Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Nie szydzę z wiary, nie popieram aborcji – protest przeciw kampanii empiku z udziałem satanisty i aborcjonistki.
2014-11-28

Kochani rodzice, w czasie gdy przygotowujemy się do Świąt Narodzenia Pańskiego, różne instytucje próbują z tego zrobić jarmarczną okazję do kupowania i sprzedawania. Przeciw takiemu instrumentalnemu traktowaniu Świąt wypowiedział się ostatnio Arcybiskup H. Hoser wskazując na zachowanie sieci empik.
Nie wolno nam dopuścić aby ci, którzy korzystają z naszych pieniędzy, z naszej chęci podzielenia się radością w okresie świątecznym sprowadzili święta do bezmyślnego procesu kupowania prezentów, a do tego promowali wartości radykalnie sprzeczne z duchem tych Świąt poprzez zatrudnianie satanisty czy też zadeklarowanej aborcjonistki chwalącej się swoimi poczynaniami.
Dlatego zachęcamy do osobistego włączenia się do protestów organizowanych przez różne gremia. W Internecie protest jest zorganizowany przez sprawdzoną organizację CITIZEN GO i można w nim wziąć udział wchodząc na zamieszczony poniżej link:
http://citizengo.org/pl/swiatecznych-zakupow-nie-robie-w-empiku-podpisz-protest.

Robienie zakupów w empiku jest w tej sytuacji w jakiejś mierze finansowaniem satanizmu, satanisty i aborcjonistki. Jest jakimś współudziałem w złu jakie te osoby promują swoimi wypowiedziami i postawami.

Sam niewydarzony pomysł takich kampanii przez empik oraz reakcja po pierwszych protestach wskazują na niezrozumienie jak bardzo jest on zły i jak nie pasuje do polskiej kultury i do polskiego społeczeństwa.
O ojcostwie w Gdańsku - zapraszamy na rekolekcje do domu św. Maksymiliana w Gdańsku
2014-11-26
W imieniu o. Pawła oraz prowadzących rekolekcje ZAPRASZAMY wszystkich chętnych i potrzebujących na rekolekcje dotyczące ojcostwa.
Dom Pojednania i Spotkań im. św. Maksymiliana Marii Kolbego
w Gdańsku www.dmk.pl

zaprasza

28 - 30 listopada 2014

na

Rekolekcje dla wszystkich, które poprowadzą GRZEGORZ GÓRNY

i o. dr ROBERT ZBIERAŃSKI OFM Conv.

Temat: O najważniejszej relacji ojciec - dziecko

Ojcostwo Boga jest miejscem, w którym człowiek może odnaleźć swoją wartość i siłę. Droga wiary trwająca całe życie jest drogą poznawania Boga Ojca przez wieź z Jezusem Chrystusem – Synem Ojca. Ikoną tej pierwotnej relacji jest naturalna więź dziecka z ojcem. W niej wzrasta poznanie dobrego Boga oraz własnej tożsamości i wartości. To tu buduje się siła i odwaga w działaniu. Doświadczenia grzechu zaciemniają jednak obraz dobroci Bożej w miłości ojcowskiej. Dlatego potrzebne jest oczyszczeni i nowe odczytanie tego obrazu – przyjęcie miłości ojcowskiej.

Na naszych rekolekcjach, gdzie będzie czas na katechezę i medytację biblijną, na spotkanie oraz modlitwę: Msze świętą, Sakrament Pokuty, adorację, modlitwę błogosławieństwa.

Proszę o zabranie ze sobą Biblii.

Cele:

pomoc w osiągnięciu zrozumienia Twojej relacji z ojcem

poznanie czym są więzy duszy i jaki mają wpływ na obecne życie

poznanie źródła trudności w relacjach

określenie wpływu ważnych wydarzeń na postawy, decyzje i zachowania

odkrywanie miłości, szacunku i akceptacji dla siebie

wejście na drogę wdzięczności za życie

Dla kogo?

Rekolekcje skierowane są do wszystkich, którzy nie odkryli jeszcze własnej godności i wartości w sercu Boga Ojca, ale chcą iść drogą przyjmowania i dawania daru życia.

ZAPISY:

telefonicznie: +48 609 113 117

e-mail: biuro@dmk.pl


Prowadzą:

o. dr Robert Zbierański OFM Conv., franciszkanin, pedagog, duszpasterz franciszkańskiej wspólnoty akademickiej w Gdańsku, prowincjalny moderator Ruchu Światło-Życie, zastępca dyrektora Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego.

red. Grzegorz Górny: mąż Angeliki Korszyńskiej-Górny (2 Tm 2,3), ojciec pięciorga dzieci; dziennikarz, pisarz, eseista, publicysta, reporter, autor filmów dokumentalnych, producent filmowy i telewizyjny; współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalnika Fronda (w l. 1994-2005 
i 2007-2012 roku). W l. 2005–2006 redaktor naczelny tygodnika Ozon. Autor m.in. zbiorów esejów pt. „Demon Południa” i „Anioł Północy”; felietonów miesięcznika W Drodze (2003-2009) wydanych w zbiorze pt. „Między matriksem a krucyfiksem”; tekstów albumów pt. „Ufam. Śladami siostry Faustyny”, „Ufający. Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”, „300 lat wytrwałości”, „Dowody Tajemnicy” oraz „Świadkowie Tajemnicy” nagrodzonej Feniksem 2013 (wyd. w USA pt. „Witnesses to Mystery”); zbioru wywiadów pt. „Jednostki specjalne” (m. in. z kard. Josephem Ratzingerem i Viktorem Orbánem); zbioru reportaży pt. „Ludzie z Doliny Śmierci”; książek „Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów przed Zagładą” oraz „Zbrodnia i medycyna”.

Rekolekcje rozpoczynają się w piątek kolacją o godz.18.00, a kończą w Niedzielę obiadem o godz. 14.00.

Pokój i dobro!
o. Piotr Pliszka OFM Conv.
Dyrektor Domu Pojednania i Spotkań
im. św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. Świętej Trójcy 4
80-822 Gdańsk
tel. +48 508 44 22 89
dyrektor@dmk.pl
www.dmk.pl


Zagraj w >>Misję<< i poznaj tajniki bycia liderem - gra planszowa o Jezuitach!
2014-11-25
Ze strony Gościa Niedzielnego dowiedziałem się o najnowszej grze planszowej o Jezuitach - MISJA.
Napisano tam m. innymi:
>>Gra planszowa "misja" to pierwsza jezuicka planszówka. Wcielasz się w jedną z czterech postaci (Ignacy Loyola, Franciszek Ksawery, Stanisław Kostka lub papież Franciszek) i uczysz, na czym polega prawdziwe przywództwo. Władza nie jest celem samym w sobie, ale środkiem do osiągnięcia celu - wspaniałej wizji świata. Gracze rozwijają infrastrukturę na terenie miasta, budują szpitale, szkoły i uniwersytety, wspierają biednych, a także prowadzą misje zakonu. Wszystko to osadzone w kontekście burzliwej i zaskakującej historii Towarzystwa Jezusowego.

Jako że gra jest przeznaczona dla 2-6 graczy to może być ciekawy prezent dla całej rodziny!
więcej na stronie www.gramisja.pl
Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie… - tylko trzeba w to uwierzyć! I warto w to uwierzyć!
2014-11-23
Na koniec roku liturgicznego obchodzimy w Kościele święto Chrystusa Króla. Jakie to ma dla mnie znaczenie?! Każdy z nas powinien sobie zadać pytanie, jakie znaczenie dla mojego życia, dla mojej rodziny, dla moich bliskich ma to że Jezus zwyciężył śmierć, że otworzył dla nas perspektywę zbawienia umierając za nas, za ciebie i za mnie , na krzyżu? Jakie ma znaczenie, że istnieje Jego Królestwo i On jest Królem?

Uczciwa odpowiedź na to pytanie prowadzi do kratek konfesjonału i do modlitwy. Prowadzi do otwarcia na źródła łaski jakie mamy w Kościele, prowadzi do sakramentów które nas leczą, oczyszczają i uzdalniają do jedność z Bogiem. Uzdalniają nas do przekroczenia swoich słabości w relacjach z innymi i zapraszają do stołu Pańskiego.

Wielkim skarbem jest dla nas rodziców droga Różańca Świętego prowadzącego nas w rodzicielstwie poprzez życie Świętej Rodziny. Ufnie, poprzez wstawiennictwo Maryi i Świętych, powierzamy siebie i nasze rodziny Bogu, wierząc że On jest źródłem miłości i wszelkiego Ojcostwa.
On jest rozwiązaniem naszych problemów i problemów naszych dzieci. On nas może poprowadzić w prawdzie i otoczyć opieką. On jest źródłem pociechy nawet w największej tragedii. On jest dobry i chce nam dobra udzielać!

W to Święto dziękujemy Bogu przez Chrystusa Króla, Pana i Zbawiciela za wszelkie dobro jakiego w tym roku doświadczyliśmy. Dziękujemy za łaski, które sobie uświadamiamy i za te których nawet nie jesteśmy świadomi. Dziękujemy za łaskę modlitwy, za Różaniec Rodziców, za pojednane rodziny i ochronione od zła dzieci, dziękujemy za każde zwycięstwo nad naszą słabością i grzechem i za każdy sakrament pojednania.

Bądź uwielbiony Boże Ojcze i błogosławiony, bądź uwielbiony i błogosławiony Chrystusie – Panie, Królu i Zbawicielu, bądź uwielbiony Duchu Święty, który nas oświecasz i prowadzisz do świętości.
Bądź uwielbiony Boże w Twoich Świętych, w Maryi, którą nam dałeś za matkę. Bądź uwielbiony w przykładzie wszystkich Świętych, za św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII, za bł. Ks. Jerzego, za bł. Karolinę Kózkównę. Bądź uwielbiony Boże w Kościele świętym!

Wspominamy lilię czystości, bł Karolinę Kózkównę
2014-11-18
Karolina urodziła się w podtarnowskiej wsi Wał-Ruda 2 sierpnia 1898 r. jako czwarte z jedenaściorga dzieci. Jej rodzice posiadali niewielkie gospodarstwo. Wzrastała w atmosferze żywej i autentycznej wiary, która wyrażała się we wspólnej rodzinnej modlitwie wieczorem i przy posiłkach, w codziennym śpiewaniu Godzinek, częstym przystępowaniu do sakramentów i uczestniczeniu we Mszy także w dzień powszedni. Ich uboga chata była nazywana "kościółkiem". Krewni i sąsiedzi gromadzili się tam często na wspólne czytanie Pisma świętego, żywotów świętych i religijnych czasopism. W Wielkim Poście śpiewano tam Gorzkie Żale, a w okresie Bożego Narodzenia - kolędy. Od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem - modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. W 1906 roku rozpoczęła naukę w ludowej szkole podstawowej, którą ukończyła w 1912 roku. Potem ...
Wybieramy Polskę samorządową katolicką!
2014-11-10
Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania....

św. Jan Paweł II, papież
\
Listopad zaczął się dla nas wszystkich wielkim wezwaniem do świętości w naszym życiu. Po to modlimy się w Różańcu rodziców, aby drogi świętości odkrywać - najpierw dla siebie, a następnie dla dzieci. W trzeciej intencji ogólnej modlimy się o dobre środowisko wzrastania naszych dzieci. To środowisko będą kształtować między innymi wybrani 16 listopada samorządowcy.
Dlatego niezwykle potrzebna jest teraz modlitwa za Polskę, za polityków i o dobrych polityków.

O dobry samorząd, który będzie wspierał normalne rodziny i tradycje polskie i katolickie, który będzie się przeciwstawiał wszelkiej abberacji.
Tegoroczny listopad to okazja do świętowania Niepodległości m. innymi właśnie poprzez wybory przedstawicieli do władz samorządowych. Niech kieruje nami Duch Boży abyśmy wybierali ludzi sumienia i wartości zdecydowanie katolickich!
Oktawa Wszystkich Świętych - wierzę w świętych obcowanie, Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
2014-11-02
W tym czasie w sposób szczególny wspominamy naszych zmarłych, bliskich, z rodziny i przyjaciół. W Oktawie modlimy się ZA ICH DUSZE O NIEBO. Nawiedzając pobożnie cmentarz i modląc się w intencji zmarłych możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać dla nich Odpust Zupełny!

Nasza modlitwa i ofiarowanie odpustu za duszę zmarłej osoby w tym czasie ma szczególną wartość.
Polecamy w modlitwie wszystkich zmarłych rodziców i zmarłe w ciągu ostatniego roku dzieci, za które się modliliśmy.

Nasza modlitwa może pomóc wielu osobom potrzebującym pogodzenia się z samym sobą i z wolą Opatrzności Bożej.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!
Taki duży i taki mały może Świętym być!
2014-11-01
W Niebie bal, radość i życie. W dzień Wszystkich Świętych dziękujemy Bogu za ich opiekę i wstawiennictwo. I dziękujemy Bogu za każdy okruch dobra i piękna jakim poprzez Świętych obdarzył swój Kościół.
Ze św. Janem Pawłem II na kremówkach i w zabiegach o wolność człowieka, o życie nienarodzonych i dobro normalnych rodzin.
Z Bł. Ks. Jerzym Popiełuszko w intencji Ojczyzny i o godność każdego człowieka. Ze św. Augustynem o Boga w ludzkich sercach. Ze św. Franciszkiem za każdego ubogiego i w intencji przyrody.
Z Maryją o wspomożenie każdego grzesznika, który się nawraca i tego który chce się nawrócić,
Ze św. Stanisławem Kostką za młodzież w Polsce i na świecie. Z bł. Wincentym Kadłubkiem o piękno polskiej Kultury. Ze św. Andrzejem Bobola o pojednanie Kościołów wschodnich z Katolickim.
Ze św. Anną i Klarą, ze św. Barbarą o bezpieczeństwo i Jadwigą o wszystkich studentów i profesorów uczelni. Ze św. Benedyktem za Europę, że św. Ignacym z Loyoli w obronie Papieża.
Ze św. Dominikiem o czystość wiary z różańcem w ręku.
Ze św. Maksymilianem i św. Apostołami,

A przecież ich nie wyliczymy tutaj z całą plejadą cnót ukazywaną i praktykowaną w życiu.

Z nimi wszystkimi chcemy walczyć o dobro w tym życiu aby w przyszłym świętować te zwycięstwa jakie w końcu uda się odnieść.
Wszyscy Święci módlcie się za nami!
Koniec października - 31.X - okazja do dziękowania, a nie halloween!
2014-10-30
Jak co roku miesiąc październik stał się wielką okazją do wejścia w głębię modlitwy różańcowej. W tym miesiącu szczególnie wiele na różańcu uprosić można, a również podzielić się świadectwem z osobami potrzebującymi pomocy duchowej.

Różaniec staje się w jakiś sposób fenomenem polskiej duchowości, on prowadzi nas do włączania się w życie kościoła. W tym roku do Różańca rodziców w samym październiku przystąpiło ponad tysiąc osób!
Różaniec zaprasza przede wszystkim poprzez prostotę, głębię i dostępność dla każdego – ale również poprzez łaski wylewane strumieniami na modlących się wiernych.
Różaniec bardzo często staje się pierwszym lub jednym z pierwszych kroków nawrócenia.

Dlatego, gdy odwiedzą nas dzieci nieświadome roli swojego udziału w halloween, zaprośmy je do jednej dziesiątki różańca za zmarłych z rodziny. Niechaj to będzie tajemnica Zmartwychwstania, znak zwycięstwa nad śmiercią! Dajmy im szansę i bądźmy na to od razu przygotowani!
APEL STOP PROMOCJI OKULTYZMU! - PILNE!
2014-10-27
ZAMIESZCZAMY WAŻNY APEL I INFORMACJĘ ABY ZASTOPOWAĆ OKULTYZM, W OBECNYM CZASIE ZAWŁASZCZA tzw. HALLOWEEN

Ze względu na coraz szerszą promocję okultyzmu i magii w środkach społecznego przekazu odbywającą się z okazji tak zwanego „święta Halloween” jako Diecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt – zwracam się do Dyrekcji Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczycieli, Katechetów i przede wszystkim Rodziców o zatrzymanie fali propagowania ideologii obcej chrześcijaństwu.

W tym czasie kiedy Kościół przygotowuje się do obchodów Uroczystości Wszystkich Świętych w Szkołach i Placówkach Oświatowych odbywają się zabawy i apele związane z pogańskimi obchodami święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Jest to tym bardziej karygodne, że uczestniczą w tym niczego nieświadome dzieci, które zachęca się w myśl poznawania innych kultur do przebierania za upiory, wiedźmy i opływające krwią straszydła. Taka postawa dla nieukształtowanego dziecka może być przyzwoleniem i bezkrytycznym otwarciem na okultyzm i magię.

Twórca współczesnego satanizmu Anton Lawey w swojej książce „Biblia Szatana”, która stała się instruktarzem dla współczesnych grup satanistycznych i okultystycznych – napisał, że noc z 31 października na 1 listopada jest największym świętem lucyferycznym. Nikt z nas nie chce przecież świadomie popularyzować satanizmu. Pamiętajmy że w tą noc dokonuje się według kronik policyjnych najwięcej aktów ofiarowania i poświęcenia ludzi (zwłaszcza niemowląt) i zwierząt siłom osobowego zła.

Kościół w swoim nauczaniu opartym na Bożym Objawieniu przestrzega przed angażowaniem się w jakiekolwiek formy okultyzmu i magii. Uczynił to w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punktach 2116 i 2117, w Nocie Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Toskanii na temat magii i demonologii (Florencja, 1 czerwca 1994 r.) oraz w dokumencie przygotowanym wspólnie przez dwie komisje i dwie kongregacje Stolicy Apostolskiej: „Jezus Chrystus dawcą wody żywej” (Watykan, 3 lutego 2003 r.).

Wielu Biskupów zaniepokojonych fascynacją okultyzmem wydało na ten temat oświadczenia, między innymi Biskup Włocławski Wiesław Mering ubolewając, że w ostatnich latach przeżywanie uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest zakłócane przez satanistyczny Halloween. „Co będzie z obecnym pokoleniem, czy nauczymy go szacunku do zmarłych?” – pytał hierarcha dodając, że „jeszcze nie tak dawno pierwsze dni listopada kojarzyły nam się z zadumą, modlitwą, przemierzaniem wielu kilometrów, aby nawiedzić mogiły bliskich a dziś ta tradycja zanika (…) Sataniści w dniu 1 listopada najbardziej szydzą sobie z świętości, odprawiają czarne msze, bezczeszczą ciała zmarłych – dodał. Hierarcha zaapelował do rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby świadectwem swojego życia uczyli szacunku do zmarłych, cmentarzy, miejsc świętych. – „Nawet najbardziej niewinna zabawa z dynią, kościotrupem, czy trumną jest szalenie niebezpieczna” – przestrzegał Biskup Mering. Swoją homilię zakończył stwierdzeniem, że „nie da się dwom panom służyć, Bogu i bestii. Dla chrześcijanina rytmem życia są Jezusowe błogosławieństwa”. (Homilia na Uroczystość Wszystkich Świętych, Katedra Włocławska 1 listopada 2007 r.)

Konferencje Episkopatów, np. w Anglii i Walii zachęcają do stworzenia w tym czasie alternatywy: przebierania się za świętych z różnych krajów, aby pokazać chrześcijańską radość życia, a nie okultystyczną fascynacje śmiercią. Na koniec warto wspomnieć słowa Gdańskiego Kuratora Oświaty, który zachęca do kultywowania rodzimych tradycji, a nie obcych ideologii (List z 20 października 2009 r. – odpowiedź na zapytanie Diecezjalnego Duszpasterza Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt w sprawie organizowania obchodów Halloween w szkołach)

/-/ Ksiądz Grzegorz Daroszewski
Diecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin
zagrożonych działalnością sekt, GDAŃSK

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi