Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Koniec października - 31.X - okazja do dziękowania, a nie halloween!
2014-10-30
Jak co roku miesiąc październik stał się wielką okazją do wejścia w głębię modlitwy różańcowej. W tym miesiącu szczególnie wiele na różańcu uprosić można, a również podzielić się świadectwem z osobami potrzebującymi pomocy duchowej.

Różaniec staje się w jakiś sposób fenomenem polskiej duchowości, on prowadzi nas do włączania się w życie kościoła. W tym roku do Różańca rodziców w samym październiku przystąpiło ponad tysiąc osób!
Różaniec zaprasza przede wszystkim poprzez prostotę, głębię i dostępność dla każdego – ale również poprzez łaski wylewane strumieniami na modlących się wiernych.
Różaniec bardzo często staje się pierwszym lub jednym z pierwszych kroków nawrócenia.

Dlatego, gdy odwiedzą nas dzieci nieświadome roli swojego udziału w halloween, zaprośmy je do jednej dziesiątki różańca za zmarłych z rodziny. Niechaj to będzie tajemnica Zmartwychwstania, znak zwycięstwa nad śmiercią! Dajmy im szansę i bądźmy na to od razu przygotowani!
APEL STOP PROMOCJI OKULTYZMU! - PILNE!
2014-10-27
ZAMIESZCZAMY WAŻNY APEL I INFORMACJĘ ABY ZASTOPOWAĆ OKULTYZM, W OBECNYM CZASIE ZAWŁASZCZA tzw. HALLOWEEN

Ze względu na coraz szerszą promocję okultyzmu i magii w środkach społecznego przekazu odbywającą się z okazji tak zwanego „święta Halloween” jako Diecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt – zwracam się do Dyrekcji Szkół i Placówek Oświatowych, Nauczycieli, Katechetów i przede wszystkim Rodziców o zatrzymanie fali propagowania ideologii obcej chrześcijaństwu.

W tym czasie kiedy Kościół przygotowuje się do obchodów Uroczystości Wszystkich Świętych w Szkołach i Placówkach Oświatowych odbywają się zabawy i apele związane z pogańskimi obchodami święta duchów i celtyckiego boga śmierci. Jest to tym bardziej karygodne, że uczestniczą w tym niczego nieświadome dzieci, które zachęca się w myśl poznawania innych kultur do przebierania za upiory, wiedźmy i opływające krwią straszydła. Taka postawa dla nieukształtowanego dziecka może być przyzwoleniem i bezkrytycznym otwarciem na okultyzm i magię.

Twórca współczesnego satanizmu Anton Lawey w swojej książce „Biblia Szatana”, która stała się instruktarzem dla współczesnych grup satanistycznych i okultystycznych – napisał, że noc z 31 października na 1 listopada jest największym świętem lucyferycznym. Nikt z nas nie chce przecież świadomie popularyzować satanizmu. Pamiętajmy że w tą noc dokonuje się według kronik policyjnych najwięcej aktów ofiarowania i poświęcenia ludzi (zwłaszcza niemowląt) i zwierząt siłom osobowego zła.

Kościół w swoim nauczaniu opartym na Bożym Objawieniu przestrzega przed angażowaniem się w jakiekolwiek formy okultyzmu i magii. Uczynił to w Katechizmie Kościoła Katolickiego w punktach 2116 i 2117, w Nocie Duszpasterskiej Konferencji Episkopatu Toskanii na temat magii i demonologii (Florencja, 1 czerwca 1994 r.) oraz w dokumencie przygotowanym wspólnie przez dwie komisje i dwie kongregacje Stolicy Apostolskiej: „Jezus Chrystus dawcą wody żywej” (Watykan, 3 lutego 2003 r.).

Wielu Biskupów zaniepokojonych fascynacją okultyzmem wydało na ten temat oświadczenia, między innymi Biskup Włocławski Wiesław Mering ubolewając, że w ostatnich latach przeżywanie uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest zakłócane przez satanistyczny Halloween. „Co będzie z obecnym pokoleniem, czy nauczymy go szacunku do zmarłych?” – pytał hierarcha dodając, że „jeszcze nie tak dawno pierwsze dni listopada kojarzyły nam się z zadumą, modlitwą, przemierzaniem wielu kilometrów, aby nawiedzić mogiły bliskich a dziś ta tradycja zanika (…) Sataniści w dniu 1 listopada najbardziej szydzą sobie z świętości, odprawiają czarne msze, bezczeszczą ciała zmarłych – dodał. Hierarcha zaapelował do rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby świadectwem swojego życia uczyli szacunku do zmarłych, cmentarzy, miejsc świętych. – „Nawet najbardziej niewinna zabawa z dynią, kościotrupem, czy trumną jest szalenie niebezpieczna” – przestrzegał Biskup Mering. Swoją homilię zakończył stwierdzeniem, że „nie da się dwom panom służyć, Bogu i bestii. Dla chrześcijanina rytmem życia są Jezusowe błogosławieństwa”. (Homilia na Uroczystość Wszystkich Świętych, Katedra Włocławska 1 listopada 2007 r.)

Konferencje Episkopatów, np. w Anglii i Walii zachęcają do stworzenia w tym czasie alternatywy: przebierania się za świętych z różnych krajów, aby pokazać chrześcijańską radość życia, a nie okultystyczną fascynacje śmiercią. Na koniec warto wspomnieć słowa Gdańskiego Kuratora Oświaty, który zachęca do kultywowania rodzimych tradycji, a nie obcych ideologii (List z 20 października 2009 r. – odpowiedź na zapytanie Diecezjalnego Duszpasterza Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt w sprawie organizowania obchodów Halloween w szkołach)

/-/ Ksiądz Grzegorz Daroszewski
Diecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin
zagrożonych działalnością sekt, GDAŃSK
Szerzymy Różaniec również w materiałach formacyjnych! - akcja dobra na PAŹDZIERNIK
2014-10-27
Jeśli chcemy docierać z dobrą nowiną, ze świadectwem o łaskach płynących z modlitwy różańcowej, rozszerzajmy również dostępność Miesięcznika Różaniec w naszych parafiach. Wszędzie tam, gdzie nie ma w parafii dostępnego Różańca można zaproponować proboszczowi jego wprowadzenie do dostępnej prasy katolickiej. Można stać się jego apostołem i promotorem, Jak to zrobić?
Krok 1 - uzgadniamy z ks. proboszczem żeby pozwolił dostarczać Różaniec do parafii w ilości np. 10 lub 20 szt + 1 szt. dla ks. proboszcza
Krok2 - Zamawiamy u sióstr Loretanek tą ilość z prośbą o możliwość zwrotu gdyby większa ilość się nie sprzedała. Ale 10 - 20 szt. powinno pójść.
Krok 3 - Dostarczamy księdzu przed pierwszą niedzielą miesiąca i doglądamy aby zawsze był dostępny. Po sprzedaniu rozliczamy się i z księdzem i z Wydawnictwem. Na początku warto wyłożyć swoje pieniądze na pierwsze zamówienie (jeśli jest taka możliwość) aby Siostry nie czekały na przelew.
Po 3-4 miesiącach stanie się to w parafii zwyczajem. A nakład może pójść nieco w górę.

Taki sam manewr dokonujemy z Aniołem Stróżem oraz kwartalnikiem Królowa Różańca świętego,,

To nasz parafialny apostolat materiałów formacyjnych o różańcu oraz dla dzieci.
Proszę o przekazanie informacji do nas jeśli ktoś takie działanie zrealizuje i jak poszło, aby dzielić się doświadczeniami!

TU MOŻNA ZAMÓWIĆ RÓŻANIEC .

TU MOŻNA ZAMÓWIĆ ANIOŁA STRÓŻA .


TU MOŻNA ZAMÓWIĆ kwartalnik Królowa Różańca Świętego, ,A TU MOŻNA ZAMÓWIĆ WARTOŚCIOWE KSIĄŻKI
.

SURSUM CORDA! Działajmy z determinacją!
Tydzień misyjny wezwaniem do wspierania misji i misjonarzy!
2014-10-20
Rozpoczęliśmy tydzień misyjny w Kościele i w tym czasie szczególnie zachęcamy do entuzjazmu dla misji i wspierania misjonarzy oraz dzieł misyjnych modlitwą, ofiarowanym cierpieniem i pomocą materialną .
Każdy może mieć swoje sposoby wpierania misji
My mamy kilka bliskich nam inicjatyw misyjnych:

Adopcja na odległość i Dzieła misyjne realizowane przez Salezjanów

lub Adopcja na odległość prowadzona przez Zgromadzenie Pallotynów i Siostry Pallotynki

Innym wielkim dziełem, które prowadzą na Białorusi księża Michaelici z Polski jest budowa
Centrum Pastoralnego w Gatowie k/ Mińska

Są jeszcze znani ze swej pracy misyjnej WERBIŚCI i możliwość zamówienia Mszy św. Wieczystych
za konkretne osoby z przeznaczeniem ofiar w intencji Misji .


I jeszcze innym jest wspieranie Sióstr Karmelitanek modlących się w intencjach misyjnych - polecam gorąco m. innymi
Siostry Karmelitanki z Ełku - często wspierające nas swą modlitwą.
Szerzymy Różaniec również w materiałach formacyjnych! - akcja dobra na PAŹDZIERNIK
2014-10-15
Jeśli chcemy docierać z dobrą nowiną, ze świadectwem o łaskach płynących z modlitwy różańcowej, rozszerzajmy również dostępność Miesięcznika Różaniec w naszych parafiach. Wszędzie tam, gdzie nie ma w parafii dostępnego Różańca można zaproponować proboszczowi jego wprowadzenie do dostępnej prasy katolickiej. Można stać się jego apostołem i promotorem, Jak to zrobić?
Krok 1 - uzgadniamy z ks. proboszczem żeby pozwolił dostarczać Różaniec do parafii w ilości np. 10 lub 20 szt + 1 szt. dla ks. proboszcza
Krok2 - Zamawiamy u sióstr Loretanek tą ilość z prośbą o możliwość zwrotu gdyby większa ilość się nie sprzedała. Ale 10 - 20 szt. powinno pójść.
Krok 3 - Dostarczamy księdzu przed pierwszą niedzielą miesiąca i doglądamy aby zawsze był dostępny. Po sprzedaniu rozliczamy się i z księdzem i z Wydawnictwem. Na początku warto wyłożyć swoje pieniądze na pierwsze zamówienie (jeśli jest taka możliwość) aby Siostry nie czekały na przelew.
Po 3-4 miesiącach stanie się to w parafii zwyczajem. A nakład może pójść nieco w górę.

Taki sam manewr dokonujemy z Aniołem Stróżem oraz kwartalnikiem Królowa Różańca świętego,,

To nasz parafialny apostolat materiałów formacyjnych o różańcu oraz dla dzieci.
Proszę o przekazanie informacji do nas jeśli ktoś takie działanie zrealizuje i jak poszło, aby dzielić się doświadczeniami!

TU MOŻNA ZAMÓWIĆ RÓŻANIEC .

TU MOŻNA ZAMÓWIĆ ANIOŁA STRÓŻA .


TU MOŻNA ZAMÓWIĆ kwartalnik Królowa Różańca Świętego, ,A TU MOŻNA ZAMÓWIĆ WARTOŚCIOWE KSIĄŻKI
.

SURSUM CORDA! Działajmy z determinacją!
Październik miesiącem zwycięstw różańcowych!
2014-10-14
Tegoroczny październik pokazuje ogromną potrzebę modlitwy za dzieci i mobilizację wielu środowisk i rodziców. Róż przybywa niemal co dnia raz jedna, innym razem kilka. Wielu mówi i szerzy różaniec rodziców – tą potrzebę ochrony duchowej i obdarowania modlitwą swoich dzieci. Mówią i świadczą bo sami otrzymali pomoc, wsparcie i pokój serca! Jest nas już niemal 52 tysiące rodziców! A samych animatorów Róż rodziców jest ok. 1500!
W 97 rocznicę objawień fatimskich, 13 X 2014r. w Gdańsku Żabiance w sanktuarium MB Fatimskiej odbyło się diecezjalne spotkanie Żywego Różańca. Przepięknie oprawiona Msza święta, koncelebrowana przez kilkunastu kapłanów wraz z księdzem biskupem Wiesławem Szlachetką poprzedzona została procesją różańcową wśród bloków osiedla. Z modlitwą, śpiewami, odmawianiem różańca i świecami prowadzona przez Krzyż i Poczty Sztandarowe. To napawa wielkim entuzjazmem i optymizmem, że tysiące ludzi chce się modlić i wspólnie dawać świadectwo swego przywiązania i zaufania do Boga i Maryi.
Szczególne podziękowania należą się Siostrom Loretankom, które przyjechały z Warszawy, aby dać świadectwo miłości do Maryi, zwycięskiej mocy Różańca świętego i pokazać bogactwo materiałów formacyjnych przez siebie przygotowywanych!
W październiku koniecznie należy pamiętać o dokonaniu prenumeraty miesięcznika RÓŻANIEC
TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ RÓŻANIEC .
TU MOŻNA ZAPRENUMEROWAĆ ANIOŁA STRÓŻA .


TU MOŻNA ZAMÓWIĆ WARTOŚCIOWE KSIĄŻKI
.SURSUM CORDA!
Rocznica objawień fatimskich okazją do nawrócenia nawet dla największych grzeszników!
2014-10-13
Objawienia w Fatimie zakończyły się spotkaniem wielkiej rzeszy osób. W tłumie byli wierzący i niewierzący. Byli ludzie Kościoła i żołnierze oraz żandarmi mający za zadanie w jakiś sposób przeciwdziałać wydarzeniom. Byli również masoni i ateiści chcący wydrwić i wyśmiać naiwną wiarę >>pospólstwa<<.
Tymczasem tchnienie Łaski Bożej zmieniło wszystkie serca i zmieniło historię Portugalii, a także w jakiejś mierze historię całego świata. Maryja prosiła dzieci o modlitwę w intencji nawrócenia grzeszników, o modlitwę i o ofiarowanie umartwień i cierpienia. A Bóg potwierdził to wielkim i zupełnie wszystkich zaskakującym cudem >>SPADAJĄCEGO SŁOŃCA<<. Nikt z obecnych nie miał wątpliwości, że to cud ręką Bożą uczyniony, osobę Maryi wynoszący w chwale! Łaska Boża jest dla każdego z nas!
Te prośby Matki Bożej są nadal aktualne i skierowane do każdego z nas!

Rocznica Fatimy to dla nas szczególne wezwanie do modlitwy i ofiarowania cierpienia za grzeszników zatwardziałych, zwłaszcza tych którzy aktywnie zwalczają Kościół i wszelkie normalne wartości ludzkie. To dla nas również okazja do uproszenia łask i własnego nawracania się oraz umocnienia wiary.
Bądź pozdrowiona Panno Maryjo i módl się za nami.

Dzień Papieski! Powiedz o żywym pomniku św. Jana Pawła II innym.
2014-10-12
Czy można pamiętać o naszym św. Janie Pawle II częściej niż raz, kilka razy w roku? Na przykład codziennie?
Jako „żywy pomnik” zbudowany naszemu świętemu można traktować Różaniec Rodziców.

Pamiętamy zawołanie św. Jana Pawła II: „Totus Tuus Maryjo”. Pamiętamy jak nasz Papież ukochał modlitwę różańcową, jak ubogacił Różaniec tajemnicami światła i zachęcał do odmawiania tej modlitwy. Widzieliśmy, jak wiele różańców wręczył w czasie licznych audiencji w Watykanie i podczas swoich pielgrzymek. Pamiętamy też, jak bardzo kochał dzieci i młodzież, z jaką troską się o nich wypowiadał.
Rodzice modlący się za swoje dzieci na Różańcu oddają swoje dzieci pod opiekę Maryi – najlepszej Matki.
„Żywy pomnik” św. Jana Pawła II jakim może być Różaniec Rodziców – to wypełnienie prośby naszego Papieża do Polaków, aby modlili się na różańcu a jednocześnie oddanie hołdu i podziękowania Papieżowi Polakowi za cały Jego pontyfikat, za wszystko co zrobił dla Polski, Polaków i całego świata.
Dlatego dziś w dniu papieskim zachęcamy do podzielenia się wiadomością o tym żywym pomniku z innymi!
Królowo Różańca Świętego - módl się za nami!
2014-10-07
Każdego dnia oddajemy Ci Maryjo cześć i pozdrawiamy z miłością. Ufamy w obronę Twej modlitwy i opieki Maryjo!
Prosimy za siebie, za swoich bliskich, za Polskę i o pokój na świecie. W łączności z papieżem Franciszkiem prosimy w intencji rodzin i o najlepsze owoce synodu biskupów nt. rodziny.
Ty Maryjo jesteś tak blisko nas i tak nam bliska, Ty ukazujesz Jezusa i jak matka za rękę nas bierzesz aby do Niego doprowadzić! Ty królujesz w tylu sanktuariach w Polsce, zapraszaj wszystkich do siebie i pociągaj! Dziękujemy CI za wszystkie łaski!
Ogólnopolska modlitwa w intencji praw rodziny i ochrony życia - 3-4 października!
2014-10-02
Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Z wielkim niepokojem obserwujemy, nasilającą się w ostatnim czasie, aktywność skrajnie lewicowych środowisk, które forsują w Parlamencie rozwiązania prawne uderzające w prawo do życia każdego człowieka od chwili poczęcia, a także naruszające autonomię rodziny i jej niezbywalne prawa, w tym prawo do wychowania dzieci. Zdajemy sobie sprawę, że środowiska te dysponują potężnymi środkami, zarówno finansowymi jak i propagandowo-politycznymi. Naszą odpowiedzią, oprócz czynnie wyrażanego sprzeciwu obywatelskiego i działalności edukacyjnej, powinna być żarliwa modlitwa w obronie fundamentów, na których zbudowana jest nasza cywilizacja.
Apelujemy o organizowanie i włączenie się w modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w nocy z 3 na 4 października (proponujemy rozpoczęcie czuwania o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim i zakończenie poranną Mszą Św.). W czasie czuwania zanośmy prośby o powstrzymanie szczególnie niebezpiecznych projektów ustaw i rozwiązań, godzących w prawo do życia i prawa rodziny:
• projektu ustawy legalizującej procedurę „in vitro”, uderzającej zarówno w prawo do życia od momentu poczęcia jak i w sposób poważny naruszającą godność osoby ludzkiej;
• projektu ustawy ratyfikującej Konwencję Rady Europy ws. przemocy wobec kobiet, uderzającej w prawa rodziny i będącej w swej istocie zobowiązaniem do przyjęcia rozwiązań prawno - społecznych opartych o ideologię gender;
• demoralizacji młodego pokolenia poprzez narzucanie permisywnej edukacji seksualnej typu B dzieciom i młodzieży.
Z radością informujemy, że inicjatywę tę podejmują już obrońcy życia w wielu miejscach w całej Polsce, w tym m.in.: w Częstochowie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie, Gdańsku i wielu innych miejscowościach.
Apelujemy do wszystkich obrońców życia i ludzi dla których przyszłość naszej Ojczyzny jest sprawą ważną, o włączenie się w tę, tak potrzebną inicjatywę modlitewną.
Niniejsza inicjatywa modlitewna zyskała aprobatę i poparcie Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski Księdza Biskupa Jana Wątroby.
Niech szczególną zachętą do włączenia w tą modlitwę będą słowa św. Jana Pawła II zapisane w encyklice „Evangelium vitae”: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”.
Za Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

Paweł Wosicki, prezes
Antoni Szymański, wiceprezes
Antoni Zięba, wiceprezes
Anna Dyndul, sekretarz
Piotr Zajkowski, członek zarządu

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi