jej treść dotyczy obszaru działania tych komisji.
Autorzy listu do Marszałka Sejmu wnoszą o wycofanie ustawy ratyfikacyjnej z najbliższych obrad Sejmu, skierowanie jej do właściwych komisji sejmowych, spotkanie oraz przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych.

Wszystkie niezależne opinie wskazują iż jest to wyjątkowo szkodliwa regulacja prawna, która uderza przede wszystkim w dobro rodziny i tradycyjne wartości obecne w polskim Narodzie! W czasie posiedzenia Sejmu widać wyraźnie złą wolę rządu w przygotowaniu informacji i wprowadzaniu konwencji. A sekretarz Stanu w Kancelarii PRM M. Fuszara cynicznie wskazuje jakoby miała ona wręcz służyć rodzinie! Posunęła się ona w swej hipokryzji nawet do wykorzystania wypowiedzi św. Jana Pawła II dla uzasadnienia wprowadzenia antychrześcijańskiej konwencji! Ciekawe że nie podąża za całością nauczania św. Jana Pawła II

POTRZEBNA JEST NASZA MODLITWA I PILNE ZAANGAŻOWANIE W STOSUNKU DO POSŁÓW KTÓRZY REPREZENTUJĄ NASZE REGIONY!

Dlatego wzywamy wszystkich rodziców do modlitewnego szturmu do Nieba, przez pośrednictwo Maryi i wszystkich naszych patronów, z głęboką troską o przyszłość naszych dzieci , rodzin i Polski, aby Bóg uchronił nas od tego zagrożenia!

TU MOŻNA PODPISAĆ PETYCJĘ PRZECIW RATYFIKACJ GENDEROWEJ KONWENCJI .

---------------------------------------
Zagrożenie gender realne, ale na szczęście nieco odsunięte w czasie ! Potrzeba stałej aktywności
2014-09-11
Drugie czytanie ustawy upoważniającej do ratyfikacji ideologicznej Konwencji RE o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zostało usunięte ze środowego (10.09.) porządku obrad Sejmu!
To tylko chwila na wzmożenie naszych zabiegów o usunięcie tego szkodliwego projektu z polskiego życia publicznego.

Im więcej słyszymy rzetelnych analiz tym bardziej widać jak bardzo szkodliwy jest to program ukryty pod pretekstem ochrony kobiet przed przemocą.
Apelujmy nadal do posłów i nieustannie się módlmy w intencji odsunięcia tego i innych zagrożeń normalnego wzorca życia społecznego i modelu rodziny w Polsce.!

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi