Formularz zgłoszeniowy

Imię i nazwisko rodzica
Imiona dzieci
Miejscowość
Parafia
Telefon
E-mail
Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych - wyłacznie dla celów organizacji Różańca Rodziców
Uwaga - prosimy uważnie wypełnić adres e-mail. Po zgłoszeniu należy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia mailem wraz ze wskazaniem którą tajemnicę należy odmawiać oraz informacjami do jakiej róży się należy.
Telefon będzie wykorzystywany sporadycznie ze względu na konieczność potwierdzenia lub weryfikacji danych. Jesli ktoś nie posiada telefonu należy w polu miejscowość wysłać pełny adres pocztowy.
Jeżeli oboje rodziców chce się modlić, powinni się oni zgłosić oddzielnie.