Różaniec rodziców w intencji dzieci

Owocem rekolekcji, które odbyły się we wrześniu 2001 była m.inymi inicjatywa powstania róży różańcowej (później obrano patronem św. Stanisława Kostkę) w której rodzice modlą się w intencji swoich dzieci.

Rekolekcje skierowane były na modlitwę przebaczenia, o uzdrowienie relacji rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji jakie ludzie noszą w sercu. Ksiądz rekolekcjonista poprowadził je w taki sposób, aby wskazać przeszkody (np. brak przebaczenia) jakie często nosimy w sercu, a które przeszkadzają się nam w pełni otworzyć na uzdrawiające działanie Ducha Świętego. wiecej o powstaniu Różańca Rodziców

Aktualności

Jeden procent podatku – na wsparcie tych, którzy dbają o dobro naszych dzieci!
2014-04-16
Zbliża się koniec okresu rozliczeń podatkowych i jako obywatele mamy prawo zadecydować o niewielkiej jednostkowo kwocie 1 procenta naszych podatków – na co zostanie przeznaczony.

Jako rodzic e dbający o dzieci i angażujący się w ochronę ich przed negatywnymi czynnikami z zewnątrz mamy pewnie wiele inicjatyw wartych wsparcia.

Z naszego punktu widzenia szczególnie dwie inicjatywy wydają się godne polecenia.
Są to:
STOWARZYSZENIE TWOJA SPRAWA
- dbające o usuwanie destrukcyjnych treści z obszaru reklam i życia publicznego , oraz ochronę młodych ludzi przed porno biznesem

Oraz

STOWARZYSZENIE RZECZNIK PRAW RODZICÓW
znane głównie z opozycji wobec źle przygotowanej reformy szkolnictwa, ale prowadzące również wiele innych działań na rzecz dobra dzieci i na stałe monitorujące działania ministra edukacji

Serdecznie polecamy te dwie organizacje do wyboru i wsparcie ich działań i zaangażowania swoim jednym procentem podatków.
NIEDZIELA Palmowa
2014-04-12
Wjazd Jezusa do Jerozolimy rozpoczyna Wielki Tydzień.
Palmy i hosanna, to wyraz uznania dla Jezusa jako króla, ale to tylko ludzkie uznanie, to takie które
za chwilę zmieni się w UKRZYŻUJ!
W niedzielę palmową słyszymy odczytaną pasję - mękę i śmierć Jezusa.
Niech nas to uzdolni do pokory i przeżycia duchowego triduum paschy!
Katynia i Smoleńska nie wolno nam zapomnieć i pozostawić bez rzetelnego, dokładnego zbadania i wyjaśnienia!
2014-04-11
Cztery lata temu, 10 kwietnia, w przeddzień Święta Bożego Miłosierdzia w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach tragicznie zginął kwiat polskich elit łącznie z Prezydentem Rzeczypospolitej i byłym Prezydentem na wychodźstwie. Polskie państwo poprzez działania premiera i rządu oddało do zbadania i wyjaśnienia tą sprawę w ręce Rosji. Oddało suwerenność nad losami swoich obywateli w ręce systemu opresji i kłamstwa jak to dzisiaj dobitnie widać. I do tej pory wszelkimi sposobami broni tej decyzji.
Tymczasem elementarny odruch człowieczy nakazuje pamięć tragicznie zmarłych i zachowanie godności tych osób poprzez rzetelne podejście do wyjaśnienia tej tragedii.

Ta tragiczna ofiara Narodu Polskiego powinna światu wskazywać na bezimienne ofiary Katynia i innych agresywnych totalitarnych działań Rosji. Na ofiary II wojny światowej poległe i umęczone z rąk sowieckich oprawców na całym sowieckim terytorium, ale i na cierpienia narodów sąsiednich - dawniejsze i współczesne.

Ta tragedia i dzisiejszy stan relacji międzynarodowych wskazują coraz większą potrzebę modlitwy za Polskę!
Módlmy się za Polskę, aby czyhające zło dobrem zwyciężyć. Święci i błogosławieni nasi patroni módlcie sie za nami, Królowo Polski módl się za nami.

Ojciec Święty Franciszek o sakramencie małżeństwa i wspólnocie małżeńskiej w modlitwie
2014-04-03
Podczas Środowej Audiencji Generalnej 2 kwietnia, Ojciec Święty Franciszek umacniał małżonków wypowiedzią o sakramencie małżeństwa.
-Naprawdę zadziwiający jest ten plan, jaki jest nierozerwalnie związany z sakramentem małżeństwa! Realizuje się on w prostocie a także kruchości ludzkiej kondycji. Dobrze wiemy jak wiele trudności i prób zaznaje życie dwojga małżonków…Ważne jest utrzymywanie żywej więzi z Bogiem, która jest podstawą więzi małżeńskiej – z naciskiem wskazał Ojciec Święty.
Powiedział on również o wartości modlitwy małżeńskiej i tej dbałości o codzienne przebaczanie sobie i codzienne budowanie małżeńskiej miłości i jedności.
Papież Franciszek mówił m.innymi:

Jakże bardzo potrzebujemy powrotu do rodzinnej modlitwy! Na początku i na końcu dnia, przed posiłkami, w najtrudniejszych chwilach i wydarzeniach życia… Możemy odkryć na nowo modlitwę różańcową, która pozwala nam odczuć obecność Maryi, Królowej Rodzin i która wraz z Józefem, Swym Oblubieńcem jest wzorem każdej naszej rodziny…Ponadto w centrum nie może zabraknąć celebrowania Eucharystii, przeżywanej wspólnie w niedzielę: stąd ze stołu Słowa i Ciała Chrystusa małżonkowie czerpią siły, by się nawzajem kochać, pomagać sobie i przebaczać nawzajem w życiu każdego dnia. Pod tym względem szczególnie trzeba pamiętać o małżonkach przeżywających trudności, aby Bóg zechciał im pomóc swoją miłością i napełnił ich swoim miłosierdziem.

To dla nas niezwykle ważny sygnał abyśmy odnawiali nasze małżeńskie relacje w modlitwie za siebie i modlitwie wspólnej.
I również w modlitwie za dzieci.
Dzień Świętości Życia – Bóg nas obdarował tym co najpiękniejsze – życiem!
2014-03-25
Wśród wielu dni dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny opowiada nam jedną z najpiękniejszych chwil wszechświata. Oto człowiek, młoda, niewinna dziewczyna z narodu żydowskiego odpowiada na Boże zaproszenie do spotkania i współdziałania. Ludzkość zostaje obdarowana spotkaniem z nieskończonym Bogiem w swojej naturze.
Jezus idzie drogą każdego z nas od poczęcia, przez narodziny i godne życie aż do śmierci i Zmartwychwstania. I w ten sposób pokazuje wartość KAŻDEGO życia, każdej osoby ludzkiej.

Potrzeba naszej determinacji i walki o zachowanie godności osoby ludzkiej, każdej osoby, która ma życie. I tej najmniejszej jeszcze przed urodzeniem, i tej przewlekle chorej, staruszki która zapomniała prawie wszystko. Jeśli zapomnimy o słabych, biednych, chorych i potrzebujących nas, jak będziemy mogli się spodziewać iż o nas nie zapomną?

Na mszach świętych w całej Polsce modlimy się o obronę życia, wiele osób podejmuje duchową adopcję, oto jeden z dni walnej bitwy o życie, bitwy która musi być zwycięska!
Niech nasza modlitwa wspomaga tych którzy pracuja dla życia i walczą o nie przeciw cywilizacji śmierci. Niech nasza modlitwa wspomaga też w nawróceniu tych, którzy się zagubili, którzy świadomie lub nieświadomie czynią zło. Niechaj Bóg oświeci ich umysły i serca łaską wiary i nawrócenia.
Droga Krzyżowa nie omija Golgoty, tylko prowadzi do miejsca gdzie Jezus oddał życie za ciebie i za mnie!
2014-03-09
Jak co roku rozpoczęliśmy w Środę Popielcową Wielki Post. I jak co roku Wielki Post jest darem dla ducha, jest okresem słuchania i nawracania się. Wielki Post jest czasem odnajdowanie swego miejsca w Kościele i korzystania z łaski miłosierdzia. Tegoroczny czas postu jest również czasem oczekiwania i przygotowania do uroczystości kanonizacji bł. Jana Pawła II

Każda Pascha, jest swoista i niepowtarzalna. Jest przejściem od śmierci do życia. Każda może być już ostatnią w naszym życiu. W roku ubiegłym modliliśmy się o świętego, nowego Papieża i takim darem okazał się papież Franciszek. W tym roku widzimy wielką próbę jaką Bóg stawia przed narodem Ukraińskimi innymi narodami świata aby zapewnić pokój i poszanowanie godności człowieka.

Niech czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas czasem błogosławionym.
Zaplanujmy ten czas również dla własnego rozwoju duchowego. Spróbujmy wejść w rozważanie tych spraw i rzeczy w swoich rodzicielskich postawach, działaniach i troskach, które szczególnie leżą nam na sercu. W tym błogosławionym czasie Bóg może okazać szczególną łaskę poznania i zrozumienia. Niech to będzie dla nas, rodziców czas na wewnętrzną refleksję, swoisty czas osobistych rekolekcji.
Pamięci Niezłomnych dochowamy!
2014-03-01
Dzień pamięci Żołnierzy Niezłomnych, pierwszym marca stał się świętem pamięci o ofiarach złożonych dla ojczyzny w powstaniu antykomunistycznym po wojnie. Jest to święto niezwykłe bo ustanowione przez Naród samoistnie.
Dołączamy się do tego wspominania i uhonorowania Tych, którzy słowu Honor nadali specjalne znaczenie i wartość swoją niezłomną postawą wierności Bogu i Ojczyźnie.
W całej Polsce zorganizowano obchody tego święta Niezłomnych.

Dziś podejmujemy nasze zadania wierności poprzez włączenia się w Krucjatę Różańcową za Ojczyznę .

Piękny materiał na ten temat publikuje w tym tygodniu NIEDZIELA, zachęcamy do zapoznania się i włączenia.
Maryjo Królowo Polski - módl się za nami!
2014-02-22
Na naszych oczach widzieliśmy jak Naród uwalnia się od tyranii dyktatora. Dzięki determinacji i odwadze Ukraińcy potrafili uwolnić się od bestialskiego i poddańczego obcym interesom dyktatu władzy. Dziękujemy Bogu za zaprzestanie bratobójczych walk i modlimy się za Ukrainę, ponieważ nie wiadomo w jakim kierunku sytuacja się rozwinie. Modlimy się za zabitych i ich rodziny. Modlimy się o pojednanie w Narodzie Ukraińskim i o przyszłość Ukrainy, aby umiała swoją wolność spożytkować dla dobra swoich obywateli.
Przykład ukraiński powinien być i dla nas inspiracją do zablokowania wszelkich działań władzy, które są przeciw swemu narodowi.
To niestety polski rząd wbrew woli miliona rodziców chce posłać dzieci do nieprzygotowanych szkół w wieku sześciu lat.
To polski rząd chce ograbić Polskie Lasy Państwowe, aby w przyszłości wyprzedawać ich majątek.
To polski rząd we współpracy z KRRiT przez trzy lata blokował kilku milionom dostęp do Telewizji TRWAM posługując się kruczkami prawnymi.
To polski rząd próbuje wprowadzić tylnymi drzwiami ideologię Gender do naszego życia społecznego poczynając od szkół i przedszkoli a na systemie prawnym kończąc.

Tylko nasza zdecydowana i aktywna postawa: modlitwa i działanie mogą temu zaradzić.
Zachęcamy więc do włączenia się w Krucjatę Różańcową za Ojczyznę

Potrzebujemy pomocy Maryi i do Niej się uciekamy.
Maryjo Królowo Polski - módl się za nami!

O zagrożeniach rodziny - wykład dr. W. Półtawskiej i zagrożenia prawne!
2014-02-17
W Łodzi na wykładzie zorganizowanym przez Civitas Christiana, p.Dr Wanda Półtawska, wygłosiła ważny wykład o zagrożeniach dla rodziny.
Potrzeba miłości małżeńskiej, pięknej i właściwie pojmowanej jest najważniejszym spoiwem i gwarantem aby rodzina rozwijała się pięknie i wydawała właściwe owoce.

Zachęcamy aby wysłuchać ważnego wykładu pani dr Półtawskiej


I druga ważna sprawa – NIEZWYKLE AKTUALNA! Sprawa, która może usankcjonować antykatolicki ustrój państwa polskiego!

Aktualnie Sejm Polski rozpatruje wysoce destrukcyjne dla życia społecznego projekty ustaw:

- o wprowadzeniu edukacji seksualnej, która ma wyeliminować sprawdzone wychowanie do życia w rodzinie, i wprowadzić edukację odartą z odniesienia do małżeństwa i rodziny;

- o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania który zamierza wprowadzić m.in. zakaz promocji tradycyjnego małżeństwa i rodziny;

- ustawy o uzgodnieniu płci, który zmierza do umożliwienia wszystkim zmiany płci;

Zwracajmy się zatem do naszych przedstawicieli – do samorządowców i parlamentarzystów o obronę konstytucyjnych wartości, jakimi jest prawo dziecka do wychowania przez matkę i ojca, ochrona małżeństwa i rodziny oraz ochronę przed ideologizacją polskiego życia społecznego.


Módlmy się w tych intencjach i działajmy!
Włączajmy się też w Krucjatę Różańcową za Ojczyznę
TV TRWAM dostepna w całej Polsce!
2014-02-14
Kilka lat walki o telewizję TRWAM, konkretnej prawnej i organizacyjnej oraz walki duchowej ze złem poprzez modlitwę, a także walki z arogancją i pogardą urzędników wobec zwykłych obywateli w końcu przyniosło efekty!
W nocy z 14 na 15 lutego wreszcie nadszedł historyczny moment, gdy Telewizja TRWAM jest dostępna w całej Polsce i to bezpłatnie. Rozpoczyna się to Mszą Świętą z Jasnej Góry, dziękczynieniem złożonym Bogu przez ręce naszej Królowej i Matki, Maryi.
Ufamy, że dobre przesłanie telewizji TRWAM pomoże wreszcie zmieniać Polskę ku dobremu, że w jakiś sposób złamany zostanie monopol poprawności politycznej. Prawda wyzwala i ufamy że poprzez lepszy dostęp do prawdy Polska uwolni się od dominacji postkomunistycznych struktur .
Niech Bóg błogosławi tym którzy tworzą i wspierają to wielkie dzieło!

Na stronie pojawiła się lista istniejących już Róż Różańcowych.

Na stronie pojawił się dział PiO - Pytania i odpowiedzi